Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Küsimused ja vastused AbieluAbielu

Kui mees ja naine abielluvad templis, võib nende pere olla koos igavesti. See on kõikide Viimse Aja Pühade eesmärgiks. Kuid alati ei osutu see võimalikuks. Võib-olla ei ole üks osapool Kiriku liige või ei ole valmis templisse minekuks. Mõnel inimesel pole võimalust abielluda.

Kirikuliikmetel, kes on lahutatud või abiellunud väljaspool templit, ei ole teisi piiranguid. Nad võivad osaleda evangeeliumi pühades talitustes ning neil on võimalus teenida Kirikus.

Teadmine, et nad võivad olla koos igavesti, võib perekonda tugevdada, kuid mitte ainult neid, kes on juba teineteisega templitalituste läbi kokku seotud, vaid ka neid, kes loodavad sellest õnnistusest kunagi osa saada.

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud