Esileht Kiriku ajalugu Kiriku algusaastad Otsingu tulemused

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_ajalugu.php on line 102

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_ajalugu.php on line 111
Joseph Smith
Joseph Smith noorem sündis Sharonis Windsori maakonnas, Vermonti osariigis, Ameerika Ühendriikides Joseph Smith vanema ja Lucy Mack Smithi pojana. Tal oli kümme venda ja õde. Tema vanemad õpetasid teda palvetama, Piiblit lugema ja Jumalasse uskuma. Loe lisaks...
Joseph Smithi esimene nägemus
Kui Joseph Smith oli veel väike poiss, tegutses tema kodu lähedal palju erinevaid kirikuid, kes kõik väitsid endid tõde õpetavat. See tegi Josephile muret. Ta tahtis teada, milline neist kirikutest oli õige... Loe lisaks...
Kiriku taastamine
Apostel Peetrus kuulutas ette, et enne Kristuse teist tulekut asetatakse kõik oma kohale (vt. Apostlite teod 3:19-21). Kuna usust taganemise läbi oli kõik läinud kaduma, tuli Kristuse Kirik ja volitus teha tema tööd maa peale taastada. Loe lisaks...
Preesterluse taastamine
Läbi kõigi aegade on Jumal andnud oma teenritele prohvetitele volituse tegutseda Tema nimel. Seda volitust nimetatakse preesterluseks. Jeesus Kristus andis selle preesterluse volituse algupärastele kaheteistkümnele apostlile ja nemad juhtisid Kiriku tööd peale Jeesuse taevasse minekut. Kuid kui apostlid tapeti, kadus preesterlus ajapikku maa pealt. Loe lisaks...
Mormoni Raamatu tõlkimine
1823. aasta septembris külastas Josephit taevane sõnumitooja nimega Moroni, samal viisil nagu see tihti juhtus Kiriku juhtidega Uues Testamendis (vaadake eriti just Apostlite teod). See sõnumitooja ütles, et Jumalal on talle ülesanne. Moroni rääkis Josephile Ameerika iidsete aegade elanike ülestähendustest, mis olid maetud lähedalasuva mäe jalamile ja sisaldasid Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiust. Loe lisaks...
Volitus ristida
Kui Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatut, siis luges ta koos oma sõbra Oliver Cowderyga, mida Jeesus Kristus ütles ristimisest vettekastmise läbi pattude andekssaamiseks (Mormoni Raamat, 3 Nefi 11:21-27). 15. mail 1829. aastal palvetasid nad kahekesi, et saada rohkem juhatust ristimise kohta... Loe lisaks...
Apostlite volitus
Loe lisaks...

Kiriku algusaastad

Edasi läände!

Kiriku prohvetid

Kirik 20. sajandil

Kirik Eestis

 

Loe lisaksAjalugu märksõnades

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajalugu märksõnades.
Multimeedia

Kaardid, videoklipid ja fotod, mis seostuvad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajalooga.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.