Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_ajalugu2.php on line 8

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_ajalugu2.php on line 17
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - Kiriku ajalugu - Teised juhid

Esileht Kiriku ajalugu Teised juhid

Teised juhid

Brigham Young juhtis Kiriku Soolajärve orgu ja pühendas ennast selle kasvule ja edasisele laiendamisele üle kogu USA lääneosa. Peale tema surma sai kolmandaks Kiriku presidendiks John Taylor, kõige kauem teeninud apostel. Kui Kiriku president sureb, siis võtab tema positsiooni üle kõige kauem teeninud apostel. Peale Brigham Youngi on Kirikut juhtinud järgnevad mehed:

 • John Taylor 1877-1887
 • Wilford Woodruff 1887-1898
 • Lorenzo Snow 1898-1901
 • Joseph F. Smith 1901-1918
 • Heber J. Grant 1918-1945
 • George Albert Smith 1945-1951
 • David O. McKay 1951-1970
 • Joseph Fielding Smith 1970-1972
 • Harold B. Lee 1972-1973
 • Spencer W. Kimball 1973-1985
 • Ezra Taft Benson 1985-1994
 • Howard W. Hunter 1994-1995
 • Gordon B. Hinckley 1995-2008
 • Thomas S. Monson 2008 -

Iga Kiriku president valib väärilised ja võimekad mehed oma nõuandjateks. Koos moodustavad need mehed Kiriku Esimese Presidentkonna. Koos kaheteistkümne apostliga juhivad nad Kirikut.

Kiriku algusaastad

Edasi läände!

Kiriku prohvetid

Kirik 20. sajandil

Kirik Eestis

 

Loe lisaksAjalugu märksõnades

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajalugu märksõnades.
Multimeedia

Kaardid, videoklipid ja fotod, mis seostuvad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajalooga.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.