Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused Kümnis ja majandusKümnis ja majandus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku peamiseks tuluallikaks on kirikuliikmete poolt vabalt annetatud kümnis.

Kümnise seadus, oma sissetulekust ühe kümnendiku vabatahtlik annetamine Issanda töö jaoks, on tuntud juba Vana Testamendi aegadest. Abraham maksis kümniseid Melkisedekile (1Mo 14:17-20).

Seda raha kasutatakse:

  • Templite, kirikuhoonete ja teiste hoonete ehitamiseks
  • Kiriku halduskuludeks
  • Misjoniprogrammi finantseerimiseks
  • Õpetuse ja muu materjali tarbeks
  • Templitööks, genealoogiatööks ja paljude teiste tähtsate Kiriku tegevuste tarbeks
  • Hariduse tarbeks
© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud