Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused Usulised kombed ja talitusedUsulised kombed ja talitused

Kiriku iga liikme elus on erilisi aegu, kui preesterluse hoidjad annavad neile erilisi õnnistusi. Neid preesterluse talitusi viib tihti läbi pereliige või keegi, kes on õnnistatavale lähedane.

Laste õnnistamine ja nime andmine. Varsti peale sündi antakse lapsele eriline õnnistus, mille käigus antakse talle nimi ning antakse õnnistusi selleks eluks maa peal.

Ristimine. Issand käsib, et iga inimene peab saama ristitud kellegi poolt, kellel on preesterluse volitus (Jh 3:5). See kehtib kõikide laste kohta, kes on kaheksa-aastased või vanemad, ja täiskasvanute kohta, kes on otsustanud Kirikuga liituda. Ristimistalitus leiab tavaliselt aset pere ja sõprade seltsis kogudusehoones, kus on ristimisbassein. Ristimistalitusel peab ristitav saama tervenisti vee alla kastetud.

Preesterlusse asetamine. Kirikus on palgata preesterluskond, see tähendab puuduvad elukutselised kirikuõpetajad. Vääriline noor mees asetatakse Aaroni Preesterlusse, kui ta on 12aastane ja Melkisedeki Preesterlusse kui ta on 18. Tavaliselt viibivad sellel talitusel ka pereliikmed, et näidata oma tuge. Kui täiskasvanud mees liitub Kirikuga, siis võib ta saada preesterluse, niipea kui on valmis preesterlusega seatud kohustuste täitmiseks.

Haigete õnnistamine. Nagu Uue Testamendi aegadel võib haige inimene paluda erilisi õnnistusi preesterluse hoidjalt (Jk 5:14). Esmalt haiget võitakse, pannes paar tilka eriliselt haigete õnnistamiste jaoks õnnistatud oliiviõli haige pea peale. Peale seda panevad preesterluse hoidjad oma käed haige pea peale ja kinnitavad võidmise. Seejärel annavad nad preesterluse volitusega õnnistuse. Kas öeldud õnnistus täitub, sõltub Jumala tahtest ja õnnistatava usust.

Pereõhtu. Kord nädalas - tavaliselt esmaspäeva õhtuti - kogunevad Kiriku liikmete perekonnad kokku, et üksteist õpetada või midagi koos teha. Pered kasutavad seda aega, et üksteisega lähedasemaks saada ning õppida Jeesuse Kristuse evangeeliumi.

Misjon. Misjonil teenitakse tavaliselt vanuses 19-21, kuid ka pensioniealised võivad misjonil teenida. Enne kui misjonär läheb sinna maale, kus ta peab teenima oma misjonil, kõneleb ta Sakramendi koosolekul evangeeliumi õpetustest ja põhimõtetest. Seal viibivad tema sõbrad ja perekond. Kuna Kirikus pole palgalist vaimulikkonda, maksab poolteist kuni kaks aastat kestva misjoni eest misjonär ise koos oma perega. Kui misjonär oma misjonilt naaseb, kannab ta taas koosolekul ette oma kogemusi. Ka sellel koosolekul on kohal perekond ja sõbrad.

Abielu. Abielusid sõlmitakse erilistes palvushoonetes - templites. Neid hooneid on varsti juba 130 üle kogu maailma (Eestile lähim tempel asub Helsingis). Ainult mõned külalised lubatakse templitseremooniale. Need on Kiriku liikmed, kes võivad külastada templit. Ülejäänud külalised võivad pulmalistega liituda väljaspool templit. Peale templilaulatust meeldib abiellunutele templi juures koos pere ja sõpradega pildistada. Sõltuvalt iga maa kommetest on kas samal õhtul peale abiellumist või hiljem pulmapidu. Ja kus traditsioonid ja tavad seda ei keela, tehakse noorpaarile kingitusi.

Matused. Viimse Aja Pühade matustel on religioosne muusika ja lühikesed kõned surnu elust ja Jeesuse Kristuse õpetustest. Talitust viib tavaliselt läbi koguduse juhataja ja see toimub kogudusehoones. Kuna me usume, et pered saavad taas kokku peale seda elu, iseloomustavad matuseid usk ja lootus. Kui kohalikud kombed seda ei keela, tuuakse matusele lilli.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud