Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused Moraalsed väärtusedMoraalsed väärtused

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik pooldab kristlikke moraalseid väärtusi ja innustab pidevalt oma liikmeid nende järgi elama. Tavalised voorused nagu ausus, õigsus, töökus, ustavus, abivalmidus jne on pidevad õpetused pereõhtutel ning Kirikus ja neid rõhutatakse ka läbi erinevate tegevuste.

Kirik õpetab kõlbelise puhtuse seadust, mille kohaselt mehed ja naised astuvad seksuaalsetesse suhetesse ainult teineteisega abielus olles.

Abort on lubatud ainult teatud kindlalt piiritletud juhtudel.

Homoseksuaalsus pole lubatud.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud