Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_opetus.php on line 7

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_opetus.php on line 16
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - usk ja õpetused - Usuartiklid
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused UsuartiklidUsuartiklid

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Usuartiklid on:

1. Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ning Pühasse Vaimu.

2. Me usume, et inimesi karistatakse nende endi pattude ja mitte Aadama üleastumise eest.

3. Me usume, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele.

4. Me usume, et evangeeliumi esimesed põhimõtted ja talitused on: esiteks usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse; teiseks meeleparandus; kolmandaks ristimine vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks; neljandaks Püha Vaimu anni andmine käte pea peale panemise teel.

5. Me usume, et selleks, et jutlustada evangeeliumi ja sooritada selle talitusi, peab inimene olema kutsutud Jumala poolt prohvetliku sõnumi ja käte peale panemise läbi nende poolt, kes on selleks volitatud.

6. Me usume samasse organisatsiooni, mis oli algkirikus, nimelt apostlid, prohvetid, karjased, õpetajad, evangeeliumi kuulutajad ja nii edasi.

7. Me usume keelte andi, prohvetlikku kuulutamisse, ilmutustesse, nägemustesse, tervekstegemisse, keelte tõlgitsemisse ja nii edasi.

8. Me usume, et Piibel on Jumala sõna sel määral, kui see on tõlgitud õigesti; me usume ka, et Mormoni Raamat on Jumala sõna.

9. Me usume kõike, mida Jumal on ilmutanud, kõike, mida Ta ilmutab praegu ja me usume, et Ta ilmutab veel palju suuri ja tähtsaid Jumala riiki puutuvaid asju.

10. Me usume tegelikku Iisraeli kogunemisse ja kümne suguharu taastamisse; et Siion (Uus-Jeruusalemm) ehitatakse Ameerika mandrile; et Kristus saab isiklikult valitsema maa peal; ja et maa saab jälle uueks ning saab paradiisliku hiilguse.

11. Me nõuame õigust kummardada Kõigevägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad.

12. Me usume, et tuleb olla alluvad kuningatele, presidentidele, valitsejatele ja võimukandjatele, kuuletudes seadustele, neid austades ja toetades.

13. Me usume, et tuleb olla ausad, ustavad, kõlbeliselt puhtad, heatahtlikud, vooruslikud ja teha head kõikidele inimestele; tõesti me võime öelda, et me järgime Pauluse manitsust - me usume kõigesse, me loodame kõike, me oleme talunud palju ja loodame, et me oleme võimelised taluma veelgi enamat. Kui on midagi vooruslikku, armast või head ja kiiduväärset, siis me püüdleme kõige selle poole.

Varsti peale seda, kui Kirik organiseeriti aastal 1830, kogus Joseph Smith, esimene kaasaegne prohvet ja Jeesuse Kristuse Kiriku rajaja, vastusena küsimusele kokku kõik olulised Kiriku õpetused ülalmainitud 13-sse punkti.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud