Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused Elavad prohvetidElavad prohvetid

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut juhatatakse ilmutuse kaudu elavale prohvetile, kes nagu ka iidsed prohvetid Mooses, Abraham, Peetrus saab Jumalalt juhatust (Aamos 3:7).

Inimesed vajavad Jumala juhatust selles nii segases maailmas. Kuna Jumal armastab oma lapsi, jätkab ta prohvetite kutsumist. Joseph Smith oli esimene prohvet meie aegadel. Täna on Thomas S. Monson Jumala poolt valitud prohvet ja Kiriku President.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud