Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_opetus.php on line 7

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_opetus.php on line 16
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - usk ja õpetused - Preesterlus ja Kiriku organisatsioon
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused Preesterlus ja Kiriku organisatsioonPreesterlus ja Kiriku organisatsioon

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik seletab preesterlust kui volitust tegutseda Jumala nimel. Seesama volitus, mis oli olemas algupärases Jeesuse Kristuse poolt rajatud Kirikus, on olemas ka praeguses Jeesuse Kristuse Kirikus. Selle võimu läbi juhatatakse ja juhitakse Kirikut.

Kõik Kiriku meesliikmed, kes on ennast ette valmistanud ja on väärilised, saavad preesterluse (tavaliselt 12 aasta vanuselt), et aidata juhtida Kirikut ja teenida teisi. Mees, kellel on preesterlus, võib teenida, tehes näiteks järgmisi asju:

  • Kiriku kogudust juhtides
  • Läbi viies pühi talitusi nagu ristimine, sakramendi õnnistamine ja konfirmeerimine
  • Haigeid õnnistades

Jeesuse Kristuse Kirikut juhib Jeesus Kristus elava prohveti kaudu. Prohvetit abistavad kaks nõuandjat. Koos moodustavad nad Kiriku Esimese Presidentkonna. Neid kolme meest abistavad Kaheteistkümne Apostli kvoorum ja mitu Seitsmekümne kvoorumit. Sellele lisaks on veel ka piirkondade juhid ja kohalikud juhid. Kiriku põhiüksuseks on perekond. Kõik Kiriku programmid ja jõupingutused on suunatud abielude ja perekondade abistamiseks ja tugevdamiseks.

Juhid ja organisatsiooni struktuur

  • Esimene Presidentkond juhatab Kirikut kogu maailmas
  • Kaheteistkümne Apostli kvoorum juhatab Kirikut kogu maailmas
  • Piirkonna juhatused - igaüks neist juhib Kirikut mingis piirkonnas
  • Vaikonna ja ringkonna juhatajad juhivad vaikondi ja ringkondi
  • Piiskopid ja koguduse juhatajad juhivad kogudusi
  • Üksikisik ja perekond
© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud