Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Küsimused ja vastused Üldised küsimused
Osale ühel meie koosolekul

Üldised küsimused

 

Mis on teie Kiriku nimi?

1838. aastal öeldi prohvet Joseph Smithile ilmutuses, et kiriku nimeks peab saama „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik". (Õpetus ja Lepingud 115:4)

Sellest ajast peale on Kirikut tuntud selle nime järgi. Gordon B. Hinckley, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku praegune president, rõhutas Kiriku õige nime tähtsust, kui ta ütles:

„Me usume Jeesusesse Kristusesse kui Jumala Poega. Kiriku ametlik nimi on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. Jeesus Kristus on meie kummardamise keskmeks.

Kirik kannab Jeesuse Kristuse, Jumala Poja, maailma Päästja nime. Seda Kirikut nimetatakse ametlikult tema nime järgi.

Mis puutub fraasi „Viimse Aja Pühad", siis võime öelda, et algupärase kristliku kiriku liikmeid kutsuti pühadeks. Nemad olid möödunud aja pühad. Meie oleme viimse aja pühad. Seda see tähendabki.

Inimesed kutsuvad meid sageli ka mormoonideks. Selle hüüdnime on inimesed meile andnud, kuna me usume, et „Mormoni Raamat" on Jumala sõna, raamat, mis käib käsikäes Piibliga ja on teine tunnistus Jeesusest Kristusest."

 

Kas ma võin teie Kirikut külastada?

Jah. Te olete igal ajal teretulnud meie koosolekutele.

Te võite leida sellelt internetileheküljelt meie kirikuhoonete aadressid Eestis. Seal on märgitud ka telefoninumbrid, millele võite helistada.

Koosolekute toimumise aeg võib kohati olla erinev (Eestis algavad koosolekud üldiselt kell 11:00, välja arvatud Pärnu) ja kestavad kas kaks või kolm tundi.

 

Missugune on teie arusaamine Jumalast?

Jumal on täiuslik, kõiketeadev ja kõikvõimas. Ta on Universumi valitseja. Ta on samuti halastav, hea ja õiglane. Ta on meie Taevane Isa. Meid loodi Tema näo järgi (1 Mo. 1:27). Tema keha näeb välja samasugune kui meie keha, kuid see on surematu, täiuslik ja auline viisil, mida ei saa panna sõnadesse. Kuna meie oleme Tema lapsed, tunneb ja armastab Ta igaühte meist isiklikult. Ta on loonud plaani, et aidata oma lastel leida õnne selles elus ning hiljem pöörduda tagasi elama koos Temaga. (Kui te soovite saada rohkem teada Jumalast ja Tema plaanist oma lastele, siis palun täitke kontaktandmete ankeet).

 

Miks on perekond teie Kirikule nii tähtis?

Gordon B. Hinckley, Viimse aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president, on öelnud:

„Rahvas ei suuda end kunagi tõsta kõrgemale, kui seda lubab tema perekondade tugevus. Kui soovite reformida rahvast, siis peate alustama perekondadest, et vanemad õpetaksid oma lastele põhimõtteid ja väärtusi, mis on positiivsed ja kindlad ning juhatavad neid tegema midagi kasulikku oma elus. See on see, mis on Ameerikas põhimõtteliselt valesti läinud. Ja me teeme suuri jõupingutusi, et muuta perekondi solidaarsemaks. Vanematel pole siin elus ühtegi suuremat ülesannet, kui kasvatada oma lapsi õigesti, ja siis aastate möödudes ei too miski suuremat rahulolu kui lapsed, kes kasvavad õigluses ja aususes ja teevad midagi oma elus, et olla kasulikud ühiskonnale, mille osa nad on."

 

Millest räägib teie Kiriku tervise ja toitumise seadus?

Tarkuse Sõna.

Meie keha on kallihinnaline kingitus Jumalalt. Et hoida meie keha ja vaimu terve ja tugevana sai Joseph Smith 1833. aastal Jumalalt tervise seaduse. Seda seadust tuntakse kui Tarkuse Sõna.

Selles seaduses ei rõhuta Jumal mitte ainult füüsilise ja vaimse tervise tähtsust, vaid Ta keelab ka kasutada järgmisi aineid:

 • tubakas;
 • alkohol;
 • kohv ja must ning roheline tee;
 • kahjulikud narkootikumid.

Jumal lubab neile, kes järgivad Tarkuse Sõna, suuri füüsilisi ja vaimseid õnnistusi. Tänapäeval toetab ka teadus mõningaid nendest põhimõtetest, mis Jumal andis Joseph Smithile peaaegu kakssada aastat tagasi.

 

Kes oli Joseph Smith?

Joseph Smith noorem sündis 1805. aastal Windsori maakonnas, Vermonti osariigis, USAs Joseph Smith vanema ja Lucy Mack Smithi pojana. Tal oli kümme venda ja õde. Ta vanemad õpetasid teda palvetama, Piiblit lugema ja Jumalasse uskuma. Ta oli haaratud oma aja usulisest ärkamisest ja püüdis leida õiget kirikut. Vastusena siirale palvele oli tal kogemus, mida tuntakse esimese nägemusena. 14aastasena nägi Joseph Smith Jumal Isa ja Tema Poega Jeesust Kristust. Kui Joseph oli 17aastane, valmistasid taevased sõnumitoojad teda ette Jeesuse Kristuse Kiriku taastamiseks maa peale. Ta oli samasugune prohvet nagu prohvetid piibli aegadel.

 

Kas külastajaid lubatakse Kiriku koosolekutele?

Kõik külalised on alati teretulnud.

Millised on pühapäevased koosolekud?

Kõige tähtsam koosolek peredele on sakramendi koosolek. See leiab aset pühapäeviti kirikuhoonetes ja kestab umbes 70 minutit. Külalised on teretulnud. Tavaliselt osaleb sellel koosolekul kogu perekond. Meie jaoks on täiesti normaalne, et koosolekul osalevad ka lapsed. Tavalise koosoleku kavas on:

 • Kirikulaulud - kogu kogudus laulab kirikulaule (lauluraamatud on kirikus olemas).
 • Palved - palveid ütlevad kohalikud kirikuliikmed.
 • Sakramendi jagamine (armulaud) - sakramenti jagatakse koguduseliikmetele.
 • Kõnelejad - tavaliselt on koosolekul kaks või kolm kokkulepitud kõnelejat.

(Koosolekul ei toimu annetuste kogumist)

Teised koosolekud

Külalised on samuti teretulnud teistele koosolekutele, mis leiavad aset kas enne või pärast sakramendi koosolekut.

 • Pühapäevakooli tunnid toimuvad igale vanusegrupile alates 12aastastest.
 • Algühingus toimub üldkoosolek ja vanusele vastavad tunnid lastele vanuses 3-11 aastat.
 • Samuti on olemas lastetuba lastele vanuses 18 kuud kuni 3 aastat.
 • Noorte Naiste organisatsiooni tunnid toimuvad 12-17aastastele tüdrukutele.
 • Täiskasvanud naised, 18aastased ja vanemad, kohtuvad Abiühingus.
 • Preesterluse koosolekud toimuvad vastavalt vanusele meestele alates 12aastastest kuni täiskasvanud meesteni välja.

Millises järjekorras toimuvad sakramendi koosolek ja teised pühapäevased koosolekud, sõltub kohalikest juhtidest. Pealkirja „Osale ühel meie koosolekul" all võite leida kohalike koosolekute algusajad.

Teisi asju, mida peaks teadma

Kohalikke Kiriku üksusi kutsutakse vaikondadeks/ringkondadeks ja kogudusteks. Inimene, kes juhib kogudust, on kogudusejuhataja. Ta on koguduseliige, kes teeb seda tööd vabatahtlikkuse alusel. Kuna meil ei ole palgalist vaimulikkonda, täidetakse kõiki kohustusi Kirikus vabatahtlikkuse alusel.

Need, kes osalevad Kiriku koosolekutel, kannavad tavaliselt pühapäevariietust - meestel ülikond (või pintsak ja viigipüksid) ja lips ning naistel kleit või seelik. Ka lapsed on pühapäevaselt riides.

 

Kuidas võiksin ma meelt parandada?

Sinu Taevane Isa soovib, et sa oleksid õnnelik. Patt ja ebaõiglus teevad inimesi õnnetuks sest „pahelisus ei ole kunagi olnud õnn." (Mormoni Raamat, Alma 41:10)

Jeesuse Kristuse lepituse kaudu on Taevane Isa valmistanud sulle tee parandada oma meelt ja saada andeks, mis sa oled valesti teinud.

Et meelt parandada, pead sa:

 • tunnistama oma patud üles Jumalale;
 • tundma siirast kurbust oma pattude pärast;
 • paluma andestust Jumalalt;
 • heastama kõik võimaliku kahju, mida su patud on põhjustanud;
 • pöörduma ära patust ja mitte seda enam tegema.

Tänu Kristuse lepitusele viib aus meeleparandus andestuse ja suurema rahuni selles elus. See valmistab sind ette elamaks koos Taevase Isaga tulevases elus.

 

Kas abikaasad võivad olla koos igavesti?

Perekond võib olla koos igavesti.
Perekond võib jääda kokku - mitte ainult selles elus vaid terveks igavikuks.

Perekond võib olla kõige suurema õnne allikaks, kuid samas võib lähedase pereliikme kaotus põhjustada kõige sügavamat kurbust.

Kui armastatud inimene sureb, ei tähenda see aga seda, et meie side selle inimesega on katkenud. Issand ilmutas Joseph Smithile: „Seesama side, mis on meie vahel siin, on meie vahel ka seal (igaveses elus), ainult et sellele lisandub igavene auhiilgus." (Õpetus ja Lepingud 130:2)

Kui pereliikmed võtavad vastu Jeesuse Kristuse lepituse ja järgivad Teda, võivad nad olla koos igavesti läbi pühade talituste, mida viiakse läbi Jumala templites.

Vaadake ka:

 

Millised on teie Kiriku koosolekud?

Kõige tähtsam koosolek peredele on sakramendi koosolek. See leiab aset pühapäeviti kirikuhoonetes ja kestab umbes 70 minutit. Külalised on teretulnud. Tavaliselt osaleb sellel koosolekul kogu perekond. Meie jaoks on täiesti normaalne, et koosolekul osalevad ka lapsed. Tavalise koosoleku kavas on:

 • Kirikulaulud - kogu kogudus laulab kirikulaule (lauluraamatud on kirikus olemas).
 • Palved - palveid ütlevad kohalikud kirikuliikmed.
 • Sakramendi jagamine (armulaud) - sakramenti jagatakse koguduseliikmetele.
 • Kõnelejad - tavaliselt on koosolekul kaks või kolm kokkulepitud kõnelejat.

(Koosolekul ei toimu annetuste kogumist)

Teised koosolekud

Külalised on samuti teretulnud teistele koosolekutele, mis leiavad aset kas enne või pärast sakramendi koosolekut.

 • Pühapäevakooli tunnid toimuvad igale vanusegrupile alates 12aastastest.
 • Algühingus toimub üldkoosolek ja vanusele vastavad tunnid lastele vanuses 3-11 aastat.
 • Samuti on olemas lastetuba lastele vanuses 18 kuud kuni 3 aastat.
 • Noorte Naiste organisatsiooni tunnid toimuvad 12-17aastastele tüdrukutele.
 • Täiskasvanud naised, 18aastased ja vanemad, kohtuvad Abiühingus.
 • Preesterluse koosolekud toimuvad vastavalt vanusele meestele alates 12aastastest kuni täiskasvanud meesteni välja.

Millises järjekorras toimuvad sakramendi koosolek ja teised pähapäevased koosolekud, sõltub kohalikest juhtidest. Pealkirja „Osale ühel meie koosolekul" all võite leida kohalike koosolekute algusajad.

Teisi asju, mida peaks teadma

Kohalikke Kiriku üksusi kutsutakse vaikondadeks/ringkondadeks ja kogudusteks. Inimene, kes juhib kogudust on koguduse juhataja. Ta on koguduseliige, kes teeb seda tööd vabatahtlikkuse alusel. Kuna meil ei ole palgalist vaimulikkonda, täidetakse kõiki kohustusi Kirikus vabatahtlikkuse alusel.

Need, kes osalevad Kiriku koosolekutel, kannavad tavaliselt pühapäevariietust - meestel ülikond (või pintsak ja viigipüksid) ja lips ning naistel kleit või seelik. Ka lapsed on pühapäevaselt riides.

 

Missugused on teie põhilised uskumused?

Võib-olla on teil küsimusi selle kohta, mida Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed tegelikult usuvad? Mõned põhilised Kiriku õpetused on järgmised:

 • Jumal on meie Taevane Isa. Ta armastab meid ja tahab, et me Tema juurde tagasi pöörduksime.
 • Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ta on meie Päästja. Ta lunastab meid surmast, võimaldades meil üles tõusta. Ta päästab meid patust, kui me meelt parandame. Kui me peame kinni käskudest, võime me läbi Jeesuse Kristuse lunastuse tagasi pöörduda Jumala juurde ning elada koos Temaga.
 • Püha Vaim aitab meil teada tõde.
 • Jeesuse Kristuse evangeeliumi esimesed põhimõtted ja talitused on usk Jeesusesse Kristusesse, meeleparandus, ristimine ja Püha Vaimu anni saamine.
 • Jeesuse Kristuse Kirik taastati maa peale prohvet Joseph Smithi kaudu aastal 1830. Jumala preesterluse volitus on Tema Kirikus tänapäeval samasugune, nagu see oli ka algupärases kirikus.
 • Nii Piibel kui ka Mormoni Raamat on Jumala sõna.
 • Jumal avaldab tänapäeval oma tahte läbi prohvetite, just nagu Ta tegi seda ka iidsetel aegadel.
 • Meie elul on püha eesmärk.
 • Perekonnad võivad olla koos igavesti.
 • Läbi oma ligimeste teenimise tunneme me rõõmu ja läheneme Jumalale.


Kõige parem oleks saada vastus oma küsimusele sõbralt või tuttavalt, kes on Kiriku liige. Me võime teid kokku viia kirikuliikmega, kes elab teie lähedal ja kes meeleldi räägiks teiega Kirikust. Te olete samuti teretulnud meie kiriku koosolekutele.

Loe lisaks:

 

Kuidas saaksin teie Kiriku kohta rohkem teada saada?

Vastus 1: Külastage meie Kiriku koosolekuid.

Te olete kutsutud meie Kiriku koosolekutele. Koosolekud toimuvad igal pühapäeval ja külalised on alati teretulnud. Kui te kogudusehoonesse sisenete, siis tutvustage ennast ühele koguduseliikmele. Ta aitab teil end mugavalt tunda ja tutvustab teid teistele liikmetele. Enne kui te koosolekule tulete, tahaksite te ehk täpsemalt teada, mida oodata. Te võite leida endale lähima kogudusehoone, vaadates koguduste asukohti Eestis.

Vastus 2: Rääkige liikmetega, kes elavad teie läheduses.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid on üle kogu maailma. Nad räägivad hea meelega huvitatutele oma tunnetest ja uskumustest. Kui te kohtute Kiriku liikmetega, siis rääkige neile, mida te sellelt internetileheküljelt olete lugenud ja arutage nendega oma küsimusi. Kui te ei tunne ühtegi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liiget, soovitame me teil kohtuda Kiriku esindajatega ja õppida rohkem nende asjade kohta, millest olete lugenud sellel lehel. Nad tutvustavad teile Kristuse õpetusi, mis on toonud teiste ellu palju õnne.

Kui te soovite kohtuda oma kodus kiriku esindajatega, täitke palun kontaktandmete ankeet.

 

Millest räägivad misjonärid ja kuidas finantseeritakse nende misjoniteenistust?

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku misjonärid kuulutavad aktiivselt Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi sõnumit. Üle 50 000 vabatahtliku misjonäri üle kogu maailma soovivad jagada inimestega evangeeliumist tulenevat rõõmu. Enamik misjonäre on vallalised noored mehed ja naised, kes teenivad 18 kuni 24 kuud oma kulul. Nad jagavad sõnumit Jeesusest Kristusest ja lunastusest, mille Ta on teinud kogu inimkonna eest. Nad räägivad suurest päästmisplaanist, mille läbi meie Taevane Isa on teinud meile võimalikuks tagasi pöörduda Tema juurde.

 

Kas te usute, et perekonnad elavad taevas koos?

Üks õpetus, mis on omapärane Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule, õpetab, et abielu mehe ja naise vahel võib kesta igavesti. Abielu, mis on sõlmitud Kiriku templis, ei lõppe surmaga. Pigem on abielu ja peresuhted „seotud" preesterluse volitusega (Mt 16:19), mis tähendab, et nad võivad kesta igavesti, kui abielupaar järgib ustavalt Jeesuse Kristuse õpetusi. 1995. aastal rõhutasid elav prohvet ja kaksteist apostlit abielu ja perekonna tähtsust kuulutuses nimega „Perekond - läkitus maailmale."

Loe lisaks:

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud