Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Lingid
Kiriku inglisekeelne kodulehekülg


www.mormon.org


www.familysearch.org


www.providentliving.org


Kiriku koduleheküljed mujal maailmas


Kiriku ajalugu


Joseph Smith


Kodu ja perekond


www.biblevideos.org


Mormon Tabernacle Choir

Lingid


www.mormoonideuudised.ee

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ametlik eestikeelne pressikeskus uudistekanalite, arvamusliidrite ja avalikkuse jaoks

www.lds.org

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ametlik kodulehekülg.

www.mormon.org

See lehekülg on mõeldud kõigile neile, kes soovivad õppida tundma Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut. Siit võib leida infot Kiriku kohta või lugeda meie usu kesksete teemade kohta – perekond, Jumal ja elu mõte. Mõistagi leiab vastuseid ka lihtsamatele küsimustele.

www.familysearch.org

Võid otsida oma esivanemaid rohkem kui 957 nime sisaldavast andmebaasist. See lehekülg on maailma suurim sugupuu-uurimise alane infoallikas. Ühtlasi saab siit alla laadida spetsiaalse tasuta sugupuu-uurimise programmi PAF (Personal Ancestran File).

www.providentliving.org

Selle lehekülje eesmärk on aidata Kiriku liikmetel paremini hoolitseda nii iseenda kui ka oma perekonna eest. Leheküljel käsitletakse muuhulgas ka selliseid teemasid nagu töö, koolitus, lugemis- ja kirjutamisoskus, füüsiline tervis, sotsiaalne ja emotsionaalne heaolu, toidu varumine, kriisiolukordadega toimetulek, teiste eest hoolitsemine ja nõuanded Kiriku juhtidele.

Joseph Smith

See on Joseph Smithile pühendatud kodulehekülg, mis sisaldab ajaloolist materjali Joseph Smithi elust, lugusid temast, tema tsitaate, pilte ja arhiivimaterjale.

Lehekülg on esialgu vaid inglisekeelne, kuid edaspidi avatakse see ka teistes keeltes.

Uue Testamendi videod

Videod Jeesuse Kristuse elust mis inspireerivad ja tugevdavad usku päästjasse.

Lehekülg on esialgu vaid inglisekeelne, kuid edaspidi avatakse see ka teistes keeltes.

Mormon Tabernacle Choir

Ülemaailmselt kuulsa koori ametlik kodulehekülg.

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud