Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - arhiiv


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

aprill 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

ÕIGE ELAB USUST

President DIETER F. UCHTDORF

Rabi ja seebimeister.
Ühes vanas juudi muinasjutus räägitakse seebimeistrist, kes ei uskunud Jumalasse. Ühel päeval rabiga jalutuskäigul olles ütles ta: „Ma ei saa ühest asjast aru. Usk on juba tuhandeid aastaid olemas olnud. Kuid kõikjal, kuhu sa vaatad, lokkab kurjus, korruptsioon, ebaausus, ebaõiglus, valu, nälg ja vägivald. Näib, et usk pole maailma sugugi muutnud. Seetõttu küsin ma sinult, mis sellest kasu on.”

Loe lisaks...


 

märts 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Relvastatud õigemeelsusega

President HENRY B. EYRING

Jumala prohvet maa peal, president Thomas S. Monson on kuulutanud: „Me seisame praegu silmitsi tugevaima patu, pahelisuse ja kurjuse leeriga, mida me eales kohanud oleme.”

Loe lisaks...


 

veebruar 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Nii nagu mina teid armastasin”

President THOMAS S. MONSON

Mõne aasta eest rääkis mu sõber Louis mulle kena loo oma armsast, mahehäälsest emast. Kui ema suri, ei jätnud ta oma poegadele ja tütardele mingit rahalist rikkust, vaid rikkaliku eeskuju, ohverduse ja kuulekuse pärandi.

Loe lisaks...


 

jaanuar 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Keskele sihtimine

President DIETER F. UCHTDORF

Hiljuti vaatasin ma, kuidas rühm inimesi harjutas vibulaskmist. Pelgalt vaatamisega sai mulle selgeks, et kui sa soovid vibu ja noole käsitsemist selgeks saada, nõuab see aega ning harjutamist.

Loe lisaks...


 

detsember 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Rahu selles elus

President HENRY B. EYRING

Päästja ütles meile kõigile, surelikkusesse tulnuile: „Maailmas on teil ahastust” ( Jh 16:33). Ometi andis Ta oma sureliku teenimistöö ajal jüngritele selle imelise lubaduse: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab” ( Jh 14:27). Lohutav on teada, et seda isiklikku rahu lubatakse tänapäeval endiselt kõikidele Tema jüngritele.

Loe lisaks...


 

november 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tänulikkus hingamispäeval

President HENRY B. EYRING

Viimse aja pühadele on hingamispäev tänulikkuse ja armastuse päevaks.

Mu kallid vennad ja õed, kes te kuulute Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse üle kogu maailma! Ma olen tänulik, et president Thomas S. Monson on palunud mul tänasel hingamispäeval konverentsil rääkida. Palvetan, et Püha Vaim kannaks mu sõnad teie südamesse.

Loe lisaks...


 

september 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mis järgneb armastusele?

President DIETER F. UCHTDORF

Meie armastatud prohvet Thomas S. Monson on õpetanud, et „evangeeliumi sügavam olemus [peitub] armastuses”. Armastus on nii tähtis, et Jeesus Kristus ütles selle kohta „suur ja esimene käsk”, milles on koos kõik muud selle seaduse osad ja prohvetite sõnad

Loe lisaks...


 

august 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Lootus perekonna igavesele armastusele

President HENRY B. EYRING

Igavene elu on suurim kõikidest andidest, mis armastaval Taevasel Isal oma laste jaoks on (vt ÕL 14:7). See on and elada igavesti peredena koos Jumal Isa ja Tema armastatud Pojaga. Pereelu armastavad sidemed jätkuvad üksnes Jumala kõrgeimas, selestilises kuningriigis.

Loe lisaks...


 

juuli 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Truu oma esiisade usule

President THOMAS S. MONSON

John Linford oli 43-aastane, kui otsustas koos naise Maria ja kolme pojaga lahkuda oma kodust Inglismaal Gravelys, et rännata tuhandete miilide kaugusele pühade juurde Suure Soolajärve orgu. Neist jäi maha neljas poeg, kes teenis misjonil, ning nad müüsid oma asjad ja asusid Liverpoolist teele Thorntoni -nimelise laeva pardal.

Loe lisaks...


 

juuni 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Meie Isa, meie juhendaja

President DIETER F. UCHTDORF

Kas te olete kunagi avanud karbi väikeste osadega, võtnud välja kokkupanemise juhised ning mõelnud: „See ei ole kohe üldse mitte arusaadav!”?

Loe lisaks...


 

mai 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Valikud

President THOMAS S. MONSON

Vennad ja õed! Enne kui ma täna oma kõnega alustan, soovin ma välja kuulutada neli uut templit, mis ehitatakse eelolevate kuude ja aastate jooksul järgmistesse kohtadesse:

Loe lisaks...


 

aprill 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Prohvetlik kuulutus JA ISIKLIK ILMUTUS

President HENRY B. EYRING

Jeesuse Kristuse õige Kirik on taastatud ja on praegu maa peal. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut on alati juhtinud elavad prohvetid ja apostlid, kes saavad pidevat juhatust taevast.

Loe lisaks...


 

märts 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Õppige minust”

President THOMAS S. MONSON

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus oleme kõik ühtmoodi nii õpetajad kui ka õppijad. Meilekõigile kõlab Issanda hell kutse: „Õppige minust.. ja te leiate hingamise oma hingedele.”

Loe lisaks...


 

veebruar 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Turbulentsi ajal turvaliselt maandumine

President DIETER F. UCHTDORF

Mitte just väga kaua aega tagasi olime mina ja mu abikaasa Harriet lennujaamas, kus vaatasime suurepäraste lennukite maandumist. Päev oli tuuline ja kõvad tuuleiilid pekslesid lähenevate lennukite vastu, põhjustades iga lennuki kallutamist ja värisemist maandumisel.

Loe lisaks...


 

jaanurar 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õnn neile, keda armastame

President HENRY B. EYRING

Me kõik soovime, et need, keda armastame, oleks õnnelikud ja kogeks nii vähe valu kui võimalik. Kui loeme Mormoni Raamatust ülestähendusi õnne – ja valu – kohta, siis, mõeldes oma lähedastele, puudutab see meie südant.

Loe lisaks...


 

detsember 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Leidkem Päästja jaoks aega

President THOMAS S. MONSON

Jälle on kätte jõudmas jõulud ja koos sellega lähenemas uus aasta. Tundub, nagu oleksime alles eile tähistanud Päästja sündi ja seadnud eesmärke. Kas otsustasime selleks aastaks eesmärke seades ka seda, et leiame oma elus rohkem aega ja südames kohta Päästja jaoks? Olenemata sellest, kui hästi on meil õnnestunud siiamaani seda eesmärki täita, olen ma kindel, et tahame kõik olla veelgi tublimad.

Loe lisaks...


 

november 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Olge eeskujuks ja valguseks

President THOMAS S. MONSON

Mulle on hiljuti pühakirju lugedes ja nende üle mõtiskledes jäänud eriliselt silma kaks kirjakohta. Mõlemad neist on meile tuttavad. Esimene on pärit mäejutlusest: „Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.

Loe lisaks...


 

oktoober 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

JÕUDKE finišisse PÕLEVA TÕRVIKUGA

President DIETER F. UCHTDORF

Muistses Kreekas võistlesid jooksjad teatevõistluses nimega lampadedromia. Selles võidujooksus hoidsid jooksjad käes tõrvikut ja andsid seda edasi järgmisele jooksjale, kuni võistkonna viimane liige finišijoone ületas.

Loe lisaks...


 

september 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Perekonnad ja palve

President HENRY B. EYRING

Kord, kui ma istusin terve öö isa voodi kõrval, rääkis ta oma lapsepõlvest. Ta rääkis oma vanemate armastusest rasketel aegadel ja oma armastusest Taevase Isa ja Päästja vastu.

Loe lisaks...


 

august 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Seiske kui valgus

President THOMAS S. MONSON

Mul on olnud au näha paljusid templi pühitsemisega seoses peetud kultuuriprogramme. Need kõik on mulle meeldinud, kaasa arvatud viimane, mis toimus eelmise aasta novembris Phoenixis Arizona osariigis Ameerika Ühendriikides.
Kultuuriprogrammides osalevad viimse aja pühadest noored esitavad suurepärased ja meeldejäävaid programme. Eelmisel aastal Phoenixis ütlesin osalejatele enne programmi algust: "Te olete valguse lapsed."

Loe lisaks...


 

juuli 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kõik on hea

President DIETER F. UCHTDORF

Meie teerajajatelt saadud pärandile mõeldes on üks liigutavamaid asju, mis meelde tuleb, kirikulaul „Tulge, kõik pühad” (Kiriku lauluraamat, lk 2–3). Need, kes võtsid ette pika tee Soolajärve orgu, laulsid seda rännaku ajal tihti.

Loe lisaks...


 

juuni 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pered võivad olla koos igavesti

President HENRY B. EYRING

Preesterluse vägi perekondi igaveseks kokku siduda on üks suurimaid Jumala ande. Igaüks, kes mõistab päästmisplaani, igatseb seda jäävat õnnistust. Jumal on lubanud, et pered saavad olla igavesti kokku ühendatud, kuid seda vaid pitseerimistalituse kaudu, mis viiakse läbi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pühitsetud templites.

Loe lisaks...


 

mai 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Templi õnnistused

President THOMAS S. MONSON

Kui me käime templis, võime sealt enda jaoks leida uue vaimudimensiooni ja rahutunde.

Mu armsad vennad ja õed! Ma olen tänulik, et saan olla koos teiega sellel kaunil ülestõusmispüha hommikul, kui oleme oma mõtetes maailma Päästjaga. Ma armastan ja tervitan teist igaühte ja palvetan, et meie Taevane Isa inspireeriks mu sõnu.

Loe lisaks...


 

aprill 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

President Monsoni kutse olla JULGE

President THOMAS S. MONSON

President Thomas.S. Monson on täheldanud, et vaevu möödub tund, kui meid ei kutsuta tegema üht-või teistmoodi valikuid. „Tarkade valikute tegemiseks,” nõustas ta meid, „läheb vaja julgust – julgust öelda „ei”, julgust öelda „jah”. Valikud määravad ära meie saatuse.

Loe lisaks...


 

märts 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema hellade käte vahel

President DIETER F. UCHTDORF

Paljude teiste sarnaselt saan ka mina sageli inspiratsiooni kaunitest kunsti- ja muusikateostest. Kord sain ma inspiratsiooni, kui seisin Taani maalikunstniku Frans Schwarzi meistriteose ees pealkirjaga „Aia agoonia.

Loe lisaks...


 

veebruar 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tunnistus ja usulepöördumine

President HENRY B. EYRING

Tõest tunnistuse saamise ja tõelise usulepöördumise vahel on erinevus. Näiteks tunnistas vägev apostel Peetrus Päästjale, et ta teab, et Jeesus on Jumala Poeg.

Loe lisaks...


 

jaanuar 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Järgige prohveteid

President THOMAS S. MONSON

Teise maailmasõja lõpul teenisin ma Ameerika Ühendriikide mereväes. Minu auaste oli mereväe madalaim – olin madrus. Seejärel sai minust esimese järgu vanemmadrus ning edasi kolmanda järgu arve-allohvitser.

Teise maailmasõja järel vabastati mind teenistusest. Võtsin nõuks, et kui peaksin kunagi tagasi sõjaväkke minema, tahaksin teenida volitatud ohvitserina. Mõtlesin endamisi, et kui vähegi võimalik, siis ei mingeid sööklaid ega tekkide küürimist enam.

Loe lisaks...


 

detsember 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Täitke maailm Kristuse armastusega

President DIETER F. UCHTDORF

Jõuludele mõeldes mõtleme tihtipeale kingituste tegemise ja saamise peale. Kingitused võivad olla osa vahvast traditsioonist, ent need võivad ka kahandada selle hooaja lihtsat ülevust ja juhtida meie tähelepanu kõrvale Päästja sünni tähendusrikkalt tähistamiselt.

Loe lisaks...


 

november 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pane tähele oma jalasuunda

President THOMAS S. MONSON

Kui me vaatame Jeesuse kui meie eeskuju poole ja käime Tema jälgedes, võime naasta turvaliselt Taevase Isa juurde, et elada igavesti koos Temaga.

Mu kallid vennad ja õed, ma tunnen end täna teie ees seistes alandlikuna. Ma palun teie usku ja palveid, kui ma teiega oma sõnumit jagan.
Kõik meist alustasid imelist ja olulist teekonda, kui me lahkusime vaimumaailmast ja sisenesime sellesse surelikkuse raskesse etappi. Meie maise eksistentsi peamine eesmärk on saada lihast ja luust keha, saada kogemusi, mis võivad tulla ainult taevastest vanematest lahus olles, ja näha, kas me peame käske.

Loe lisaks...


 

oktoober 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

USU PALVE

President HENRY B. EYRING

Palve on midagi enamat kui sõnad, mida me Jumalale ütleme. See on kahepoolne suhtlus Jumala ja Tema laste vahel.

Kui palve toimub nii, nagu see peaks, siis väljendaksime me oma südame tundeid lihtsate sõnadega. Taevaisa vastab tavaliselt, saates meile mõtteid ja tundeid. Ta kuuleb alati meie siirast palvet, kui me palvetame, olles valmis Temale kuuletuma, ükskõik milline on Tema vastus ja millal see tuleb.

Loe lisaks...


 

september 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kas me oleme valmis?

President THOMAS S. MONSON

Selle koha lähedal, kus ma kunagi elasin ja teenisin, juhtis Kirik linnukasvatuse projekti, kus töötasid peamiselt kohalikest vaiadest pärit vabatahtlikud. Enamasti oli see efektiivselt juhitud projekt, mis tõi piiskopi laohoonesse tuhandeid värskeid mune ja sadu kilosid ette valmistatud linnuliha. Mõnikord tähendas vabatahtlikuks linnatalunikuks olemine aga vesivillidega kaetud käsi ning mõru meelt ja südant.

Loe lisaks...


 

august 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumala lõikus

President DIETER F. UCHTDORF

Kord töötas keegi Christa nimeline naine väikeses seemnefirmas. Ta armastas oma tööd. See oli määratu ime, et igal tema müüdud tillukesel seemnel oli võime muutuda millekski täiesti imetlusväärseks – porgandiks, kapsaks, või isegi võimsaks tammepuuks.

Loe lisaks...


 

juuli 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Südamete pöördumise lubadus

President HENRY B. EYRING

Minu ema Mildred Bennion Eyring kasvas üles Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis Grangeri farmikogukonnas. Üks tema vendadest, Roy, jätkas pere lambakasvatuse äri. Noore mehena veetis ta palju nädalaid kodust eemal. Ajapikku muutus ta Kiriku vastu ükskõikseks.

Loe lisaks...


 

juuni 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Töö kiirendamine

President THOMAS S. MONSON

Kas teadsite, et 100. vai organiseeriti siis, kui taastatud Kirik oli 98 aastane? Vähem kui 30 aastat hiljem oli vaiade arv kasvanud juba 200-ni. Ja kõigest kaheksa aasta pärast oli Kirikus juba 300 vaia. Tänaseks on Kirikus rohkem kui 3000 vaia.

Loe lisaks...


 

mai 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Armastus – evangeeliumi olemus

President THOMAS S. MONSON

Me ei saa Jumalat tõeliselt armastada, kui me ei armasta oma rännukaaslasi sellel surelikul teekonnal.

Loe lisaks...


 

aprill 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kindlalt kinnitatud ankur

President DIETER F. UCHTDORF

Mõne aja eest oli mul võimalus Ameerika Ühendriikide Alaska osariigi imelisel rannikul sõita suure laevaga. Valmistudes laeva kaunil eraldatud rannal ööseks ankrusse heitma, mõtles kapten hoolikalt asukoha ja tingimuste üle, nagu tõusu ja mõõna perioodid, vee sügavus ja laeva kaugus ohtlikest takistustest

Loe lisaks...


 

märts 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Teenimine ja igavene elu

President HENRY B. EYRING

Päästja on meile eeskujuks, kuidas isetult teenida. Tema täiuslik elu oli pühendatud Taevase Isa ja kõigi Isa laste teenimisele. Isa ja Poja ühine eesmärk on anda meile kõigile surematuse and ja igavese elu õnnistus (vt Ms 1:39).

Loe lisaks...


 

veebruar 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Teeni Issandat armastusega

President THOMAS S. MONSON

Issand Jeesus Kristus õpetas: „Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle” (Lk 9:24).

Loe lisaks...


 

jaanuar 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Parim aeg puu istutamiseks

President DIETER F. UCHTDORF

Vana-Roomas oli Janus alguste jumal. Teda kujutati tihti kahe näoga – üks vaatamas tagasi minevikku ja teine edasi tulevikku. Mõnedes keeltes on jaanuarikuu tema järgi nime saanud, kuna aasta algus oli nii järelemõtlemise kui ka plaanide tegemise aeg.

Loe lisaks...


 

detsember 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Perekond ja sõbrad igaveseks

President HENRY B. EYRING

Kus te ka ei elaks, leidub teil sõpru, kes otsivad suuremat õnne, mille teie olete leidnud Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi järgi elades. Nad ei suuda seda õnne ehk sõnades kirjeldada, kuid tunnevad selle ära, kui seda teie elus näevad. Nad on innukad otsima selle õnne allikat, eriti kui nad näevad, et teie kohtate katsumusi nagu nemadki.

Loe lisaks...


 

november 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha”

President THOMAS S. MONSON

Meie Taevane Isa .. teab, et me õpime, kasvame ja saame tugevamaks, kui seisame silmitsi katsumustega, mida peame läbi tegema.

Ma kirjutan täna õhtul oma päevikusse: „See istung on olnud kõikidest üldkonverentsidest, kus olen osalenud, üks inspireerivamaid. Kõik on olnud suurepärane ja väga vaimne.”

Vennad ja õed! Kui me kuue kuu eest üldkonverentsil kohtusime, lamas minu kallis naine Frances haiglas, sest oli mõni päev varem kohutavalt kukkunud. Pärast nädalatepikkust vaprat võitlust vigastustest jagusaamise nimel, lahkus ta maikuus igavikku. Tema kaotus on olnud korvamatu. Me abiellusime Soolajärve templis 7. oktoobril 1948. Homme oleks olnud meie 65. pulmaaastapäev. Ta oli mu elu armastus, mu usaldusisik ning mu parim sõber. Öelda lihtsalt, et ma igatsen teda, ei väljenda mu tunnete sügavust.

Loe lisaks...


 

oktoober 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Meie kohus päästa

President THOMAS S. MONSON

Viimse aja pühade jaoks on igavikulise tähtsusega päästa vendi ja õdesid, kes ühel või teisel põhjusel on eksinud aktiivselt Kirikus osalemise rajalt. Kas me tunneme inimesi, kes kunagi evangeeliumis väärtustasid? Kui jah, siis milline on meie kohus neid päästa? ...

Loe lisaks...


 

september 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pühad igas olukorras, kõikidel aastaaegadel

President HENRY B. EYRING

Mäletan lapsepõlvest paika, mis võiks olla piltpostkaardiks aastaaegade vaheldumisest. Iga kuu oli seal võrratu ja imeline. Talvel kattis värske lumi valge tekina mägesid ja linnatänavaid. Kevad tõi endaga puhastava vihma ja tärkava roheluse. Unelevas suvetaevas erendas otsekui mõnusal sinisel lõuendil kuldkollane päike. Rammukas sügis rüütas looduse küütlevasse oranĹľi, kollasesse ja punasesse. Lapsena armastasin kõiki aastaaegu ja armastan nende oma- ja eripära siiamaani.

Loe lisaks...


 

august 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Märka, pea meeles ja täna

President HENRY B. EYRING

Jumal palub meil Teda tänada kõiksugu õnnistuste eest, mis me Tema käest saame. Lihtne on muutuda tänupalvetes mehhaaniliseks ning korrata ikka ja jälle samu sõnu ilma tõelise kavatsuseta Jumalat kogu südamest tänada. Me peaksime tänama Vaimus (ÕL 46:32), et tunneksime tõelist tänulikkust selle eest, mis Jumal meile on andnud.

Loe lisaks...


 

juuli 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Maailm vajab teerajajaid ka täna

President THOMAS S. MONSON

Paljude jaoks ei alanud 1847. aasta teerajajate rännak mitte Nauvoos, Kirtlandis, Far Westis ega New Yorgis, vaid pigem kaugel Inglismaal, Šotimaal, Skandinaavias või Saksamaal. Pisikesed lapsed ei suutnud kuidagi mõista suurt usku, mis ajendas nende vanemaid jätma maha perekonna, sõbrad, mugavuse ja turvalisuse.

Loe lisaks...


 

juuni 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ringiratast käimine

President DIETER F. UCHTDORF

Kas olete kuulnud vana ütlust, et inimesed, kes ära eksivad, kipuvad ringiratast käima? Saksa psühholoog Jan L. Souman tahtis välja selgitada, kas see ka teaduslikult paika peab. Ta viis katseisikud suurde metsa ja Sahara kõrbe ning kasutas nende liikumise jälgimiseks globaalset positsioneerimissüsteemi. Neil polnud kompassi ega mingeid muid seadmeid. Neile anti lihtne juhis: kõndida otse ettenäidatud suunas.

Loe lisaks...


 

mai 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kuulekus toob õnnistusi

President THOMAS S. MONSON

Me saame teadmise tõest ja vastused oma suurimatele küsimustele, kui oleme kuulekad Jumala käskudele.
Mu kallid vennad ja õed, ma olen väga tänulik, et saan olla täna koos teiega. Ma palun teie usku ja et te palvetaksite minu eest, kui ma kasutan siin seda võimalust teile kõneleda.
Mehed ja naised on läbi aegade otsinud teadmisi ja arusaamist surelikust elust, oma kohast ja eesmärkidest, aga ka sellest, kuidas leida rahu ja õnne. Igaüks meist on selliste otsingutega tegelenud.

Loe lisaks...


 

aprill 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ta on üles tõusnud

President HENRY B. EYRING

Tunnistus Jeesuse Kristuse ülestõusmise reaalsusest on nii lootuse kui ka kindlameelsuse allikaks. Ja seda kõigi Jumala laste jaoks. Minuga juhtus see 1969. aasta suvel, päeval, kui suri mu ema. Olen seda tundnud alates sellest ajast ja see kestab, kuni näen taas oma ema.

Loe lisaks...


 

märts 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ole vait ja vaga

President THOMAS S. MONSON

Mõned aastad tagasi tundsin ühel päeval oma kantseleis asjatoimetusi lõpetades tugevat õhutust külastada üht leske Salt Lake City eakate hooldekodus. Sõitsin otsejoones sinna.

Loe lisaks...


 

veebruar 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ebalevale misjonärile

President DIETER F. UCHTDORF

Jeesuse Kristuse jüngritel on alati lasunud kohustus viia Tema evangeeliumi maailmale (vt Mk 16:15–16). Ja ikkagi on vahel raske suud avada ja teistele oma usust rääkida. Ühtedele on usust rääkimine loomulik, teistes tekitab see ebalust ja kahtlusi. Nad tunnevad ebamugavust või koguni õõva.

Lubage mul soovitada nelja asja, mida igaüks saab teha, et järgida Päästja korraldust jutlustada evangeeliumi „kõigele loodule” (ÕL 58:64).

Loe lisaks...


 

jaanuar 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Issanda hääl

President HENRY B. EYRING

Õpetuses ja Lepingutes kutsutakse kõiki inimesi kõikjal Issanda Jeesuse Kristuse häält kuulama (vt ÕL 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Raamat on täis Tema sõnumeid, hoiatusi ja julgustavaid manitsusi, mille väljavalitud prohvetid on ilmutusena saanud. Nendest ilmutustest on näha, kuidas Jumal võib anda meie usus tehtud palvetele vastuseks õpetlikke sõnumeid ning rahu- ja hoiatussõnumeid.

Loe lisaks...


 

detsember 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõuluvaimu ülesleidmine

President THOMAS S. MONSON

Aastaid tagasi kutsuti mind noore vanemana koos teistega ühte Salt Lake City haiglasse haigetele lastele õnnistusi andma. Haiglasse sisse astudes märkasime me kutsuvas tuledesäras jõulupuud ja selle laialiulatuvate okste all hoolikalt pakitud kingitusi.

Loe lisaks...


 

november 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kaaluge õnnistusi

President THOMAS S. MONSON

Armsad vennad ja õed! See konverents tähistab 49 aasta möödumist ajast, mil mind 4. oktoobril 1963. aastal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena toetati. Nelikümmend üheksa aastat on pikk aeg. Samas tundub aeg, mis on möödunud sellest korrast, kui ma Tabernaaklis kantslisse tõusin ja oma kõige esimese üldkonverentsi kõne ette kandsin, kohati väga lühike.

Loe lisaks...


 

oktoober 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Võti õnnelikuks pereeluks

President DIETER F. UCHTDORF

Suur vene kirjanik Lev Tolstoi alustas oma romaani „Anna Karenina” sõnadega: „Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu.

Loe lisaks...


 

september 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jagades evangeeliumi südamest südamesse

President HENRY B. EYRING

Jumal korraldab nii, et Tema evangeeliumi jagama valmistunud teenijate teele satuvad inimesed, kes on valmis seda sõnumit vastu võtma. Teie elus on see juba aset leidnud. See, kui sageli midagi sellist juhtub, sõltub teie meele ja südame valmisolekust.

Loe lisaks...


 

august 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Päästja kutse teenida

President THOMAS S. MONSON

Kõik, kes on õppinud matemaatikat, teavad, mida kujutab endast ühine nimetaja. Viimse aja pühadel on üks ühine nimetaja, mis meid omavahel seob. Selleks ühiseks nimetajaks on isiklik kutse, mille igaüks saab, et siin maa peal olevas Jumala kuningriigis ülesandeid täita.

Loe lisaks...


 

juuli 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Alati poolel teel, alati teekonna keskpaigas

President DIETER F. UCHTDORF

Paljudes maailma kalendrites tähistab juulikuu aasta keskpaika. Algusi ja lõppe peetakse tavaliselt meeles ja tähistatakse pidulikult, kuid keskpaigad mööduvad enamasti märkamatult.

Alguses seatakse eesmärke, planeeritakse ja pakatatakse energiast. Lõpus võetakse aeg maha, tuntakse rõõmu saavutatu üle või kurvastatakse läbikukkumise pärast. Kui vaataksime end kõrvalt mingi protsessi keskpaigas, aitaks see meil elu veidi paremini mõista ja ka veidi sisukamalt elada.

Loe lisaks...


 

juuni 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumal kutsub, rahvas toetab

President HENRY B. EYRING

Kirikus kutsutakse meid sageli toetama inimesi kutsetes teenimisel. Aastate eest näitas mulle üks 18-aastane üliõpilane ilmekalt, mida tähendab Jumala teenijate toetamine. Tema alandlik eeskuju on mulle õnnistuseks tänaseni.

Loe lisaks...


 

aprill 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Ta on üles tõusnud”

President THOMAS S. MONSON

President Thomas S. Monsoni sõnul „on ristirahvast virgutav hüüd,” et Naatsareti Jeesus on surnuist üles tõusnud. „Ülestõusmise reaalsus toob viimsele kui ühele rahu, mis on ülem kõigest mõistusest” (vt Fl 4:7). Järgmistes mõttekatketes jagab president Monson oma tunnistust Päästja ülestõusmise kohta ja tänulikkust selle eest ning kuulutab, et kuna Poeg sai võitu surmast, saavad kõik Isa lapsed, kes tulevad maa peale, elada uuesti.

Loe lisaks...


 

märts 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Miks vajame prohveteid?

President DIETER F. UCHTDORF

Taevane Isa armastab oma lapsi. Ta pole jätnud neid ilma juhtimise ja juhatuseta läbi sureliku elu sammuma. Meie Taevase Isa õpetused ei ole kulunud, ettearvatavad, argised, nagu neid võib leida kohalikus raamatupoes pakutavatest väiketrükistest. Tema õpetus on oma lapsi armastava kõigeväelise ja kõiketeadva taevase isiku tarkus. Tema sõnades peitub aegade saladus – võti õnne juurde nii maises elus kui tulevases maailmas.

Loe lisaks...


 

veebruar 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õhuta neid palvetama

President HENRY B. EYRING

Lapsepõlves õpetasid mu vanemad oma eeskujuga mind palvetama. Alguses kujutasin endale Taevaisa ette kui kedagi, kes on kaugel eemal. Vanemaks saades on minu arusaamine palvest muutunud. Taevaisa on nüüd mu kujutluses kui keegi, kes on lähedal, säravvalges ja tunneb mind täiuslikult.

Loe lisaks...


 

jaanuar 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Küllusliku elu nimel

President THOMAS S. MONSON

Uue aasta hakul kutsun kogu maailma viimse aja pühasid püüdlema kordaminekutest, mõistmisest ja õnnistustest rikka elu poole. Nii nagu me koolis ABC-st alustasime, nii on mul ka täna alustamiseks välja pakkuda oma isiklik ABC, mis aitab teid eesmärgile.

Loe lisaks...


 

detsember 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsus olla tänulik

President HENRY B. EYRING

Meie Taevaisa käsib meil olla tänulik kõiges (vt 1. tessalooniklastele 5:18) ja Ta tahab, et tänaksime Teda saadud õnnistuste eest (ÕL 46:32).
Me teame, et kõikide Tema käskude eesmärgiks on teha meid õnnelikuks, ja me teame ka, et käskude rikkumine toob kannatusi.

Loe lisaks...


 

november 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Seiske pühades paikades

President THOMAS S. MONSON

Mu armsad vennad ja õed! Oleme kuulnud täna häid sõnumeid ja ma avaldan kiitust kõikidele osalejatele. Meil on eriti hea meel, et vanem Robert D. Hales on taas meiega ja tunneb end paremini. Me armastame sind, Bob!

Loe lisaks...


 

oktoober 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mormoni Raamatu hinnalised lubadused

President THOMAS S. MONSON

Aastaid tagasi seisin ma ühe elu ja surma vahel vaakuva noore isa voodi ääres. Sealsamas lähedal viibisid tema muserdatud abikaasa ja nende kaks last. Mees võttis mu käe pihku, vaatas mulle anuvalt silma ja küsis: „Piiskop, ma tean, et olen suremas. Ütle mulle, mis saab minu vaimust..”

Loe lisaks...


 

september 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Üldkonverents – eriline õnnistus

President DIETER F. UCHTDORF

Üks Kiriku tubli liige vestles oma naabriga, kes polnud Kiriku liige. Üldkonverentsist vesteldes küsis naaber: „Sa väidad, et teil on prohvetid ja apostlid? Ja nad ilmutavad teile kaks korda aastas Jumala sõna?”

Loe lisaks...


 

august 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kodus arm –
nõuanne meie prohvetilt

President THOMAS S. MONSON

Kui oleme kogenud, mida maailmal on meile pakkuda, ning näinud, kui üürike ja tihti paljuski võlts on maailm, kasvab meie tänutunne, et meil on võimalus olla osa millestki, millele me saame alati kindlad olla – kodu, perekond ning lähedaste lojaalsus.

Loe lisaks...


 

juuli 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vend, ma olen pühendunud

President DIETER F. UCHTDORF

Kaks venda seisid sinise järve kristallselge vee kohale eenduva väikese kalju tipus. See oli populaarne sukeldumiskoht. Vennad olid sageli rääkinud sealt vette hüppamisest – nad olid näinud teisi nii tegevat.

Loe lisaks...


 

Juuni 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kümnise õnnistused

President HENRY B. EYRING

Jumal on andnud meile käsud eesmärgiga meid õnnistada. Ta soovib anda meile igavese elu – suurima kõikidest Tema andidest (vt ÕL 14:7). Selleks et saada and elada peredena igavesti Temaga koos selestilises kuningriigis, peame suutma elada selle kuningriigi seaduste järgi (vt ÕL 88:22).

Loe lisaks...


 

mai 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Püha tempel – maailma tuletorn

President THOMAS S. MONSON

Kõige tähtsamad ja kõrgemad õnnistused Kiriku liikmetele on need, mida me saame Jumala templis.

Loe lisaks...


 

aprill 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud!

President THOMAS S. MONSON

Tänaseks on Kapernaumast, järveäärsest linnast, kus lõviosa Päästja teenimistööst Galileas aset leidis, alles ainult varemed. Ta jutlustas siinses kogudusekojas, õpetas mere ääres ja tegi inimesi terveks nende kodudes.

Loe lisaks...


 

märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsides head

President DIETER F. UCHTDORF

Endale uut kodu otsides vestles noor viimse aja pühadest abielupaar võimalike tulevaste naabritega ümbruskonnast ja piirkonna koolidest.

Loe lisaks...


 

veebruar 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kui suur saab olema teie rõõm

President HENRY B. EYRING

Ainult mõni rõõm elus on veel sulnim ja kestab kauem, kui teadmine, et oled aidanud teistel võtta oma südamesse Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. See rõõm on kättesaadav igale Kiriku liikmele. Ristimisel andsime lubaduse, et „seis[ame] kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus [me] ka ei ole, isegi kuni surmani, et [me] võiksi[me] olla Jumala poolt lunastatud ja [meid] arvataks nende hulka, kes on esimeses ülestõusmises, et [meil] võiks olla igavene elu.” (Mo 18:9)

Loe lisaks...


 

jaanuar 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Issand vajab misjonäre

President THOMAS S. MONSON

Selle aasta sügisesel üldkonverentsil rääkisin ma sellest, et vaja on rohkem misjonäre. Iga vääriline ja selleks võimeline noor mees peaks valmistuma misjoniks. Misjonitöö on preesterluse kohustus, midagi, mida Issand ootab meilt, kellele Ta nii palju on andnud. Noored mehed, ma manitsen teid ennast misjonitööks ette valmistama! Hoidke end rikkumatu, puhta ja väärilisena..

Loe lisaks...


 

detsember 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kas meie näeme Kristust?

President DIETER F. UCHTDORF

Ühel õhtul luges vanaisa oma 4-aastasele lapselapsele õhtujuttu. Tüdruku pilk rändas lakke ja ta hüüdis: „Vanaisa, vaata, tähed!” Vana mees naeratas hellalt ja ütles: „Kullake, me oleme toas. Siin ei ole tähti.” Laps vastas veendunult: „Siin on tähed! Vaata!”

Loe lisaks...


 

november 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumalik tänulikkuse and

President THOMAS S. MONSON

Meie süda on … tänulik, kui täname Taevast Isa Tema õnnistuste eest ja täname meie ümber olijaid kõige selle eest, mida nemad meie ellu toovad.

Loe lisaks...


 

september 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mormoni Raamat – meie isiklik teejuht

President HENRY B. EYRING

Meil kõigil on vaimseid hetki, mil tunneme eriti suurt soovi pöörduda tagasi koju, elama koos Jumalaga. Ta saatis meile oma armastatud Poja, kes valmistas meie Päästjana tee ja õpetas, kuidas sellel püsida. Ta andis meile prohvetid, kes näitavad teed. Prohvet Joseph Smith tõlkis inspiratsiooni ajel prohvetite ülestähendused – Mormoni Raamatu. See raamat on meie kindlaks juhiseks teel koju Jumala juurde.

Loe lisaks...


 

august 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Templiõnnistused

President DIETER F. UCHTDORF

Mäletan siiani, kuidas vanemad viisid meie pere äsja valminud Šveitsi templisse, esimesse templisse Euroopas, et meid igaveseks kokku pitseerida. Olin tol ajal 16 ja neljast lapsest noorim. Põlvitasime koos altari ette, et meid pitseeritaks maa peal preesterluse väega, saades imelise lubaduse, et meid on kokku pitseeritud kogu igavikuks. Seda erilist hetke ei unusta ma eales!

Loe lisaks...


 

juuli 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ustavad sõbrad

President HENRY B. EYRING

Üheks suuremaks austusavalduseks, mida Päästja osutada võib, on see, kui Ta kutsub meid sõbraks. Me teame, et Ta armastab sügavalt kõiki oma Taevase Isa lapsi. Selle erilise tiitli hoiab Ta aga siiski nende jaoks, kes Teda ustavalt teenivad. Meenutagem, mida öeldakse Õpetuse ja Lepingute 84. osas : „Ja taas ma ütlen teile, mu sõbrad, sest nüüdsest peale kutsun ma teid sõpradeks: On otstarbekas, et ma annan teile selle käsu, et te saaksite just sellisteks, nagu olid minu sõbrad päevil, mil ma olin koos nendega teel, et jutlustada minu väes evangeeliumi” (ÕL 84:77).

Loe lisaks...


 

juuni 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Halliseguste tiibadega kollased kanaarilinnud

President THOMAS S. MONSON

Ligi 60 aastat tagasi, mil olin noor koguduse juhataja, suri minu koguduses üks lesknaine. Ta nimi oli Kathleen McKee. Tal oli kolm kanaarilindu. Kaks, kes olid ilusad ja üleni kollased, anti tema sõpradele. Kolmandal linnul, Billiel, olid tiivad kollase ja halli segused. Õde McKee oli jätnud mulle kirjakese: „Kas sina ja su pere võtaksite selle linnu oma perre? Ta ei ole küll kõige ilusam, aga tema laul on kõige kaunim.“

Loe lisaks...


 

mai 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ta on üles tõusnud

President THOMAS S. MONSON

Tühi haud tol esimese ülestõusmispüha hommikul oli vastuseks Iiobi küsimusele: „Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu?”

Loe lisaks...


 

aprill 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tähtis Jumala antud töö

President DIETER F. UCHTDORF

6. aprill 1830

Sada kaheksakümmend aastat tagasi tulid Joseph Smith, Oliver Cowdery ja veel käputäis mehi kokku, et asutada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik...

Loe lisaks...


 

märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Moraalne julgus

President HENRY B. EYRING

Üheks sureliku elu eesmärgiks on Jumalale tõestada, et suudame pidada Tema käske, isegi kui see nõuab julgust. Me oleme vaimumaailmas selle katsumuse juba läbi teinud. Kuid kolmandik taevavägedest hakkas selle plaani vastu mässama ega soovinud, et neid surelikus elus proovile pandaks, sest kartsid läbikukkumist.

Loe lisaks...


 

veebruar 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vaimsest ettevalmistusest

President THOMAS S. MONSON

Usu vundament

Kui meil pole usu sügavat vundamenti ja kindlat tunnistust tõest, siis võib olla keeruline vastu seista raskuste karmidele tormidele ning jäistele tuultele, mida me kõik paratamatult kogeme.

Loe lisaks...


 

jaanuar 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pidage veel pisut vastu

President DIETER F. UCHTDORF

Üks Kirtlandi perioodi kestva tähtsusega õppetunde on, et meie vaim vajab pidevalt toitu. Peame püsima iga päev Issanda lähedal, kui tahame üle elada raskused, millega meil kõigil tuleb kokku puutuda.

Loe lisaks...


 

detsember 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõuluks koju

President HENRY B. EYRING

Olin väikene poiss, kui kuulsin esimest korda seda laulu jõuludest ja kodust. See oli sõjaajal, kui paljud inimesed olid oma kodust ning perest eemal – sünge aeg neile, kes kartsid, et nad selles elus ei naasegi kunagi koju armastatute juurde. Ma mäletan, mida tundsin ühel päeval jõulude eel, mõeldes kodust ja perest, kui ma kooliteel ühest majast möödusin ning nägin aknal rippumas väikest kuldtähega lippu. See oli tüdruku kodu, kes oli mu koolikaaslane. Tema vend, kes polnud minust palju vanem, oli sõjas surma saanud. Ma tundsin tema vanemaid ja mõistsin nende tundeid. Koolist koju tulles ümbritses mind tänulik ootusärevus lahke vastuvõtu pärast, mida teadsin mind kodus ees ootavat.

Loe lisaks...


 

november 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mida head ma täna kellelegi teinud olen?

President THOMAS S. MONSON

Inimesed vajavad alati abi ja igaüks meist saab kellegi heaks midagi teha.
Mu kallid vennad ja õed! Ma tervitan teid sel hommikul südamest tuleva armastusega Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja teie kõigi vastu. Ma olen tänulik, et mul on au seista teie ees. Ma palvetan, et võiksin teiega rääkida sellest, milleks olen õhutust tundnud, nii et sellest teile kasu oleks.

Loe lisaks...


 

oktoober 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kuulekuse vägi

President THOMAS S. MONSON

Tänapäeva maailmas tähtsustatakse nooruslikkust. Kõik tahavad noored välja näha, end noorena tunda ja noor olla. Igal aastal kulutatakse tohutuid summasid toodetele, millest loodetakse, et need taastavad noorusliku välimuse. Küsigem endalt: „Kas nooruseotsingud on iseloomulikud ainult meie ajale, meie põlvkonnale?” Vastuse leidmiseks piisab ajaloolehekülgede sirvimisest..

Loe lisaks...


 

September 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õigemeelsete naiste mõju

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Pühakirjadest leiame paljude naiste nimesid, kes on oma vaimulike andidega õnnistanud teisi inimesi ja terveid sugupõlvi. Eeva, kõigi elavate ema, Saara, Rebekka, Raahel, Marta, Eliisabet ja Maarja, meie Lunastaja ema – me jääme neid alati austama ja mäletama. Pühakirjad mainivad ka naisi, kelle nimesid me ei tea, kuid kes toovad meie ellu õnnistusi oma eeskuju ja õpetustega, näiteks Samaaria naine, keda Jeesus kohtas Sühhari kaevu ääres (vt Jh 4), ideaalne naine ja ema, keda on kirjeldatud Õpetussõnade 31. peatükis, ja ustav naine, kes sai terveks üksnes Lunastaja riideid puudutades (vt Mk 5:25–34).

Loe lisaks...


 

august 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Et Ta võiks kirjutada meie südamesse

Vanem HENRY B. EYRING

Vanemad peaksid õpetama oma lapsi palvetama. Laps õpib nii sellest, mida vanemad teevad, kui ka sellest, mida nad räägivad. Laps, kes näeb ema või isa keset eluraskusi hingestatult Jumala poole palvetamas ning kuuleb siirast tunnistust sellest, et Jumal oma halastuses neile vastas, jätab meelde, mida ta nägi ja kuulis. Kui katsumused tulevad, on ta nendeks valmis.

Loe lisaks...


 

Juuli 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Suhkrupeedid ja hinge väärtus.

President THOMAS S. MONSON

Kaua aega tagasi tõi piiskop Marvin O. Ashton (1883–1946), kes teenis Juhtivas Piiskopkonnas nõuandjana, ühe näite, mida soovin teiega jagada. Kujutage ette talunikku, kes sõidab suure suhkrupeedikoormaga suhkruvabrikusse. Mööda künklikku teed sõites pudenevad mõned suhkrupeedid lahtiselt veoautolt maha teepervele. Märganud, et mõned peedid on maha kukkunud, ütleb ta töömehele: “Nendes, mis maha kukkusid, on sama palju suhkrut kui teisteski. Lähme toome need tagasi!”

Loe lisaks...


 

Juuni 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Palve ja sinine silmapiir viljad

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Üks asi, mis mulle lendamise juures kõige rohkem meeldis, oli õhkutõusmine pimedalt ja vihmamärjalt lennuväljalt, kui lennuk läbi paksude ja ähvardavate talviste pilvede tungis ning läbi tumeda udu eredasse päikesevalgusse ning lõputusse sinisesse taevasse sööstis.

Imetlesin sageli, kuidas see, mis toimub lennukiga, sarnaneb meie isikliku eluga. Kui sageli leiame end keset ähvardavaid äikesepilvi ja tormist ilma ning mõtlemas, kas pimedus üldse kunagi möödub? Kui me ainult oskaksime tõusta kõrgemale elu igapäevasest saginast ja murda välja rahupaika!

Loe lisaks...


 

mai 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Olge rõõmsad!
Tulevik on sama helge nagu teie uskki.

President THOMAS S. MONSON

Ma armastan teid, mu kallid vennad ja õed! Teile kõnelemise kohustus teeb mind alandlikuks ja ometi olen ma tänulik selle võimaluse eest.
Pärast meie viimast kohtumist kuue kuu tagusel üldkonverentsil on ilmnenud järjest uusi tunnustähti, et olukord maailmas pole päris nii, nagu me sooviksime...

Loe lisaks...


 

aprill 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õige õpetuse õpetamine

Vanem HENRY B. EYRING

Valguse ja pimeduse, hea ja halva vahel on käinud sõda, mis sai alguse veel enne maailma loomist. Võitlus kestab seniajani ja kaotused on järjest suuremad...

Loe lisaks...


 

märts 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tulge Tema juurde palve ja usuga

President THOMAS S. MONSON

„Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks!”...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Esimese nägemuse hinnalised viljad

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Saksamaal üles kasvades käisin ma Kiriku koosolekutel mitmes erinevas kohas ja erinevates tingimustes – tagasihoidlikes tagatubades, muljetavaldavates villades ja väga funktsionaalsetes kaasaegsetes kirikuhoonetes. Kõigil neil hoonetel oli üks oluline ühisnimetaja: kohal oli Jumala Vaim...

Loe lisaks...


 

jaanuar 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kõlagu meie hoiatushääl

Vanem HENRY B. EYRING

Kuna Issand on hea, kutsub Ta teenijaid, et inimesi ohu eest hoiatada. Tõsiasi, et kõige olulisemad hoiatused käivad nende ohtude kohta, mida inimesed veel tõeliseks ei pea, teeb hoiatamise raskemaks ja tähtsamaks. Mõelge Joonale. Ta põgenes esmalt Issanda kutse eest hoiatada Niinive rahvast, kes olid patu tõttu ohu suhtes pimedad. Ta teadis, et pahelised inimesed olid läbi aegade prohveteid eiranud ning mõnikord neid isegi tapnud. Ometi, kui Joona usus ülesannet täitma asus, kaitses Issand teda ja õnnistas eduga...

Loe lisaks...


 

detsember 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Parimad jõulud

President THOMAS S. MONSON

Sel ajal on raadiojaamad täis jõulumuusikat. Sageli läheb mu mõte kodu ning ammuste jõulude peale. Kui kuulen mõnd oma lemmikjõululaulu...

Loe lisaks...


 

november 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Rõõmu leidmine teekonnal

President THOMAS S. MONSON

Nautigem elu, kuni see kestab, ja leidkem teekonnal rõõmu ning jagagem oma armastust sõprade ja perega.

Mu kallid vennad ja õed! Ma seisan alandlikult täna teie ees. Ma palun, et teie usk ja palved oleksid minuga, kui kõnelen sellest, mis on mul meeles mõlkunud ja mille jagamiseks olen tundnud mõjutust...

Loe lisaks...


 

Oktoober 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kristlike omaduste arendamine

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Kui ma töötasin veel piloodina, külastasid reisijad vahel minu lennuki kabiini. Nad küsisid paljude lülitite, seadmete, süsteemide ja protseduuride kohta ning uurisid, kuidas kogu see tehniline varustus nii tohutu suure ja ilusa lennuki lendama paneb...

Loe lisaks...


 

september 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Olge ÜKS

Vanem HENRY B. EYRING

Maailma Päästja Jeesus Kristus ütles nende kohta, kes on Tema Kirikust: „Olge ÜKS; ja kui te ei ole ÜKS, pole te minu omad“ (ÕL 38:27). Ja mehe ja naise loomisel ei antud neile abielulist üksmeelt kui lootust; see oli käsk! „Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!“ (1 Mo. 2:24) Meie Taevane Isa soovib, et meie südamed oleksid kokku põimunud. Selline armastav liit pole pelk ideaal. See on hädavajalik...

Loe lisaks...


 

august 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Elagem siis nii!

President THOMAS S. MONSON

Äkitselt, ilma mingi hoiatuseta, sõitsid ühel päikeselisel septembrikuu päeval peaaegu seitse aastat tagasi kaks lennukit New York City World Trade Centeri tornidesse, külvates laastavat hävingut ja surma. Washingtonis ja Pennsylvania osariigis kukkus alla veel kaks lennukit, põhjustajaks samuti terroristist piloot. Need tragöödiad kustutasid tuhandete meeste, naiste ja laste eluküünla. Õhku haihtusid hoolega ettevalmistatud ilusad tulevikuplaanid. Nende asemel olid haigetsaanud hingede kurbuspisarad ja valukarjed...

Loe lisaks...


 

Juuli 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kuulake prohvetite häält

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Milline rõõm ja privileeg on kuuluda sellesse ülemaailmsesse Kirikusse ning lasta prohvetitel, nägijatel ja ilmutajatel end õpetada ja oma meelt ülendada! Selle Kiriku liikmed räägivad mitmeid keeli ja tulevad erinevatest kultuuriruumidest, kuid evangeeliumi õnnistused on meil ühised.

Loe lisaks...


 

Juuni 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Nõuandes peituv turvalisus

Vanem HENRY B. EYRING

Päästja on alati olnud nende kaitsja, kes Tema kaitse vastu võtavad. Ta on öelnud rohkem kui ühel korral: “Kui tihti ma oleksin tahtnud teid koguda, nagu kana kogub oma tibusid, aga te ei tahtnud” (3 Nefi 10:5; vt ka nt Matteuse 23:37; ÕL 29:2)...

Loe lisaks...


 

mai 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Me läheme Tema tööga üheskoos edasi

President THOMAS S. MONSON

Minu arvates on see olnud imeline istung. Kõned on olnud inspireeritud, muusika imekaunis, tunnistused siirad. Ma usun, et igaüks, kes sellel istungil on osalenud, ei unusta iial Vaimu, mida me tundsime...

Loe lisaks...


 

aprill 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Igavikulise väärtusega aare

President THOMAS S. MONSON

Poisikesena meeldis mulle lugeda Robert Louis Stevensoni raamatut „Aaretesaar”. Ma vaatasin ka seiklusfilme, kus erinevate inimeste käes olid kulunud kaardi erinevad tükid, mis juhatanuks maetud aardeni, kui vaid kaardi tükid suudetaks üles leida ja kokku panna...

Loe lisaks...


 

märts 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Me tunnistame Jeesusest Kristuses

President GORDON B. HINCKLEY

Veidi enam kui 2000 aastat tagasi sündis Juudamaal Petlemmas inimkonna Lunastaja...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema tallekeste toitmine

Vanem HENRY B. EYRING

Päästja õpetas Peetrusele ja oma teistele apostlitele ning jüngritele, miks ja kuidas nad peaksid teisi kosutama. Mäletate, et selles piibliloos andis Ta neile süüa enne, kui Ta neid õpetama hakkas...

Loe lisaks...


 

Jaanuar 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Sillaehitusmeister

Vanem THOMAS S. MONSON

Aastaid tagasi lugesin ma David S. Lavenderi raamatut pealkirjaga „The Way to the Western Sea”. See sisaldab haaravat kirjeldust Meriwether Lewise ja William Clarki kangelaslikust teekonnast,...

Loe lisaks...


 

detsember 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Need, meie väikesed

President GORDON B. HINCKLEY

Kord, kui meie lapselapsed olid väikesed, viisime me naisega mõned neist tsirkusesse. Mulle meenub, et tundsin rohkem huvi nende ja paljude teiste nendesarnaste jälgimisest, kui mehest lendaval trapetsil. Ma jälgisin neid imetlusega, kui nad vaheldumisi naersid ja vahtisid pärani silmi põnevaid asju nende silme ees. Ja ma mõtlesin, milliseks imeks on lapsed, kelle kaudu elu ja eesmärk maailmas jätkuvalt uuenevad.

Loe lisaks...


 

november 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Üks kivi, mis mäest lahti murdus

President GORDON B. HINCKLEY

Issand on täide saatmas oma lubadust, et Tema evangeelium saab olema nagu kivi, mis on mäest lahti kangutatud ilma käte abita...

Loe lisaks...


 

Oktoober 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Nad märgistasid raja, mida järgida

Vanem THOMAS S. MONSON

Mitu aastat tagasi imetlesin ma ühe meie Kiriku väljaande esikaant, millel oli suurepärane foto Carl Blochi maalist. Pilt, mis kunstnikul meeles mõlkus ja mis seejärel – Õpetaja käepuudutusega – lõuendile kanti, kujutas Sakariase naist Eliisabetti, tervitamas Jeesuse ema Maarjat. Mõlemad pidid sünnitama pojad – need olid imetabased sünnid.

Loe lisaks...


 

september 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

„See on nii imeline, et [Jumal] on naeratanud heakskiitvalt sel viimsel evangeeliumi ajajärgul, aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul, mil Ta on taastanud oma töö sel suurepärasel ja viimasel ajaperioodil koos kõige selle väe ja kogu selle hiilgusega ning kogu tõe ja volitusega, mis oli kõigil varasematel evangeeliumi ajajärkudel…

Loe lisaks...


 

August 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tere tulemast igaühele

Vanem JAMES E. FAUST

Ma soovin selle sõnumiga pakkuda arengu ja õnne võimalusi kõigile liikmetele, olgu nad abielus või vallalised. Et juhtida oma elu ise, et olla edukas, olenemata oma perekonnaseisust, soovitan ma teil õppida tundma oma Taevaisa.

Loe lisaks...


 

Juuli 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Varjatud kiilude ohtlikkus

Vanem THOMAS S. MONSON

1966. aasta aprillis, Kiriku kevadisel üldkonverentsil, pidas vanem Spencer W. Kimball (1895–1985) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ühe meeldejääva kõne. Ta tsiteeris Samuel T. Whitmani jutustust pealkirjaga „Unustatud kiilud”. Ka mina soovin tsiteerida Whitmani jutustust ning tuua seejärel näiteid omaenda elust.

Loe lisaks...


 

Juuni 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Lakkamatud konfliktid, kindel võit

President GORDON B. HINCKLEY

Minu sünnist on möödunud peaaegu kümme aastakümmet ja suurem osa sellest ajast on ühes või teises maailmajaos inimeste vahel sõda peetud. Keegi ei suuda kunagi hinnata nende kohutavate kannatuste suurust, mida need sõjad on kogu maakeral põhjustanud. Kaotatud elude arv ulatub miljoniteni. Kohutavad sõjahaavad on sandistanud keha ja hävitanud vaimu. Pered on jäänud isade ja emadeta. Võitlusse värvatud noored inimesed on paljudel juhtudel surnud, samas kui need, kes veel elus on, on põiminud oma loomusekangasse viha elemente, mis neid kunagi maha ei jäta. Rahvaste vara on raisatud ja seda ei saa enam kunagi tagasi....

Loe lisaks...


 

Mai 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

See, mida ma tean

President GORDON B. HINCKLEY

Mu armsad vennad ja õed, mul on hea meel, et saan teile kõneleda. Ma tänan teid kõiki minu eest tehtud palvete eest. Olen teile üliväga sügavalt tänulik. Oma 49 üldjuhiks oldud aasta jooksul olen ma kõnelenud üldkonverentsil kaugelt üle 200 korra. Mul on praegu käsil 97. eluaasta. Tuul puhub ja ma tunnen end kui viimane leheke puu otsas...

Loe lisaks...


 

Aprill 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Abielu täiustamine

Vanem JAMES E. FAUST

Aastaid tagasi, kui ma olin advokaat, küsis minult nõu üks naine, kes tahtis, et tema ja ta abikaasa lahutataks põhjustel, mis näisid minu arvates õigustatud. Pärast abielu lahutamist ei näinud ma teda mitu aastat. Kohanud teda juhuslikult tänaval, märkasin ma tema kord kaunil näol jälgi üksildusest ja heidutatusest.

Loe lisaks...


 

Märts 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kaastunde and

Vanem THOMAS S. MONSON

Mõned aastad tagasi oli mul võimalus juhatada Oklahoma osariigi pealinnas Oklahoma Citys üht regioonikonverentsi. Tundes rõõmu sellest armsast vaimust, mis konverentsil valitses ning inimeste imepärasest külalislahkusest, mõtisklesin ma selle üle, kuidas selle kogukonna kaastundliku abistamise vaim 19. aprillil 1995 rängalt proovile pandi...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

Ma tahan anda teile oma tunnistuse. Ma tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab, et Tema on suur universumi Valitseja ja et meie oleme Tema lapsed ning et kuidagi Ta kuuleb oma laste palveid ja vastab neile. Ma tahan, et te teaksite, et mina tean, et Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg, et Ta lahkus oma kuninglikust kodust kõrgustes ja tuli alla inimeste sekka --- taludes inimeste viha ja teotamist --- ning et Ta käis mööda maad ja tegi head [vt Apostlite teod 10:38]. Ta löödi risti inimeste viha pärast. Ta tõusis üles kolmandal päeval --- „esmase[na] nende seast, kes on läinud hingama...

Loe lisaks...


 

Jaanuar 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõud, mis meid päästavad

Vanem JAMES E. FAUST

Tahan oma kõnes hoiatada kuradi ja tema inglite eest, kes on kõige kurja allikas ja läte. Ma lähenen sellele teemale palvemeelselt, sest Saatan ei ole valgustav teema. Ma pean teda osavaks jäljendajaks.

Loe lisaks...


 

Detsember 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kallihinnalised kingitused

Vanem THOMAS S. MONSON

President David O. McKay (1973--1970) rääkis sageli vajadusest pöörduda ära kiiretempolisest igapäevaelust, mis on täis vastamist vajavaid kirju, ees ootavaid telefonikõnesid, inimesi, kellega on vaja kohtuda, koosolekuid, kus tuleb osaleda, ning võtta aega, et mediteerida, mõtiskleda ja järele mõelda iga inimese otsingute sisu -- igaveste tõdede ning rõõmu- ja õnneallikate üle."...

Loe lisaks...


 

November 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Usk mägesid liigutada

President GORDON B. HINCKLEY

Mu vennad ja õed, lubage mul käsitleda üht isiklikku teemat.

Kiriku president kuulub kogu Kirikule. Tema elu pole tema oma. Tema missiooniks on teenida.

Nüüd, nagu te kõik teate, on mul kogunenud vanust aastates suhteliselt palju. Juunikuus oli mul 96. sünnipäev. Ma olen kuulnud paljudest allikatest, et minu tervise kohta räägitakse nii mõndagi. Ma tahaksin rääkida teile, kuidas asi tegelikult on. Kui ma veel mõned kuud vastu pean, olen ma jõudnud teenides vanemasse ikka kui kõik varasemad Kiriku presidendid. Ma ei ütle seda uhkustades, vaid pigem tänutundega. Jaanuaris oli mul suur operatsioon. See oli armetu kogemus, eriti selle jaoks, kes pole kunagi varem haiglas olnud. Pärast seda tekkis küsimus, kas peaksin saama täiendavat ravi. Ma otsustasin selle kasuks. Mu arstid on nimetanud tulemusi imepärasteks. Ma tean, et see hea tulemus on tulnud teie paljude minu eest öeldud palvete tõttu. Olen teile sügavalt tänulik....

Loe lisaks...


 

Oktoober 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Täiuslik lootuse sära

President GORDON B. HINCKLEY

Me õnnitleme teid teie hiljutise ristimise puhul ja edastame teile kõige soojemad tervitused. Te olete astunud Kirikuga liitudes imelise sammu! Me oleme valmis teid abistama, nii nagu oskame...

Loe lisaks...


 

September 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Isa, kes hoolib

Vanem JAMES E. FAUST

Mõni aeg tagasi rääkis üks kuue lapse isa raskustest oma laste üksinda üleskasvatamisel, alates sellest ajast, kui väikseim laps oli veel mähkmetes. Ühel õhtul tuli ta töölt koju ning seisis silmitsi probleemidega, olemaks korraga nii isa kui ema, ja tundis end erakordselt masendunult oma kohustustes. Üks tema tütardest, kes oli 12-aastane ja hindas oma isa, pöördus õhinal tema poole, pannud eelnevalt ta kapile kivi, millele ta oli koolis maalinud. Kivi tasasele küljele oli ta kirjutanud: „Õnn tähendab omada isa, kes hoolib." See maalitud kivi koos üleva sõnumiga kergendas koheselt ja püsivalt tema isa koormat...

Loe lisaks...


 

August 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Juhitud vaimsete teerajajate poolt

Vanem THOMAS S. MONSON

Sel suvel täitub 159 aastat ajast, mil teerajajad saabusid Brigham Youngi inspireeritud juhtimise all Suure Soolajärve orgu ning kuulutasid: "See on õige koht. Liikugem edasi"...

Loe lisaks...


 

Juuli 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Neisse kolme ma usun

President GORDON B. HINCKLEY

Esimene usuartikkel on kindlasti tuttav kõikidele Kiriku liikmetele. See on meie religiooni keskseks seisukohaks. On tähelepanuväärne, et prohvet Joseph Smith pani selle meie õpetuse tähtsamaid aluseid üles kirjutades esikohale:

"Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ning Pühasse Vaimu" (Usuartiklid 1:1)...

Loe lisaks...


 

Juuni 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vaimu hääl

Vanem JAMES E. FAUST

Ma tunnen sügavat vastutust õpetada pühasid asju. Ma olen täiesti teadlik sellest, et maailm muutub ja erineb tohutult sellest, mida mina teadsin. Väärtushinnangud on muutunud. Elementaarne sündsus ja heade asjade austamine on kadumas. Moraali puudumine on ilmne. Meie noored inimesed on mitmel moel tulevikulootus, nagu hinnaline teemant, mis särab paremini mustal taustal...

Loe lisaks...


 

Mai 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsige Jumala kuningriiki

President GORDON B. HINCKLEY

Igaüks meist on oma elu jooksul silmitsi valikutega. Mõnda neist saadab sireenide laul rikkusest ja edukusest, teised ei tundu nii paljutõotavad.

Issand on kuidagiviisi minu valikute üle valvanud ja mind juhatanud, kuigi see pole tol hetkel alati olnud silmanähtav.

Mulle meenub Robert Frosti poeem "Tee, mis jäi käimata", mis lõpeb järgmiste sõnadega:

Kaks rada metsas lahku läks ja ma –
ma valisin, mis vähem käimata,
ja see mu elus kõike muutnud on...

Loe lisaks...


 

Aprill 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Oma parima mina leidmine

Vanem THOMAS S. MONSON

Kunagi ammu ja kaugel eemal õpetas meie Issand ja Päästja, Jeesus Kristus, rahvahulkadele ja oma jüngritele "tee[d] ja tõde ja elu". Ta andis nõu oma pühade sõnadega. Ta oli oma eeskujuliku eluga meile eeskujuks...

Loe lisaks...


 

Märts 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

Vanem GORDON B. HINCKLEY

Uskuge Jumalasse. Uskuge Jumalasse, Igavesse Isasse. Tema on suur universumi Valitseja, kuid Ta on meie Isa ja meie Jumal, kelle poole me võime palves pöörduda. Me oleme Tema pojad ja tütred. Kas te olete kunagi tegelikult mõelnud, et te olete Jumala laps ning et teis on midagi jumalikku?...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Puhastumine meie katsumuste läbi

Vanem JAMES E. FAUST

See sõnum on kõigile, kuid eriti neile, kes tunnevad, et neil on olnud rohkem katsumusi, kurbust, valu ja okkaid, kui nad suudavad taluda ning on oma ebaõnnes peaaegu uppunud kibestumuse vetesse. See on mõeldud lootuseks, jõuks ja vabastuseks...

Loe lisaks...


 

Jaanuar 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õpetaja kavand

Vanem THOMAS S. MONSON

Kui Jeesus teenis kaua aega tagasi kauges paigas inimlaste seas, rääkis Ta sageli tähendamissõnadega – keeles, mida rahvas kõige paremini mõistis. Sageli kõrvutas ta oma kuulajate elusid maja ehitamisega. Kas Teda ei teatud tihti kui "puusepa poega"? Ta kuulutas: "Iga … koda, mis on isekeskis riius, ei jää püsima." Hiljem Ta hoiatas, et Tema koda on korra koda, ja mitte segaduse koda...

Loe lisaks...


 

Detsember 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Joseph Smith noorem
Jumala prohvet, vägev teenija


President GORDON B. HINCKLEY

Me ei kummarda prohvetit. Me kummardame Jumalat, meie Igavest Isa ja ülestõusnud Issandat, Jeesust Kristust. Kuid me tunnustame prohvetit; me kuulutame teda; me austame teda; me austame teda kui instrumenti Kõigevägevama kätes, taastamaks maa peale jumaliku evangeeliumi muistseid tõdesid koos preesterlusega, mille kaudu kasutatakse Jumala volitust Tema Kiriku asjades ning Tema rahva õnnistamiseks...

Loe lisaks...


 

November 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kui te olete ette valmistunud, siis te ei karda

President GORDON B. HINCKLEY

Me saame elada nii, et me võime paluda Issanda käest Tema kaitset ja juhatust... Meil ei tasu loota Tema abile, kui meil pole tahtmist kinni pidada Tema käskudest...

Loe lisaks...


 

Oktoober 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tuhat armastuse lõnga

Vanem JAMES E. FAUST

Lapsevanemaks olemine on maailma suurim proovilepanek. Õigupoolest ollakse lapsevanemaks olemise suhtes nii mitmel eriarvamusel, kui palju on lapsevanemaid, ometi väidavad vaid üksikud, et nemad teavad kõiki vastuseid. Mina pole kohe kindlasti üks nendest...

Loe lisaks...


 

September 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tänulikkuse tõeline vägi

Vanem THOMAS S. MONSON

Teel Jerusalemma "läks [Jeesus] Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid temale vastu kümme pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma, ja nad tõstsid häält ning ütlesid: "Jeesus, õpetaja, halasta meie peale!"...

Loe lisaks...


 

August 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Elujõuline ja tõeline tunnistus

President GORDON B. HINCKLEY

Me laulame tihti oma kogudustes armastatud laulu "An Angel from on High" ("Ingel ülalt kõrgelt"), mille sõnad on kirjutatud enam kui pooleteise sajandi eest Parley P. Pratti poolt. Need kujutavad endast tema kuulutust tähelepanuväärse raamatu imelisest esiletulekust. See raamat laoti ja lasti läbi trükipressi sügisel täpselt 176 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis Palmyras...

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud