Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2005. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

August 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Elujõuline ja tõeline tunnistus

President GORDON B. HINCKLEY

Me laulame tihti oma kogudustes armastatud laulu "An Angel from on High" ("Ingel ülalt kõrgelt"), mille sõnad on kirjutatud enam kui pooleteise sajandi eest Parley P. Pratti poolt. Need kujutavad endast tema kuulutust tähelepanuväärse raamatu imelisest esiletulekust. See raamat laoti ja lasti läbi trükipressi sügisel täpselt 176 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis Palmyras...

Loe lisaks...


 

September 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tänulikkuse tõeline vägi

Vanem THOMAS S. MONSON

Teel Jerusalemma "läks [Jeesus] Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid temale vastu kümme pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma, ja nad tõstsid häält ning ütlesid: "Jeesus, õpetaja, halasta meie peale!"...

Loe lisaks...


 

Oktoober 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tuhat armastuse lõnga

Vanem JAMES E. FAUST

Lapsevanemaks olemine on maailma suurim proovilepanek. Õigupoolest ollakse lapsevanemaks olemise suhtes nii mitmel eriarvamusel, kui palju on lapsevanemaid, ometi väidavad vaid üksikud, et nemad teavad kõiki vastuseid. Mina pole kohe kindlasti üks nendest...

Loe lisaks...


 

November 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kui te olete ette valmistunud, siis te ei karda

President GORDON B. HINCKLEY

Me saame elada nii, et me võime paluda Issanda käest Tema kaitset ja juhatust... Meil ei tasu loota Tema abile, kui meil pole tahtmist kinni pidada Tema käskudest...

Loe lisaks...


 

Detsember 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Joseph Smith noorem
Jumala prohvet, vägev teenija


President GORDON B. HINCKLEY

Me ei kummarda prohvetit. Me kummardame Jumalat, meie Igavest Isa ja ülestõusnud Issandat, Jeesust Kristust. Kuid me tunnustame prohvetit; me kuulutame teda; me austame teda; me austame teda kui instrumenti Kõigevägevama kätes, taastamaks maa peale jumaliku evangeeliumi muistseid tõdesid koos preesterlusega, mille kaudu kasutatakse Jumala volitust Tema Kiriku asjades ning Tema rahva õnnistamiseks...

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud