Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2006. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

Jaanuar 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õpetaja kavand

Vanem THOMAS S. MONSON

Kui Jeesus teenis kaua aega tagasi kauges paigas inimlaste seas, rääkis Ta sageli tähendamissõnadega – keeles, mida rahvas kõige paremini mõistis. Sageli kõrvutas ta oma kuulajate elusid maja ehitamisega. Kas Teda ei teatud tihti kui "puusepa poega"? Ta kuulutas: "Iga … koda, mis on isekeskis riius, ei jää püsima." Hiljem Ta hoiatas, et Tema koda on korra koda, ja mitte segaduse koda...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Puhastumine meie katsumuste läbi

Vanem JAMES E. FAUST

See sõnum on kõigile, kuid eriti neile, kes tunnevad, et neil on olnud rohkem katsumusi, kurbust, valu ja okkaid, kui nad suudavad taluda ning on oma ebaõnnes peaaegu uppunud kibestumuse vetesse. See on mõeldud lootuseks, jõuks ja vabastuseks...

Loe lisaks...


 

Märts 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

Vanem GORDON B. HINCKLEY

Uskuge Jumalasse. Uskuge Jumalasse, Igavesse Isasse. Tema on suur universumi Valitseja, kuid Ta on meie Isa ja meie Jumal, kelle poole me võime palves pöörduda. Me oleme Tema pojad ja tütred. Kas te olete kunagi tegelikult mõelnud, et te olete Jumala laps ning et teis on midagi jumalikku?...

Loe lisaks...


 

Aprill 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Oma parima mina leidmine

Vanem THOMAS S. MONSON

Kunagi ammu ja kaugel eemal õpetas meie Issand ja Päästja, Jeesus Kristus, rahvahulkadele ja oma jüngritele "tee[d] ja tõde ja elu". Ta andis nõu oma pühade sõnadega. Ta oli oma eeskujuliku eluga meile eeskujuks...

Loe lisaks...


 

Mai 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsige Jumala kuningriiki

President GORDON B. HINCKLEY

Igaüks meist on oma elu jooksul silmitsi valikutega. Mõnda neist saadab sireenide laul rikkusest ja edukusest, teised ei tundu nii paljutõotavad.

Issand on kuidagiviisi minu valikute üle valvanud ja mind juhatanud, kuigi see pole tol hetkel alati olnud silmanähtav.

Mulle meenub Robert Frosti poeem "Tee, mis jäi käimata", mis lõpeb järgmiste sõnadega:

Kaks rada metsas lahku läks ja ma –
ma valisin, mis vähem käimata,
ja see mu elus kõike muutnud on...

Loe lisaks...


 

Juuni 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vaimu hääl

Vanem JAMES E. FAUST

Ma tunnen sügavat vastutust õpetada pühasid asju. Ma olen täiesti teadlik sellest, et maailm muutub ja erineb tohutult sellest, mida mina teadsin. Väärtushinnangud on muutunud. Elementaarne sündsus ja heade asjade austamine on kadumas. Moraali puudumine on ilmne. Meie noored inimesed on mitmel moel tulevikulootus, nagu hinnaline teemant, mis särab paremini mustal taustal...

Loe lisaks...


 

Juuli 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Neisse kolme ma usun

President GORDON B. HINCKLEY

Esimene usuartikkel on kindlasti tuttav kõikidele Kiriku liikmetele. See on meie religiooni keskseks seisukohaks. On tähelepanuväärne, et prohvet Joseph Smith pani selle meie õpetuse tähtsamaid aluseid üles kirjutades esikohale:

"Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ning Pühasse Vaimu" (Usuartiklid 1:1)...

Loe lisaks...


 

August 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Juhitud vaimsete teerajajate poolt

Vanem THOMAS S. MONSON

Sel suvel täitub 159 aastat ajast, mil teerajajad saabusid Brigham Youngi inspireeritud juhtimise all Suure Soolajärve orgu ning kuulutasid: "See on õige koht. Liikugem edasi"...

Loe lisaks...


 

September 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Isa, kes hoolib

Vanem JAMES E. FAUST

Mõni aeg tagasi rääkis üks kuue lapse isa raskustest oma laste üksinda üleskasvatamisel, alates sellest ajast, kui väikseim laps oli veel mähkmetes. Ühel õhtul tuli ta töölt koju ning seisis silmitsi probleemidega, olemaks korraga nii isa kui ema, ja tundis end erakordselt masendunult oma kohustustes. Üks tema tütardest, kes oli 12-aastane ja hindas oma isa, pöördus õhinal tema poole, pannud eelnevalt ta kapile kivi, millele ta oli koolis maalinud. Kivi tasasele küljele oli ta kirjutanud: „Õnn tähendab omada isa, kes hoolib." See maalitud kivi koos üleva sõnumiga kergendas koheselt ja püsivalt tema isa koormat...

Loe lisaks...


 

Oktoober 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Täiuslik lootuse sära

President GORDON B. HINCKLEY

Me õnnitleme teid teie hiljutise ristimise puhul ja edastame teile kõige soojemad tervitused. Te olete astunud Kirikuga liitudes imelise sammu! Me oleme valmis teid abistama, nii nagu oskame...

Loe lisaks...


 

November 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Usk mägesid liigutada

President GORDON B. HINCKLEY

Mu vennad ja õed, lubage mul käsitleda üht isiklikku teemat.

Kiriku president kuulub kogu Kirikule. Tema elu pole tema oma. Tema missiooniks on teenida.

Nüüd, nagu te kõik teate, on mul kogunenud vanust aastates suhteliselt palju. Juunikuus oli mul 96. sünnipäev. Ma olen kuulnud paljudest allikatest, et minu tervise kohta räägitakse nii mõndagi. Ma tahaksin rääkida teile, kuidas asi tegelikult on. Kui ma veel mõned kuud vastu pean, olen ma jõudnud teenides vanemasse ikka kui kõik varasemad Kiriku presidendid. Ma ei ütle seda uhkustades, vaid pigem tänutundega. Jaanuaris oli mul suur operatsioon. See oli armetu kogemus, eriti selle jaoks, kes pole kunagi varem haiglas olnud. Pärast seda tekkis küsimus, kas peaksin saama täiendavat ravi. Ma otsustasin selle kasuks. Mu arstid on nimetanud tulemusi imepärasteks. Ma tean, et see hea tulemus on tulnud teie paljude minu eest öeldud palvete tõttu. Olen teile sügavalt tänulik....

Loe lisaks...


 

Detsember 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kallihinnalised kingitused

Vanem THOMAS S. MONSON

President David O. McKay (1973--1970) rääkis sageli vajadusest pöörduda ära kiiretempolisest igapäevaelust, mis on täis vastamist vajavaid kirju, ees ootavaid telefonikõnesid, inimesi, kellega on vaja kohtuda, koosolekuid, kus tuleb osaleda, ning võtta aega, et mediteerida, mõtiskleda ja järele mõelda iga inimese otsingute sisu -- igaveste tõdede ning rõõmu- ja õnneallikate üle."...

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud