Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2007. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

Jaanuar 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõud, mis meid päästavad

Vanem JAMES E. FAUST

Tahan oma kõnes hoiatada kuradi ja tema inglite eest, kes on kõige kurja allikas ja läte. Ma lähenen sellele teemale palvemeelselt, sest Saatan ei ole valgustav teema. Ma pean teda osavaks jäljendajaks.

Loe lisaks...


 

Veebruar 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

Ma tahan anda teile oma tunnistuse. Ma tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab, et Tema on suur universumi Valitseja ja et meie oleme Tema lapsed ning et kuidagi Ta kuuleb oma laste palveid ja vastab neile. Ma tahan, et te teaksite, et mina tean, et Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg, et Ta lahkus oma kuninglikust kodust kõrgustes ja tuli alla inimeste sekka --- taludes inimeste viha ja teotamist --- ning et Ta käis mööda maad ja tegi head [vt Apostlite teod 10:38]. Ta löödi risti inimeste viha pärast. Ta tõusis üles kolmandal päeval --- „esmase[na] nende seast, kes on läinud hingama...

Loe lisaks...


 

Märts 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kaastunde and

Vanem THOMAS S. MONSON

Mõned aastad tagasi oli mul võimalus juhatada Oklahoma osariigi pealinnas Oklahoma Citys üht regioonikonverentsi. Tundes rõõmu sellest armsast vaimust, mis konverentsil valitses ning inimeste imepärasest külalislahkusest, mõtisklesin ma selle üle, kuidas selle kogukonna kaastundliku abistamise vaim 19. aprillil 1995 rängalt proovile pandi...

Loe lisaks...


 

Aprill 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Abielu täiustamine

Vanem JAMES E. FAUST

Aastaid tagasi, kui ma olin advokaat, küsis minult nõu üks naine, kes tahtis, et tema ja ta abikaasa lahutataks põhjustel, mis näisid minu arvates õigustatud. Pärast abielu lahutamist ei näinud ma teda mitu aastat. Kohanud teda juhuslikult tänaval, märkasin ma tema kord kaunil näol jälgi üksildusest ja heidutatusest.

Loe lisaks...


 

Mai 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

See, mida ma tean

President GORDON B. HINCKLEY

Mu armsad vennad ja õed, mul on hea meel, et saan teile kõneleda. Ma tänan teid kõiki minu eest tehtud palvete eest. Olen teile üliväga sügavalt tänulik. Oma 49 üldjuhiks oldud aasta jooksul olen ma kõnelenud üldkonverentsil kaugelt üle 200 korra. Mul on praegu käsil 97. eluaasta. Tuul puhub ja ma tunnen end kui viimane leheke puu otsas...

Loe lisaks...


 

Juuni 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Lakkamatud konfliktid, kindel võit

President GORDON B. HINCKLEY

Minu sünnist on möödunud peaaegu kümme aastakümmet ja suurem osa sellest ajast on ühes või teises maailmajaos inimeste vahel sõda peetud. Keegi ei suuda kunagi hinnata nende kohutavate kannatuste suurust, mida need sõjad on kogu maakeral põhjustanud. Kaotatud elude arv ulatub miljoniteni. Kohutavad sõjahaavad on sandistanud keha ja hävitanud vaimu. Pered on jäänud isade ja emadeta. Võitlusse värvatud noored inimesed on paljudel juhtudel surnud, samas kui need, kes veel elus on, on põiminud oma loomusekangasse viha elemente, mis neid kunagi maha ei jäta. Rahvaste vara on raisatud ja seda ei saa enam kunagi tagasi....

Loe lisaks...


 

Juuli 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Varjatud kiilude ohtlikkus

Vanem THOMAS S. MONSON

1966. aasta aprillis, Kiriku kevadisel üldkonverentsil, pidas vanem Spencer W. Kimball (1895–1985) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ühe meeldejääva kõne. Ta tsiteeris Samuel T. Whitmani jutustust pealkirjaga „Unustatud kiilud”. Ka mina soovin tsiteerida Whitmani jutustust ning tuua seejärel näiteid omaenda elust.

Loe lisaks...


 

August 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tere tulemast igaühele

Vanem JAMES E. FAUST

Ma soovin selle sõnumiga pakkuda arengu ja õnne võimalusi kõigile liikmetele, olgu nad abielus või vallalised. Et juhtida oma elu ise, et olla edukas, olenemata oma perekonnaseisust, soovitan ma teil õppida tundma oma Taevaisa.

Loe lisaks...


 

september 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

„See on nii imeline, et [Jumal] on naeratanud heakskiitvalt sel viimsel evangeeliumi ajajärgul, aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul, mil Ta on taastanud oma töö sel suurepärasel ja viimasel ajaperioodil koos kõige selle väe ja kogu selle hiilgusega ning kogu tõe ja volitusega, mis oli kõigil varasematel evangeeliumi ajajärkudel…

Loe lisaks...


 

Oktoober 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Nad märgistasid raja, mida järgida

Vanem THOMAS S. MONSON

Mitu aastat tagasi imetlesin ma ühe meie Kiriku väljaande esikaant, millel oli suurepärane foto Carl Blochi maalist. Pilt, mis kunstnikul meeles mõlkus ja mis seejärel – Õpetaja käepuudutusega – lõuendile kanti, kujutas Sakariase naist Eliisabetti, tervitamas Jeesuse ema Maarjat. Mõlemad pidid sünnitama pojad – need olid imetabased sünnid.

Loe lisaks...


 

november 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Üks kivi, mis mäest lahti murdus

President GORDON B. HINCKLEY

Issand on täide saatmas oma lubadust, et Tema evangeelium saab olema nagu kivi, mis on mäest lahti kangutatud ilma käte abita...

Loe lisaks...


 

detsember 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Need, meie väikesed

President GORDON B. HINCKLEY

Kord, kui meie lapselapsed olid väikesed, viisime me naisega mõned neist tsirkusesse. Mulle meenub, et tundsin rohkem huvi nende ja paljude teiste nendesarnaste jälgimisest, kui mehest lendaval trapetsil. Ma jälgisin neid imetlusega, kui nad vaheldumisi naersid ja vahtisid pärani silmi põnevaid asju nende silme ees. Ja ma mõtlesin, milliseks imeks on lapsed, kelle kaudu elu ja eesmärk maailmas jätkuvalt uuenevad.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud