Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2009. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanuar 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kõlagu meie hoiatushääl

Vanem HENRY B. EYRING

Kuna Issand on hea, kutsub Ta teenijaid, et inimesi ohu eest hoiatada. Tõsiasi, et kõige olulisemad hoiatused käivad nende ohtude kohta, mida inimesed veel tõeliseks ei pea, teeb hoiatamise raskemaks ja tähtsamaks. Mõelge Joonale. Ta põgenes esmalt Issanda kutse eest hoiatada Niinive rahvast, kes olid patu tõttu ohu suhtes pimedad. Ta teadis, et pahelised inimesed olid läbi aegade prohveteid eiranud ning mõnikord neid isegi tapnud. Ometi, kui Joona usus ülesannet täitma asus, kaitses Issand teda ja õnnistas eduga...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Esimese nägemuse hinnalised viljad

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Saksamaal üles kasvades käisin ma Kiriku koosolekutel mitmes erinevas kohas ja erinevates tingimustes – tagasihoidlikes tagatubades, muljetavaldavates villades ja väga funktsionaalsetes kaasaegsetes kirikuhoonetes. Kõigil neil hoonetel oli üks oluline ühisnimetaja: kohal oli Jumala Vaim...

Loe lisaks...


 

märts 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tulge Tema juurde palve ja usuga

President THOMAS S. MONSON

„Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks!”...

Loe lisaks...


 

aprill 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õige õpetuse õpetamine

Vanem HENRY B. EYRING

Valguse ja pimeduse, hea ja halva vahel on käinud sõda, mis sai alguse veel enne maailma loomist. Võitlus kestab seniajani ja kaotused on järjest suuremad...

Loe lisaks...


 

mai 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Olge rõõmsad!
Tulevik on sama helge nagu teie uskki.

President THOMAS S. MONSON

Ma armastan teid, mu kallid vennad ja õed! Teile kõnelemise kohustus teeb mind alandlikuks ja ometi olen ma tänulik selle võimaluse eest.
Pärast meie viimast kohtumist kuue kuu tagusel üldkonverentsil on ilmnenud järjest uusi tunnustähti, et olukord maailmas pole päris nii, nagu me sooviksime...

Loe lisaks...


 

Juuni 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Palve ja sinine silmapiir viljad

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Üks asi, mis mulle lendamise juures kõige rohkem meeldis, oli õhkutõusmine pimedalt ja vihmamärjalt lennuväljalt, kui lennuk läbi paksude ja ähvardavate talviste pilvede tungis ning läbi tumeda udu eredasse päikesevalgusse ning lõputusse sinisesse taevasse sööstis.

Imetlesin sageli, kuidas see, mis toimub lennukiga, sarnaneb meie isikliku eluga. Kui sageli leiame end keset ähvardavaid äikesepilvi ja tormist ilma ning mõtlemas, kas pimedus üldse kunagi möödub? Kui me ainult oskaksime tõusta kõrgemale elu igapäevasest saginast ja murda välja rahupaika!

Loe lisaks...


 

Juuli 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Suhkrupeedid ja hinge väärtus.

President THOMAS S. MONSON

Kaua aega tagasi tõi piiskop Marvin O. Ashton (1883–1946), kes teenis Juhtivas Piiskopkonnas nõuandjana, ühe näite, mida soovin teiega jagada. Kujutage ette talunikku, kes sõidab suure suhkrupeedikoormaga suhkruvabrikusse. Mööda künklikku teed sõites pudenevad mõned suhkrupeedid lahtiselt veoautolt maha teepervele. Märganud, et mõned peedid on maha kukkunud, ütleb ta töömehele: “Nendes, mis maha kukkusid, on sama palju suhkrut kui teisteski. Lähme toome need tagasi!”

Loe lisaks...


 

august 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Et Ta võiks kirjutada meie südamesse

Vanem HENRY B. EYRING

Vanemad peaksid õpetama oma lapsi palvetama. Laps õpib nii sellest, mida vanemad teevad, kui ka sellest, mida nad räägivad. Laps, kes näeb ema või isa keset eluraskusi hingestatult Jumala poole palvetamas ning kuuleb siirast tunnistust sellest, et Jumal oma halastuses neile vastas, jätab meelde, mida ta nägi ja kuulis. Kui katsumused tulevad, on ta nendeks valmis.

Loe lisaks...


 

September 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õigemeelsete naiste mõju

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Pühakirjadest leiame paljude naiste nimesid, kes on oma vaimulike andidega õnnistanud teisi inimesi ja terveid sugupõlvi. Eeva, kõigi elavate ema, Saara, Rebekka, Raahel, Marta, Eliisabet ja Maarja, meie Lunastaja ema – me jääme neid alati austama ja mäletama. Pühakirjad mainivad ka naisi, kelle nimesid me ei tea, kuid kes toovad meie ellu õnnistusi oma eeskuju ja õpetustega, näiteks Samaaria naine, keda Jeesus kohtas Sühhari kaevu ääres (vt Jh 4), ideaalne naine ja ema, keda on kirjeldatud Õpetussõnade 31. peatükis, ja ustav naine, kes sai terveks üksnes Lunastaja riideid puudutades (vt Mk 5:25–34).

Loe lisaks...


 

oktoober 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kuulekuse vägi

President THOMAS S. MONSON

Tänapäeva maailmas tähtsustatakse nooruslikkust. Kõik tahavad noored välja näha, end noorena tunda ja noor olla. Igal aastal kulutatakse tohutuid summasid toodetele, millest loodetakse, et need taastavad noorusliku välimuse. Küsigem endalt: „Kas nooruseotsingud on iseloomulikud ainult meie ajale, meie põlvkonnale?” Vastuse leidmiseks piisab ajaloolehekülgede sirvimisest..

Loe lisaks...


 

november 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mida head ma täna kellelegi teinud olen?

President THOMAS S. MONSON

Inimesed vajavad alati abi ja igaüks meist saab kellegi heaks midagi teha.
Mu kallid vennad ja õed! Ma tervitan teid sel hommikul südamest tuleva armastusega Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja teie kõigi vastu. Ma olen tänulik, et mul on au seista teie ees. Ma palvetan, et võiksin teiega rääkida sellest, milleks olen õhutust tundnud, nii et sellest teile kasu oleks.

Loe lisaks...


 

detsember 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõuluks koju

President HENRY B. EYRING

Olin väikene poiss, kui kuulsin esimest korda seda laulu jõuludest ja kodust. See oli sõjaajal, kui paljud inimesed olid oma kodust ning perest eemal – sünge aeg neile, kes kartsid, et nad selles elus ei naasegi kunagi koju armastatute juurde. Ma mäletan, mida tundsin ühel päeval jõulude eel, mõeldes kodust ja perest, kui ma kooliteel ühest majast möödusin ning nägin aknal rippumas väikest kuldtähega lippu. See oli tüdruku kodu, kes oli mu koolikaaslane. Tema vend, kes polnud minust palju vanem, oli sõjas surma saanud. Ma tundsin tema vanemaid ja mõistsin nende tundeid. Koolist koju tulles ümbritses mind tänulik ootusärevus lahke vastuvõtu pärast, mida teadsin mind kodus ees ootavat.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud