Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2010. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanuar 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pidage veel pisut vastu

President DIETER F. UCHTDORF

Üks Kirtlandi perioodi kestva tähtsusega õppetunde on, et meie vaim vajab pidevalt toitu. Peame püsima iga päev Issanda lähedal, kui tahame üle elada raskused, millega meil kõigil tuleb kokku puutuda.

Loe lisaks...


 

veebruar 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vaimsest ettevalmistusest

President THOMAS S. MONSON

Usu vundament

Kui meil pole usu sügavat vundamenti ja kindlat tunnistust tõest, siis võib olla keeruline vastu seista raskuste karmidele tormidele ning jäistele tuultele, mida me kõik paratamatult kogeme.

Loe lisaks...


 

märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Moraalne julgus

President HENRY B. EYRING

Üheks sureliku elu eesmärgiks on Jumalale tõestada, et suudame pidada Tema käske, isegi kui see nõuab julgust. Me oleme vaimumaailmas selle katsumuse juba läbi teinud. Kuid kolmandik taevavägedest hakkas selle plaani vastu mässama ega soovinud, et neid surelikus elus proovile pandaks, sest kartsid läbikukkumist.

Loe lisaks...


 

aprill 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tähtis Jumala antud töö

President DIETER F. UCHTDORF

6. aprill 1830

Sada kaheksakümmend aastat tagasi tulid Joseph Smith, Oliver Cowdery ja veel käputäis mehi kokku, et asutada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik...

Loe lisaks...


 

mai 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ta on üles tõusnud

President THOMAS S. MONSON

Tühi haud tol esimese ülestõusmispüha hommikul oli vastuseks Iiobi küsimusele: „Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu?”

Loe lisaks...


 

juuni 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Halliseguste tiibadega kollased kanaarilinnud

President THOMAS S. MONSON

Ligi 60 aastat tagasi, mil olin noor koguduse juhataja, suri minu koguduses üks lesknaine. Ta nimi oli Kathleen McKee. Tal oli kolm kanaarilindu. Kaks, kes olid ilusad ja üleni kollased, anti tema sõpradele. Kolmandal linnul, Billiel, olid tiivad kollase ja halli segused. Õde McKee oli jätnud mulle kirjakese: „Kas sina ja su pere võtaksite selle linnu oma perre? Ta ei ole küll kõige ilusam, aga tema laul on kõige kaunim.“

Loe lisaks...


 

juuli 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ustavad sõbrad

President HENRY B. EYRING

Üheks suuremaks austusavalduseks, mida Päästja osutada võib, on see, kui Ta kutsub meid sõbraks. Me teame, et Ta armastab sügavalt kõiki oma Taevase Isa lapsi. Selle erilise tiitli hoiab Ta aga siiski nende jaoks, kes Teda ustavalt teenivad. Meenutagem, mida öeldakse Õpetuse ja Lepingute 84. osas : „Ja taas ma ütlen teile, mu sõbrad, sest nüüdsest peale kutsun ma teid sõpradeks: On otstarbekas, et ma annan teile selle käsu, et te saaksite just sellisteks, nagu olid minu sõbrad päevil, mil ma olin koos nendega teel, et jutlustada minu väes evangeeliumi” (ÕL 84:77).

Loe lisaks...


 

august 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Templiõnnistused

President DIETER F. UCHTDORF

Mäletan siiani, kuidas vanemad viisid meie pere äsja valminud Šveitsi templisse, esimesse templisse Euroopas, et meid igaveseks kokku pitseerida. Olin tol ajal 16 ja neljast lapsest noorim. Põlvitasime koos altari ette, et meid pitseeritaks maa peal preesterluse väega, saades imelise lubaduse, et meid on kokku pitseeritud kogu igavikuks. Seda erilist hetke ei unusta ma eales!

Loe lisaks...


 

september 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mormoni Raamat – meie isiklik teejuht

President HENRY B. EYRING

Meil kõigil on vaimseid hetki, mil tunneme eriti suurt soovi pöörduda tagasi koju, elama koos Jumalaga. Ta saatis meile oma armastatud Poja, kes valmistas meie Päästjana tee ja õpetas, kuidas sellel püsida. Ta andis meile prohvetid, kes näitavad teed. Prohvet Joseph Smith tõlkis inspiratsiooni ajel prohvetite ülestähendused – Mormoni Raamatu. See raamat on meie kindlaks juhiseks teel koju Jumala juurde.

Loe lisaks...


 

november 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumalik tänulikkuse and

President THOMAS S. MONSON

Meie süda on … tänulik, kui täname Taevast Isa Tema õnnistuste eest ja täname meie ümber olijaid kõige selle eest, mida nemad meie ellu toovad.

Loe lisaks...


 

detsember 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kas meie näeme Kristust?

President DIETER F. UCHTDORF

Ühel õhtul luges vanaisa oma 4-aastasele lapselapsele õhtujuttu. Tüdruku pilk rändas lakke ja ta hüüdis: „Vanaisa, vaata, tähed!” Vana mees naeratas hellalt ja ütles: „Kullake, me oleme toas. Siin ei ole tähti.” Laps vastas veendunult: „Siin on tähed! Vaata!”

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud