Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2011. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanuar 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Issand vajab misjonäre

President THOMAS S. MONSON

Selle aasta sügisesel üldkonverentsil rääkisin ma sellest, et vaja on rohkem misjonäre. Iga vääriline ja selleks võimeline noor mees peaks valmistuma misjoniks. Misjonitöö on preesterluse kohustus, midagi, mida Issand ootab meilt, kellele Ta nii palju on andnud. Noored mehed, ma manitsen teid ennast misjonitööks ette valmistama! Hoidke end rikkumatu, puhta ja väärilisena..

Loe lisaks...


 

veebruar 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kui suur saab olema teie rõõm

President HENRY B. EYRING

Ainult mõni rõõm elus on veel sulnim ja kestab kauem, kui teadmine, et oled aidanud teistel võtta oma südamesse Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. See rõõm on kättesaadav igale Kiriku liikmele. Ristimisel andsime lubaduse, et „seis[ame] kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus [me] ka ei ole, isegi kuni surmani, et [me] võiksi[me] olla Jumala poolt lunastatud ja [meid] arvataks nende hulka, kes on esimeses ülestõusmises, et [meil] võiks olla igavene elu.” (Mo 18:9)

Loe lisaks...


 

märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsides head

President DIETER F. UCHTDORF

Endale uut kodu otsides vestles noor viimse aja pühadest abielupaar võimalike tulevaste naabritega ümbruskonnast ja piirkonna koolidest.

Loe lisaks...


 

aprill 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud!

President THOMAS S. MONSON

Tänaseks on Kapernaumast, järveäärsest linnast, kus lõviosa Päästja teenimistööst Galileas aset leidis, alles ainult varemed. Ta jutlustas siinses kogudusekojas, õpetas mere ääres ja tegi inimesi terveks nende kodudes.

Loe lisaks...


 

mai 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Püha tempel – maailma tuletorn

President THOMAS S. MONSON

Kõige tähtsamad ja kõrgemad õnnistused Kiriku liikmetele on need, mida me saame Jumala templis.

Loe lisaks...


 

Juuni 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kümnise õnnistused

President HENRY B. EYRING

Jumal on andnud meile käsud eesmärgiga meid õnnistada. Ta soovib anda meile igavese elu – suurima kõikidest Tema andidest (vt ÕL 14:7). Selleks et saada and elada peredena igavesti Temaga koos selestilises kuningriigis, peame suutma elada selle kuningriigi seaduste järgi (vt ÕL 88:22).

Loe lisaks...


 

juuli 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vend, ma olen pühendunud

President DIETER F. UCHTDORF

Kaks venda seisid sinise järve kristallselge vee kohale eenduva väikese kalju tipus. See oli populaarne sukeldumiskoht. Vennad olid sageli rääkinud sealt vette hüppamisest – nad olid näinud teisi nii tegevat.

Loe lisaks...


 

august 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kodus arm –
nõuanne meie prohvetilt

President THOMAS S. MONSON

Kui oleme kogenud, mida maailmal on meile pakkuda, ning näinud, kui üürike ja tihti paljuski võlts on maailm, kasvab meie tänutunne, et meil on võimalus olla osa millestki, millele me saame alati kindlad olla – kodu, perekond ning lähedaste lojaalsus.

Loe lisaks...


 

september 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Üldkonverents – eriline õnnistus

President DIETER F. UCHTDORF

Üks Kiriku tubli liige vestles oma naabriga, kes polnud Kiriku liige. Üldkonverentsist vesteldes küsis naaber: „Sa väidad, et teil on prohvetid ja apostlid? Ja nad ilmutavad teile kaks korda aastas Jumala sõna?”

Loe lisaks...


 

oktoober 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mormoni Raamatu hinnalised lubadused

President THOMAS S. MONSON

Aastaid tagasi seisin ma ühe elu ja surma vahel vaakuva noore isa voodi ääres. Sealsamas lähedal viibisid tema muserdatud abikaasa ja nende kaks last. Mees võttis mu käe pihku, vaatas mulle anuvalt silma ja küsis: „Piiskop, ma tean, et olen suremas. Ütle mulle, mis saab minu vaimust..”

Loe lisaks...


 

november 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Seiske pühades paikades

President THOMAS S. MONSON

Mu armsad vennad ja õed! Oleme kuulnud täna häid sõnumeid ja ma avaldan kiitust kõikidele osalejatele. Meil on eriti hea meel, et vanem Robert D. Hales on taas meiega ja tunneb end paremini. Me armastame sind, Bob!

Loe lisaks...


 

detsember 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsus olla tänulik

President HENRY B. EYRING

Meie Taevaisa käsib meil olla tänulik kõiges (vt 1. tessalooniklastele 5:18) ja Ta tahab, et tänaksime Teda saadud õnnistuste eest (ÕL 46:32).
Me teame, et kõikide Tema käskude eesmärgiks on teha meid õnnelikuks, ja me teame ka, et käskude rikkumine toob kannatusi.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud