Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2012. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanuar 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Küllusliku elu nimel

President THOMAS S. MONSON

Uue aasta hakul kutsun kogu maailma viimse aja pühasid püüdlema kordaminekutest, mõistmisest ja õnnistustest rikka elu poole. Nii nagu me koolis ABC-st alustasime, nii on mul ka täna alustamiseks välja pakkuda oma isiklik ABC, mis aitab teid eesmärgile.

Loe lisaks...


 

veebruar 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õhuta neid palvetama

President HENRY B. EYRING

Lapsepõlves õpetasid mu vanemad oma eeskujuga mind palvetama. Alguses kujutasin endale Taevaisa ette kui kedagi, kes on kaugel eemal. Vanemaks saades on minu arusaamine palvest muutunud. Taevaisa on nüüd mu kujutluses kui keegi, kes on lähedal, säravvalges ja tunneb mind täiuslikult.

Loe lisaks...


 

mƤrts 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Miks vajame prohveteid?

President DIETER F. UCHTDORF

Taevane Isa armastab oma lapsi. Ta pole jätnud neid ilma juhtimise ja juhatuseta läbi sureliku elu sammuma. Meie Taevase Isa õpetused ei ole kulunud, ettearvatavad, argised, nagu neid võib leida kohalikus raamatupoes pakutavatest väiketrükistest. Tema õpetus on oma lapsi armastava kõigeväelise ja kõiketeadva taevase isiku tarkus. Tema sõnades peitub aegade saladus – võti õnne juurde nii maises elus kui tulevases maailmas.

Loe lisaks...


 

aprill 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Ta on üles tõusnud”

President THOMAS S. MONSON

President Thomas S. Monsoni sõnul „on ristirahvast virgutav hüüd,” et Naatsareti Jeesus on surnuist üles tõusnud. „Ülestõusmise reaalsus toob viimsele kui ühele rahu, mis on ülem kõigest mõistusest” (vt Fl 4:7). Järgmistes mõttekatketes jagab president Monson oma tunnistust Päästja ülestõusmise kohta ja tänulikkust selle eest ning kuulutab, et kuna Poeg sai võitu surmast, saavad kõik Isa lapsed, kes tulevad maa peale, elada uuesti.

Loe lisaks...


 

juuni 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumal kutsub, rahvas toetab

President HENRY B. EYRING

Kirikus kutsutakse meid sageli toetama inimesi kutsetes teenimisel. Aastate eest näitas mulle üks 18-aastane üliõpilane ilmekalt, mida tähendab Jumala teenijate toetamine. Tema alandlik eeskuju on mulle õnnistuseks tänaseni.

Loe lisaks...


 

juuli 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Alati poolel teel, alati teekonna keskpaigas

President DIETER F. UCHTDORF

Paljudes maailma kalendrites tƤhistab juulikuu aasta keskpaika. Algusi ja lƵppe peetakse tavaliselt meeles ja tƤhistatakse pidulikult, kuid keskpaigad mƶƶduvad enamasti mƤrkamatult.

Alguses seatakse eesmƤrke, planeeritakse ja pakatatakse energiast. LƵpus vƵetakse aeg maha, tuntakse rƵƵmu saavutatu Ć¼le vƵi kurvastatakse lƤbikukkumise pƤrast. Kui vaataksime end kƵrvalt mingi protsessi keskpaigas, aitaks see meil elu veidi paremini mƵista ja ka veidi sisukamalt elada.

Loe lisaks...


 

august 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Päästja kutse teenida

President THOMAS S. MONSON

Kõik, kes on õppinud matemaatikat, teavad, mida kujutab endast ühine nimetaja. Viimse aja pühadel on üks ühine nimetaja, mis meid omavahel seob. Selleks ühiseks nimetajaks on isiklik kutse, mille igaüks saab, et siin maa peal olevas Jumala kuningriigis ülesandeid täita.

Loe lisaks...


 

september 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jagades evangeeliumi südamest südamesse

President HENRY B. EYRING

Jumal korraldab nii, et Tema evangeeliumi jagama valmistunud teenijate teele satuvad inimesed, kes on valmis seda sõnumit vastu võtma. Teie elus on see juba aset leidnud. See, kui sageli midagi sellist juhtub, sõltub teie meele ja südame valmisolekust.

Loe lisaks...


 

oktoober 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Võti õnnelikuks pereeluks

President DIETER F. UCHTDORF

Suur vene kirjanik Lev Tolstoi alustas oma romaani „Anna Karenina” sõnadega: „Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu.

Loe lisaks...


 

november 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kaaluge õnnistusi

President THOMAS S. MONSON

Armsad vennad ja õed! See konverents tähistab 49 aasta möödumist ajast, mil mind 4. oktoobril 1963. aastal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena toetati. Nelikümmend üheksa aastat on pikk aeg. Samas tundub aeg, mis on möödunud sellest korrast, kui ma Tabernaaklis kantslisse tõusin ja oma kõige esimese üldkonverentsi kõne ette kandsin, kohati väga lühike.

Loe lisaks...


 

detsember 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõuluvaimu ülesleidmine

President THOMAS S. MONSON

Aastaid tagasi kutsuti mind noore vanemana koos teistega ühte Salt Lake City haiglasse haigetele lastele õnnistusi andma. Haiglasse sisse astudes märkasime me kutsuvas tuledesäras jõulupuud ja selle laialiulatuvate okste all hoolikalt pakitud kingitusi.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud