Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2013. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanuar 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Issanda hääl

President HENRY B. EYRING

Õpetuses ja Lepingutes kutsutakse kõiki inimesi kõikjal Issanda Jeesuse Kristuse häält kuulama (vt ÕL 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Raamat on täis Tema sõnumeid, hoiatusi ja julgustavaid manitsusi, mille väljavalitud prohvetid on ilmutusena saanud. Nendest ilmutustest on näha, kuidas Jumal võib anda meie usus tehtud palvetele vastuseks õpetlikke sõnumeid ning rahu- ja hoiatussõnumeid.

Loe lisaks...


 

veebruar 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ebalevale misjonärile

President DIETER F. UCHTDORF

Jeesuse Kristuse jüngritel on alati lasunud kohustus viia Tema evangeeliumi maailmale (vt Mk 16:15–16). Ja ikkagi on vahel raske suud avada ja teistele oma usust rääkida. Ühtedele on usust rääkimine loomulik, teistes tekitab see ebalust ja kahtlusi. Nad tunnevad ebamugavust või koguni õõva.

Lubage mul soovitada nelja asja, mida igaüks saab teha, et järgida Päästja korraldust jutlustada evangeeliumi „kõigele loodule” (ÕL 58:64).

Loe lisaks...


 

märts 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ole vait ja vaga

President THOMAS S. MONSON

Mõned aastad tagasi tundsin ühel päeval oma kantseleis asjatoimetusi lõpetades tugevat õhutust külastada üht leske Salt Lake City eakate hooldekodus. Sõitsin otsejoones sinna.

Loe lisaks...


 

aprill 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ta on üles tõusnud

President HENRY B. EYRING

Tunnistus Jeesuse Kristuse ülestõusmise reaalsusest on nii lootuse kui ka kindlameelsuse allikaks. Ja seda kõigi Jumala laste jaoks. Minuga juhtus see 1969. aasta suvel, päeval, kui suri mu ema. Olen seda tundnud alates sellest ajast ja see kestab, kuni näen taas oma ema.

Loe lisaks...


 

mai 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kuulekus toob õnnistusi

President THOMAS S. MONSON

Me saame teadmise tõest ja vastused oma suurimatele küsimustele, kui oleme kuulekad Jumala käskudele.
Mu kallid vennad ja õed, ma olen väga tänulik, et saan olla täna koos teiega. Ma palun teie usku ja et te palvetaksite minu eest, kui ma kasutan siin seda võimalust teile kõneleda.
Mehed ja naised on läbi aegade otsinud teadmisi ja arusaamist surelikust elust, oma kohast ja eesmärkidest, aga ka sellest, kuidas leida rahu ja õnne. Igaüks meist on selliste otsingutega tegelenud.

Loe lisaks...


 

juuni 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ringiratast käimine

President DIETER F. UCHTDORF

Kas olete kuulnud vana ütlust, et inimesed, kes ära eksivad, kipuvad ringiratast käima? Saksa psühholoog Jan L. Souman tahtis välja selgitada, kas see ka teaduslikult paika peab. Ta viis katseisikud suurde metsa ja Sahara kõrbe ning kasutas nende liikumise jälgimiseks globaalset positsioneerimissüsteemi. Neil polnud kompassi ega mingeid muid seadmeid. Neile anti lihtne juhis: kõndida otse ettenäidatud suunas.

Loe lisaks...


 

juuli 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Maailm vajab teerajajaid ka täna

President THOMAS S. MONSON

Paljude jaoks ei alanud 1847. aasta teerajajate rännak mitte Nauvoos, Kirtlandis, Far Westis ega New Yorgis, vaid pigem kaugel Inglismaal, Šotimaal, Skandinaavias või Saksamaal. Pisikesed lapsed ei suutnud kuidagi mõista suurt usku, mis ajendas nende vanemaid jätma maha perekonna, sõbrad, mugavuse ja turvalisuse.

Loe lisaks...


 

august 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Märka, pea meeles ja täna

President HENRY B. EYRING

Jumal palub meil Teda tänada kõiksugu õnnistuste eest, mis me Tema käest saame. Lihtne on muutuda tänupalvetes mehhaaniliseks ning korrata ikka ja jälle samu sõnu ilma tõelise kavatsuseta Jumalat kogu südamest tänada. Me peaksime tänama Vaimus (ÕL 46:32), et tunneksime tõelist tänulikkust selle eest, mis Jumal meile on andnud.

Loe lisaks...


 

september 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pühad igas olukorras, kõikidel aastaaegadel

President HENRY B. EYRING

Mäletan lapsepõlvest paika, mis võiks olla piltpostkaardiks aastaaegade vaheldumisest. Iga kuu oli seal võrratu ja imeline. Talvel kattis värske lumi valge tekina mägesid ja linnatänavaid. Kevad tõi endaga puhastava vihma ja tärkava roheluse. Unelevas suvetaevas erendas otsekui mõnusal sinisel lõuendil kuldkollane päike. Rammukas sügis rüütas looduse küütlevasse oranži, kollasesse ja punasesse. Lapsena armastasin kõiki aastaaegu ja armastan nende oma- ja eripära siiamaani.

Loe lisaks...


 

oktoober 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Meie kohus päästa

President THOMAS S. MONSON

Viimse aja pühade jaoks on igavikulise tähtsusega päästa vendi ja õdesid, kes ühel või teisel põhjusel on eksinud aktiivselt Kirikus osalemise rajalt. Kas me tunneme inimesi, kes kunagi evangeeliumis väärtustasid? Kui jah, siis milline on meie kohus neid päästa? ...

Loe lisaks...


 

november 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha”

President THOMAS S. MONSON

Meie Taevane Isa .. teab, et me õpime, kasvame ja saame tugevamaks, kui seisame silmitsi katsumustega, mida peame läbi tegema.

Ma kirjutan täna õhtul oma päevikusse: „See istung on olnud kõikidest üldkonverentsidest, kus olen osalenud, üks inspireerivamaid. Kõik on olnud suurepärane ja väga vaimne.”

Vennad ja õed! Kui me kuue kuu eest üldkonverentsil kohtusime, lamas minu kallis naine Frances haiglas, sest oli mõni päev varem kohutavalt kukkunud. Pärast nädalatepikkust vaprat võitlust vigastustest jagusaamise nimel, lahkus ta maikuus igavikku. Tema kaotus on olnud korvamatu. Me abiellusime Soolajärve templis 7. oktoobril 1948. Homme oleks olnud meie 65. pulmaaastapäev. Ta oli mu elu armastus, mu usaldusisik ning mu parim sõber. Öelda lihtsalt, et ma igatsen teda, ei väljenda mu tunnete sügavust.

Loe lisaks...


 

detsember 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Perekond ja sõbrad igaveseks

President HENRY B. EYRING

Kus te ka ei elaks, leidub teil sõpru, kes otsivad suuremat õnne, mille teie olete leidnud Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi järgi elades. Nad ei suuda seda õnne ehk sõnades kirjeldada, kuid tunnevad selle ära, kui seda teie elus näevad. Nad on innukad otsima selle õnne allikat, eriti kui nad näevad, et teie kohtate katsumusi nagu nemadki.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud