Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2015. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanuar 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Järgige prohveteid

President THOMAS S. MONSON

Teise maailmasõja lõpul teenisin ma Ameerika Ühendriikide mereväes. Minu auaste oli mereväe madalaim – olin madrus. Seejärel sai minust esimese järgu vanemmadrus ning edasi kolmanda järgu arve-allohvitser.

Teise maailmasõja järel vabastati mind teenistusest. Võtsin nõuks, et kui peaksin kunagi tagasi sõjaväkke minema, tahaksin teenida volitatud ohvitserina. Mõtlesin endamisi, et kui vähegi võimalik, siis ei mingeid sööklaid ega tekkide küürimist enam.

Loe lisaks...


 

veebruar 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tunnistus ja usulepöördumine

President HENRY B. EYRING

Tõest tunnistuse saamise ja tõelise usulepöördumise vahel on erinevus. Näiteks tunnistas vägev apostel Peetrus Päästjale, et ta teab, et Jeesus on Jumala Poeg.

Loe lisaks...


 

märts 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema hellade käte vahel

President DIETER F. UCHTDORF

Paljude teiste sarnaselt saan ka mina sageli inspiratsiooni kaunitest kunsti- ja muusikateostest. Kord sain ma inspiratsiooni, kui seisin Taani maalikunstniku Frans Schwarzi meistriteose ees pealkirjaga „Aia agoonia.

Loe lisaks...


 

aprill 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

President Monsoni kutse olla JULGE

President THOMAS S. MONSON

President Thomas.S. Monson on tƤheldanud, et vaevu mƶƶdub tund, kui meid ei kutsuta tegema Ć¼ht-vƵi teistmoodi valikuid. ā€žTarkade valikute tegemiseks,ā€ nƵustas ta meid, ā€žlƤheb vaja julgust ā€“ julgust ƶelda ā€žeiā€, julgust ƶelda ā€žjahā€. Valikud mƤƤravad Ƥra meie saatuse.

Loe lisaks...


 

mai 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Templi Ƶnnistused

President THOMAS S. MONSON

Kui me kƤime templis, vƵime sealt enda jaoks leida uue vaimudimensiooni ja rahutunde.

Mu armsad vennad ja Ƶed! Ma olen tƤnulik, et saan olla koos teiega sellel kaunil Ć¼lestƵusmispĆ¼ha hommikul, kui oleme oma mƵtetes maailma PƤƤstjaga. Ma armastan ja tervitan teist igaĆ¼hte ja palvetan, et meie Taevane Isa inspireeriks mu sƵnu.

Loe lisaks...


 

juuni 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pered võivad olla koos igavesti

President HENRY B. EYRING

Preesterluse vägi perekondi igaveseks kokku siduda on üks suurimaid Jumala ande. Igaüks, kes mõistab päästmisplaani, igatseb seda jäävat õnnistust. Jumal on lubanud, et pered saavad olla igavesti kokku ühendatud, kuid seda vaid pitseerimistalituse kaudu, mis viiakse läbi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pühitsetud templites.

Loe lisaks...


 

juuli 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kõik on hea

President DIETER F. UCHTDORF

Meie teerajajatelt saadud pärandile mõeldes on üks liigutavamaid asju, mis meelde tuleb, kirikulaul „Tulge, kõik pühad” (Kiriku lauluraamat, lk 2–3). Need, kes võtsid ette pika tee Soolajärve orgu, laulsid seda rännaku ajal tihti.

Loe lisaks...


 

august 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Seiske kui valgus

President THOMAS S. MONSON

Mul on olnud au nƤha paljusid templi pĆ¼hitsemisega seoses peetud kultuuriprogramme. Need kƵik on mulle meeldinud, kaasa arvatud viimane, mis toimus eelmise aasta novembris Phoenixis Arizona osariigis Ameerika Ɯhendriikides.
Kultuuriprogrammides osalevad viimse aja pĆ¼hadest noored esitavad suurepƤrased ja meeldejƤƤvaid programme. Eelmisel aastal Phoenixis Ć¼tlesin osalejatele enne programmi algust: "Te olete valguse lapsed."

Loe lisaks...


 

september 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Perekonnad ja palve

President HENRY B. EYRING

Kord, kui ma istusin terve öö isa voodi kõrval, rääkis ta oma lapsepõlvest. Ta rääkis oma vanemate armastusest rasketel aegadel ja oma armastusest Taevase Isa ja Päästja vastu.

Loe lisaks...


 

oktoober 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

JÕUDKE finišisse PÕLEVA TÕRVIKUGA

President DIETER F. UCHTDORF

Muistses Kreekas võistlesid jooksjad teatevõistluses nimega lampadedromia. Selles võidujooksus hoidsid jooksjad käes tõrvikut ja andsid seda edasi järgmisele jooksjale, kuni võistkonna viimane liige finišijoone ületas.

Loe lisaks...


 

november 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Olge eeskujuks ja valguseks

President THOMAS S. MONSON

Mulle on hiljuti pühakirju lugedes ja nende üle mõtiskledes jäänud eriliselt silma kaks kirjakohta. Mõlemad neist on meile tuttavad. Esimene on pärit mäejutlusest: „Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.

Loe lisaks...


 

detsember 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Leidkem Päästja jaoks aega

President THOMAS S. MONSON

Jälle on kätte jõudmas jõulud ja koos sellega lähenemas uus aasta. Tundub, nagu oleksime alles eile tähistanud Päästja sündi ja seadnud eesmärke. Kas otsustasime selleks aastaks eesmärke seades ka seda, et leiame oma elus rohkem aega ja südames kohta Päästja jaoks? Olenemata sellest, kui hästi on meil õnnestunud siiamaani seda eesmärki täita, olen ma kindel, et tahame kõik olla veelgi tublimad.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud