Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - 2016. aasta


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

jaanurar 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õnn neile, keda armastame

President HENRY B. EYRING

Me kõik soovime, et need, keda armastame, oleks õnnelikud ja kogeks nii vähe valu kui võimalik. Kui loeme Mormoni Raamatust ülestähendusi õnne – ja valu – kohta, siis, mõeldes oma lähedastele, puudutab see meie südant.

Loe lisaks...


 

veebruar 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Turbulentsi ajal turvaliselt maandumine

President DIETER F. UCHTDORF

Mitte just väga kaua aega tagasi olime mina ja mu abikaasa Harriet lennujaamas, kus vaatasime suurepäraste lennukite maandumist. Päev oli tuuline ja kõvad tuuleiilid pekslesid lähenevate lennukite vastu, põhjustades iga lennuki kallutamist ja värisemist maandumisel.

Loe lisaks...


 

märts 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

„Õppige minust”

President THOMAS S. MONSON

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus oleme kõik ühtmoodi nii õpetajad kui ka õppijad. Meilekõigile kõlab Issanda hell kutse: „Õppige minust.. ja te leiate hingamise oma hingedele.”

Loe lisaks...


 

aprill 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Prohvetlik kuulutus JA ISIKLIK ILMUTUS

President HENRY B. EYRING

Jeesuse Kristuse õige Kirik on taastatud ja on praegu maa peal. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut on alati juhtinud elavad prohvetid ja apostlid, kes saavad pidevat juhatust taevast.

Loe lisaks...


 

mai 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Valikud

President THOMAS S. MONSON

Vennad ja õed! Enne kui ma täna oma kõnega alustan, soovin ma välja kuulutada neli uut templit, mis ehitatakse eelolevate kuude ja aastate jooksul järgmistesse kohtadesse:

Loe lisaks...


 

juuni 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Meie Isa, meie juhendaja

President DIETER F. UCHTDORF

Kas te olete kunagi avanud karbi väikeste osadega, võtnud välja kokkupanemise juhised ning mõelnud: „See ei ole kohe üldse mitte arusaadav!”?

Loe lisaks...


 

juuli 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Truu oma esiisade usule

President THOMAS S. MONSON

John Linford oli 43-aastane, kui otsustas koos naise Maria ja kolme pojaga lahkuda oma kodust Inglismaal Gravelys, et rännata tuhandete miilide kaugusele pühade juurde Suure Soolajärve orgu. Neist jäi maha neljas poeg, kes teenis misjonil, ning nad müüsid oma asjad ja asusid Liverpoolist teele Thorntoni -nimelise laeva pardal.

Loe lisaks...


 

august 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Lootus perekonna igavesele armastusele

President HENRY B. EYRING

Igavene elu on suurim kõikidest andidest, mis armastaval Taevasel Isal oma laste jaoks on (vt ÕL 14:7). See on and elada igavesti peredena koos Jumal Isa ja Tema armastatud Pojaga. Pereelu armastavad sidemed jätkuvad üksnes Jumala kõrgeimas, selestilises kuningriigis.

Loe lisaks...


 

september 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mis järgneb armastusele?

President DIETER F. UCHTDORF

Meie armastatud prohvet Thomas S. Monson on õpetanud, et „evangeeliumi sügavam olemus [peitub] armastuses”. Armastus on nii tähtis, et Jeesus Kristus ütles selle kohta „suur ja esimene käsk”, milles on koos kõik muud selle seaduse osad ja prohvetite sõnad

Loe lisaks...


 

november 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tänulikkus hingamispäeval

President HENRY B. EYRING

Viimse aja pühadele on hingamispäev tänulikkuse ja armastuse päevaks.

Mu kallid vennad ja õed, kes te kuulute Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse üle kogu maailma! Ma olen tänulik, et president Thomas S. Monson on palunud mul tänasel hingamispäeval konverentsil rääkida. Palvetan, et Püha Vaim kannaks mu sõnad teie südamesse.

Loe lisaks...


 

detsember 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Rahu selles elus

President HENRY B. EYRING

Päästja ütles meile kõigile, surelikkusesse tulnuile: „Maailmas on teil ahastust” ( Jh 16:33). Ometi andis Ta oma sureliku teenimistöö ajal jüngritele selle imelise lubaduse: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab” ( Jh 14:27). Lohutav on teada, et seda isiklikku rahu lubatakse tänapäeval endiselt kõikidele Tema jüngritele.

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud