Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - Gordon B. Hinckley


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

August 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Elujõuline ja tõeline tunnistus

President GORDON B. HINCKLEY

Me laulame tihti oma kogudustes armastatud laulu "An Angel from on High" ("Ingel ülalt kõrgelt"), mille sõnad on kirjutatud enam kui pooleteise sajandi eest Parley P. Pratti poolt. Need kujutavad endast tema kuulutust tähelepanuväärse raamatu imelisest esiletulekust. See raamat laoti ja lasti läbi trükipressi sügisel täpselt 176 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis Palmyras...

Loe lisaks...


 

November 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kui te olete ette valmistunud, siis te ei karda

President GORDON B. HINCKLEY

Me saame elada nii, et me võime paluda Issanda käest Tema kaitset ja juhatust... Meil ei tasu loota Tema abile, kui meil pole tahtmist kinni pidada Tema käskudest...

Loe lisaks...


 

Detsember 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Joseph Smith noorem
Jumala prohvet, vägev teenija


President GORDON B. HINCKLEY

Me ei kummarda prohvetit. Me kummardame Jumalat, meie Igavest Isa ja ülestõusnud Issandat, Jeesust Kristust. Kuid me tunnustame prohvetit; me kuulutame teda; me austame teda; me austame teda kui instrumenti Kõigevägevama kätes, taastamaks maa peale jumaliku evangeeliumi muistseid tõdesid koos preesterlusega, mille kaudu kasutatakse Jumala volitust Tema Kiriku asjades ning Tema rahva õnnistamiseks...

Loe lisaks...


 

Märts 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

Vanem GORDON B. HINCKLEY

Uskuge Jumalasse. Uskuge Jumalasse, Igavesse Isasse. Tema on suur universumi Valitseja, kuid Ta on meie Isa ja meie Jumal, kelle poole me võime palves pöörduda. Me oleme Tema pojad ja tütred. Kas te olete kunagi tegelikult mõelnud, et te olete Jumala laps ning et teis on midagi jumalikku?...

Loe lisaks...


 

Mai 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsige Jumala kuningriiki

President GORDON B. HINCKLEY

Igaüks meist on oma elu jooksul silmitsi valikutega. Mõnda neist saadab sireenide laul rikkusest ja edukusest, teised ei tundu nii paljutõotavad.

Issand on kuidagiviisi minu valikute üle valvanud ja mind juhatanud, kuigi see pole tol hetkel alati olnud silmanähtav.

Mulle meenub Robert Frosti poeem "Tee, mis jäi käimata", mis lõpeb järgmiste sõnadega:

Kaks rada metsas lahku läks ja ma –
ma valisin, mis vähem käimata,
ja see mu elus kõike muutnud on...

Loe lisaks...


 

Juuli 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Neisse kolme ma usun

President GORDON B. HINCKLEY

Esimene usuartikkel on kindlasti tuttav kõikidele Kiriku liikmetele. See on meie religiooni keskseks seisukohaks. On tähelepanuväärne, et prohvet Joseph Smith pani selle meie õpetuse tähtsamaid aluseid üles kirjutades esikohale:

"Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ning Pühasse Vaimu" (Usuartiklid 1:1)...

Loe lisaks...


 

Oktoober 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Täiuslik lootuse sära

President GORDON B. HINCKLEY

Me õnnitleme teid teie hiljutise ristimise puhul ja edastame teile kõige soojemad tervitused. Te olete astunud Kirikuga liitudes imelise sammu! Me oleme valmis teid abistama, nii nagu oskame...

Loe lisaks...


 

November 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Usk mägesid liigutada

President GORDON B. HINCKLEY

Mu vennad ja õed, lubage mul käsitleda üht isiklikku teemat.

Kiriku president kuulub kogu Kirikule. Tema elu pole tema oma. Tema missiooniks on teenida.

Nüüd, nagu te kõik teate, on mul kogunenud vanust aastates suhteliselt palju. Juunikuus oli mul 96. sünnipäev. Ma olen kuulnud paljudest allikatest, et minu tervise kohta räägitakse nii mõndagi. Ma tahaksin rääkida teile, kuidas asi tegelikult on. Kui ma veel mõned kuud vastu pean, olen ma jõudnud teenides vanemasse ikka kui kõik varasemad Kiriku presidendid. Ma ei ütle seda uhkustades, vaid pigem tänutundega. Jaanuaris oli mul suur operatsioon. See oli armetu kogemus, eriti selle jaoks, kes pole kunagi varem haiglas olnud. Pärast seda tekkis küsimus, kas peaksin saama täiendavat ravi. Ma otsustasin selle kasuks. Mu arstid on nimetanud tulemusi imepärasteks. Ma tean, et see hea tulemus on tulnud teie paljude minu eest öeldud palvete tõttu. Olen teile sügavalt tänulik....

Loe lisaks...


 

Veebruar 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

Ma tahan anda teile oma tunnistuse. Ma tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab, et Tema on suur universumi Valitseja ja et meie oleme Tema lapsed ning et kuidagi Ta kuuleb oma laste palveid ja vastab neile. Ma tahan, et te teaksite, et mina tean, et Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg, et Ta lahkus oma kuninglikust kodust kõrgustes ja tuli alla inimeste sekka --- taludes inimeste viha ja teotamist --- ning et Ta käis mööda maad ja tegi head [vt Apostlite teod 10:38]. Ta löödi risti inimeste viha pärast. Ta tõusis üles kolmandal päeval --- „esmase[na] nende seast, kes on läinud hingama...

Loe lisaks...


 

Mai 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

See, mida ma tean

President GORDON B. HINCKLEY

Mu armsad vennad ja õed, mul on hea meel, et saan teile kõneleda. Ma tänan teid kõiki minu eest tehtud palvete eest. Olen teile üliväga sügavalt tänulik. Oma 49 üldjuhiks oldud aasta jooksul olen ma kõnelenud üldkonverentsil kaugelt üle 200 korra. Mul on praegu käsil 97. eluaasta. Tuul puhub ja ma tunnen end kui viimane leheke puu otsas...

Loe lisaks...


 

Juuni 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Lakkamatud konfliktid, kindel võit

President GORDON B. HINCKLEY

Minu sünnist on möödunud peaaegu kümme aastakümmet ja suurem osa sellest ajast on ühes või teises maailmajaos inimeste vahel sõda peetud. Keegi ei suuda kunagi hinnata nende kohutavate kannatuste suurust, mida need sõjad on kogu maakeral põhjustanud. Kaotatud elude arv ulatub miljoniteni. Kohutavad sõjahaavad on sandistanud keha ja hävitanud vaimu. Pered on jäänud isade ja emadeta. Võitlusse värvatud noored inimesed on paljudel juhtudel surnud, samas kui need, kes veel elus on, on põiminud oma loomusekangasse viha elemente, mis neid kunagi maha ei jäta. Rahvaste vara on raisatud ja seda ei saa enam kunagi tagasi....

Loe lisaks...


 

september 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

„See on nii imeline, et [Jumal] on naeratanud heakskiitvalt sel viimsel evangeeliumi ajajärgul, aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul, mil Ta on taastanud oma töö sel suurepärasel ja viimasel ajaperioodil koos kõige selle väe ja kogu selle hiilgusega ning kogu tõe ja volitusega, mis oli kõigil varasematel evangeeliumi ajajärkudel…

Loe lisaks...


 

november 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Üks kivi, mis mäest lahti murdus

President GORDON B. HINCKLEY

Issand on täide saatmas oma lubadust, et Tema evangeelium saab olema nagu kivi, mis on mäest lahti kangutatud ilma käte abita...

Loe lisaks...


 

detsember 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Need, meie väikesed

President GORDON B. HINCKLEY

Kord, kui meie lapselapsed olid väikesed, viisime me naisega mõned neist tsirkusesse. Mulle meenub, et tundsin rohkem huvi nende ja paljude teiste nendesarnaste jälgimisest, kui mehest lendaval trapetsil. Ma jälgisin neid imetlusega, kui nad vaheldumisi naersid ja vahtisid pärani silmi põnevaid asju nende silme ees. Ja ma mõtlesin, milliseks imeks on lapsed, kelle kaudu elu ja eesmärk maailmas jätkuvalt uuenevad.

Loe lisaks...


 

märts 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Me tunnistame Jeesusest Kristuses

President GORDON B. HINCKLEY

Veidi enam kui 2000 aastat tagasi sündis Juudamaal Petlemmas inimkonna Lunastaja...

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud