Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - Dieter F. Uchtdorf


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

Juuli 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kuulake prohvetite häält

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Milline rõõm ja privileeg on kuuluda sellesse ülemaailmsesse Kirikusse ning lasta prohvetitel, nägijatel ja ilmutajatel end õpetada ja oma meelt ülendada! Selle Kiriku liikmed räägivad mitmeid keeli ja tulevad erinevatest kultuuriruumidest, kuid evangeeliumi õnnistused on meil ühised.

Loe lisaks...


 

Oktoober 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kristlike omaduste arendamine

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Kui ma töötasin veel piloodina, külastasid reisijad vahel minu lennuki kabiini. Nad küsisid paljude lülitite, seadmete, süsteemide ja protseduuride kohta ning uurisid, kuidas kogu see tehniline varustus nii tohutu suure ja ilusa lennuki lendama paneb...

Loe lisaks...


 

Veebruar 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Esimese nägemuse hinnalised viljad

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Saksamaal üles kasvades käisin ma Kiriku koosolekutel mitmes erinevas kohas ja erinevates tingimustes – tagasihoidlikes tagatubades, muljetavaldavates villades ja väga funktsionaalsetes kaasaegsetes kirikuhoonetes. Kõigil neil hoonetel oli üks oluline ühisnimetaja: kohal oli Jumala Vaim...

Loe lisaks...


 

Juuni 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Palve ja sinine silmapiir viljad

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Üks asi, mis mulle lendamise juures kõige rohkem meeldis, oli õhkutõusmine pimedalt ja vihmamärjalt lennuväljalt, kui lennuk läbi paksude ja ähvardavate talviste pilvede tungis ning läbi tumeda udu eredasse päikesevalgusse ning lõputusse sinisesse taevasse sööstis.

Imetlesin sageli, kuidas see, mis toimub lennukiga, sarnaneb meie isikliku eluga. Kui sageli leiame end keset ähvardavaid äikesepilvi ja tormist ilma ning mõtlemas, kas pimedus üldse kunagi möödub? Kui me ainult oskaksime tõusta kõrgemale elu igapäevasest saginast ja murda välja rahupaika!

Loe lisaks...


 

September 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õigemeelsete naiste mõju

Vanem DIETER F. UCHTDORF

Pühakirjadest leiame paljude naiste nimesid, kes on oma vaimulike andidega õnnistanud teisi inimesi ja terveid sugupõlvi. Eeva, kõigi elavate ema, Saara, Rebekka, Raahel, Marta, Eliisabet ja Maarja, meie Lunastaja ema – me jääme neid alati austama ja mäletama. Pühakirjad mainivad ka naisi, kelle nimesid me ei tea, kuid kes toovad meie ellu õnnistusi oma eeskuju ja õpetustega, näiteks Samaaria naine, keda Jeesus kohtas Sühhari kaevu ääres (vt Jh 4), ideaalne naine ja ema, keda on kirjeldatud Õpetussõnade 31. peatükis, ja ustav naine, kes sai terveks üksnes Lunastaja riideid puudutades (vt Mk 5:25–34).

Loe lisaks...


 

jaanuar 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pidage veel pisut vastu

President DIETER F. UCHTDORF

Üks Kirtlandi perioodi kestva tähtsusega õppetunde on, et meie vaim vajab pidevalt toitu. Peame püsima iga päev Issanda lähedal, kui tahame üle elada raskused, millega meil kõigil tuleb kokku puutuda.

Loe lisaks...


 

aprill 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tähtis Jumala antud töö

President DIETER F. UCHTDORF

6. aprill 1830

Sada kaheksakümmend aastat tagasi tulid Joseph Smith, Oliver Cowdery ja veel käputäis mehi kokku, et asutada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik...

Loe lisaks...


 

august 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Templiõnnistused

President DIETER F. UCHTDORF

Mäletan siiani, kuidas vanemad viisid meie pere äsja valminud Šveitsi templisse, esimesse templisse Euroopas, et meid igaveseks kokku pitseerida. Olin tol ajal 16 ja neljast lapsest noorim. Põlvitasime koos altari ette, et meid pitseeritaks maa peal preesterluse väega, saades imelise lubaduse, et meid on kokku pitseeritud kogu igavikuks. Seda erilist hetke ei unusta ma eales!

Loe lisaks...


 

detsember 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kas meie näeme Kristust?

President DIETER F. UCHTDORF

Ühel õhtul luges vanaisa oma 4-aastasele lapselapsele õhtujuttu. Tüdruku pilk rändas lakke ja ta hüüdis: „Vanaisa, vaata, tähed!” Vana mees naeratas hellalt ja ütles: „Kullake, me oleme toas. Siin ei ole tähti.” Laps vastas veendunult: „Siin on tähed! Vaata!”

Loe lisaks...


 

märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsides head

President DIETER F. UCHTDORF

Endale uut kodu otsides vestles noor viimse aja pühadest abielupaar võimalike tulevaste naabritega ümbruskonnast ja piirkonna koolidest.

Loe lisaks...


 

juuli 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Vend, ma olen pühendunud

President DIETER F. UCHTDORF

Kaks venda seisid sinise järve kristallselge vee kohale eenduva väikese kalju tipus. See oli populaarne sukeldumiskoht. Vennad olid sageli rääkinud sealt vette hüppamisest – nad olid näinud teisi nii tegevat.

Loe lisaks...


 

september 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Üldkonverents – eriline õnnistus

President DIETER F. UCHTDORF

Üks Kiriku tubli liige vestles oma naabriga, kes polnud Kiriku liige. Üldkonverentsist vesteldes küsis naaber: „Sa väidad, et teil on prohvetid ja apostlid? Ja nad ilmutavad teile kaks korda aastas Jumala sõna?”

Loe lisaks...


 

mƤrts 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Miks vajame prohveteid?

President DIETER F. UCHTDORF

Taevane Isa armastab oma lapsi. Ta pole jätnud neid ilma juhtimise ja juhatuseta läbi sureliku elu sammuma. Meie Taevase Isa õpetused ei ole kulunud, ettearvatavad, argised, nagu neid võib leida kohalikus raamatupoes pakutavatest väiketrükistest. Tema õpetus on oma lapsi armastava kõigeväelise ja kõiketeadva taevase isiku tarkus. Tema sõnades peitub aegade saladus – võti õnne juurde nii maises elus kui tulevases maailmas.

Loe lisaks...


 

juuli 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Alati poolel teel, alati teekonna keskpaigas

President DIETER F. UCHTDORF

Paljudes maailma kalendrites tƤhistab juulikuu aasta keskpaika. Algusi ja lƵppe peetakse tavaliselt meeles ja tƤhistatakse pidulikult, kuid keskpaigad mƶƶduvad enamasti mƤrkamatult.

Alguses seatakse eesmƤrke, planeeritakse ja pakatatakse energiast. LƵpus vƵetakse aeg maha, tuntakse rƵƵmu saavutatu Ć¼le vƵi kurvastatakse lƤbikukkumise pƤrast. Kui vaataksime end kƵrvalt mingi protsessi keskpaigas, aitaks see meil elu veidi paremini mƵista ja ka veidi sisukamalt elada.

Loe lisaks...


 

oktoober 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Võti õnnelikuks pereeluks

President DIETER F. UCHTDORF

Suur vene kirjanik Lev Tolstoi alustas oma romaani „Anna Karenina” sõnadega: „Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu.

Loe lisaks...


 

veebruar 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ebalevale misjonärile

President DIETER F. UCHTDORF

Jeesuse Kristuse jüngritel on alati lasunud kohustus viia Tema evangeeliumi maailmale (vt Mk 16:15–16). Ja ikkagi on vahel raske suud avada ja teistele oma usust rääkida. Ühtedele on usust rääkimine loomulik, teistes tekitab see ebalust ja kahtlusi. Nad tunnevad ebamugavust või koguni õõva.

Lubage mul soovitada nelja asja, mida igaüks saab teha, et järgida Päästja korraldust jutlustada evangeeliumi „kõigele loodule” (ÕL 58:64).

Loe lisaks...


 

juuni 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ringiratast käimine

President DIETER F. UCHTDORF

Kas olete kuulnud vana ütlust, et inimesed, kes ära eksivad, kipuvad ringiratast käima? Saksa psühholoog Jan L. Souman tahtis välja selgitada, kas see ka teaduslikult paika peab. Ta viis katseisikud suurde metsa ja Sahara kõrbe ning kasutas nende liikumise jälgimiseks globaalset positsioneerimissüsteemi. Neil polnud kompassi ega mingeid muid seadmeid. Neile anti lihtne juhis: kõndida otse ettenäidatud suunas.

Loe lisaks...


 

jaanuar 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Parim aeg puu istutamiseks

President DIETER F. UCHTDORF

Vana-Roomas oli Janus alguste jumal. Teda kujutati tihti kahe näoga – üks vaatamas tagasi minevikku ja teine edasi tulevikku. Mõnedes keeltes on jaanuarikuu tema järgi nime saanud, kuna aasta algus oli nii järelemõtlemise kui ka plaanide tegemise aeg.

Loe lisaks...


 

aprill 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kindlalt kinnitatud ankur

President DIETER F. UCHTDORF

MƵne aja eest oli mul vƵimalus Ameerika Ɯhendriikide Alaska osariigi imelisel rannikul sƵita suure laevaga. Valmistudes laeva kaunil eraldatud rannal ƶƶseks ankrusse heitma, mƵtles kapten hoolikalt asukoha ja tingimuste Ć¼le, nagu tƵusu ja mƵƵna perioodid, vee sĆ¼gavus ja laeva kaugus ohtlikest takistustest

Loe lisaks...


 

august 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumala lõikus

President DIETER F. UCHTDORF

Kord töötas keegi Christa nimeline naine väikeses seemnefirmas. Ta armastas oma tööd. See oli määratu ime, et igal tema müüdud tillukesel seemnel oli võime muutuda millekski täiesti imetlusväärseks – porgandiks, kapsaks, või isegi võimsaks tammepuuks.

Loe lisaks...


 

detsember 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Täitke maailm Kristuse armastusega

President DIETER F. UCHTDORF

Jõuludele mõeldes mõtleme tihtipeale kingituste tegemise ja saamise peale. Kingitused võivad olla osa vahvast traditsioonist, ent need võivad ka kahandada selle hooaja lihtsat ülevust ja juhtida meie tähelepanu kõrvale Päästja sünni tähendusrikkalt tähistamiselt.

Loe lisaks...


 

märts 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema hellade käte vahel

President DIETER F. UCHTDORF

Paljude teiste sarnaselt saan ka mina sageli inspiratsiooni kaunitest kunsti- ja muusikateostest. Kord sain ma inspiratsiooni, kui seisin Taani maalikunstniku Frans Schwarzi meistriteose ees pealkirjaga „Aia agoonia.

Loe lisaks...


 

juuli 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kõik on hea

President DIETER F. UCHTDORF

Meie teerajajatelt saadud pärandile mõeldes on üks liigutavamaid asju, mis meelde tuleb, kirikulaul „Tulge, kõik pühad” (Kiriku lauluraamat, lk 2–3). Need, kes võtsid ette pika tee Soolajärve orgu, laulsid seda rännaku ajal tihti.

Loe lisaks...


 

oktoober 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

JÕUDKE finišisse PÕLEVA TÕRVIKUGA

President DIETER F. UCHTDORF

Muistses Kreekas võistlesid jooksjad teatevõistluses nimega lampadedromia. Selles võidujooksus hoidsid jooksjad käes tõrvikut ja andsid seda edasi järgmisele jooksjale, kuni võistkonna viimane liige finišijoone ületas.

Loe lisaks...


 

veebruar 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Turbulentsi ajal turvaliselt maandumine

President DIETER F. UCHTDORF

Mitte just väga kaua aega tagasi olime mina ja mu abikaasa Harriet lennujaamas, kus vaatasime suurepäraste lennukite maandumist. Päev oli tuuline ja kõvad tuuleiilid pekslesid lähenevate lennukite vastu, põhjustades iga lennuki kallutamist ja värisemist maandumisel.

Loe lisaks...


 

juuni 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Meie Isa, meie juhendaja

President DIETER F. UCHTDORF

Kas te olete kunagi avanud karbi väikeste osadega, võtnud välja kokkupanemise juhised ning mõelnud: „See ei ole kohe üldse mitte arusaadav!”?

Loe lisaks...


 

september 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mis järgneb armastusele?

President DIETER F. UCHTDORF

Meie armastatud prohvet Thomas S. Monson on õpetanud, et „evangeeliumi sügavam olemus [peitub] armastuses”. Armastus on nii tähtis, et Jeesus Kristus ütles selle kohta „suur ja esimene käsk”, milles on koos kõik muud selle seaduse osad ja prohvetite sõnad

Loe lisaks...


 

jaanuar 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Keskele sihtimine

President DIETER F. UCHTDORF

Hiljuti vaatasin ma, kuidas rühm inimesi harjutas vibulaskmist. Pelgalt vaatamisega sai mulle selgeks, et kui sa soovid vibu ja noole käsitsemist selgeks saada, nõuab see aega ning harjutamist.

Loe lisaks...


 

aprill 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

ÕIGE ELAB USUST

President DIETER F. UCHTDORF

Rabi ja seebimeister.
Ühes vanas juudi muinasjutus räägitakse seebimeistrist, kes ei uskunud Jumalasse. Ühel päeval rabiga jalutuskäigul olles ütles ta: „Ma ei saa ühest asjast aru. Usk on juba tuhandeid aastaid olemas olnud. Kuid kõikjal, kuhu sa vaatad, lokkab kurjus, korruptsioon, ebaausus, ebaõiglus, valu, nälg ja vägivald. Näib, et usk pole maailma sugugi muutnud. Seetõttu küsin ma sinult, mis sellest kasu on.”

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud