Kui te olete kutseline kunstnik või fotograaf ning olete huvitatud vabakutselisest tööst Kiriku ajakirjadele, palume teil meiega ühendust võtta. Palun saatke kuni 10 oma töö digitaalset näidist (PDF või JPEG failid, kuni 1,5 MB ühe e-posti sõnumi kohta), oma andmed ning väike ülevaade oma kogemustest e-posti aadressile: cur-artist-photographer@ldschurch.org.