Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Küsimused ja vastused TempelTempel

Tempel on Issanda koda, kõige püham paik maa peal.

Issand käskis kord Saalomoni templit ehitada (1 Aj 28). Peale seda, kui Jeesus Kristus oli taastanud oma Kiriku läbi Joseph Smithi, andis ta taas kord juhised templite ehitamiseks.
Templites osalevad kirikuliikmed pühades talitustes, mida viiakse läbi nende perekondade ühendamiseks igaveseks ja aitamaks neil tagasi pöörduda Jumala juurde.

Mida teevad kirikuliikmed templites?

  • Õpivad igavikulisi tõdesid.
  • Saavad osa pühadest talitustest, kaasa arvatud nendest, mis liidavad mehi ja naisi ning lapsi ja vanemaid kokku igaveseks. (Malakia 3:23)
  • Sooritavad pühi talitusi teiste eest, näiteks teevad ristimisi nende eest, kes on surnud ilma evangeeliumita. (1 Pe 4:6; 1 Ko 15:29).
© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud