Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Usk ja õpetused
Jeesus KristusUsuartiklidElavad prohvetidPühakirjadKäsudAbielu ja perekondNaised KirikusPreesterlusKiriku koosolekudKümnis ja majandus


Usk ja õpetused

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, mille liikmeid teatakse ka "mormoonidena", peab ennast ainukeseks kristlikuks kirikuks, mis omab volitust Jeesuselt Kristuselt. Kirik peegeldab algupärast Kirikut, mille rajas Jeesus Kristus oma maise teenistuse ajal nii uskumustelt, õpetustelt, volituselt kui ka struktuurilt. Kristuse apostlid kuulutasid ette, et Kristuse poolt rajatud Kirik kaob maa pealt (2 Te 2:8) ja Ta taastab selle enne oma Teist tulemist (Apostlite teod 3:19-21).

Peale oma taevaminekut jätkas Jeesus Kristus ilmutuse andmist oma apostlitele, et nad teaksid, kuidas juhtida Tema kirikut. Peale apostlite surma toimus aga paljude õiglaste usklike püüdlustest hoolimata suur usust taganemine. Lõpuks kadusid tõed ja volitus koos Jeesuse Kristuse Kirikuga.

1820. aastal alustas Jeesus Kristus oma Kiriku taastamist prohvet Joseph Smithi kaudu. Sellest tagasihoidlikust algusest on Kirik kasvanud ülemaailmseks organisatsiooniks, millel on ligi 12 miljonit liiget.

Te leiate rohkem "Usu ja õpetuste" kohta osadest:

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud