Uudised Eesti     
 

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/uudiste_arhiiv.php on line 47

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/uudiste_arhiiv.php on line 56
Eesti keeles esilinastus film „Kohtumine mormoonidega”
Mida õieti teavad tavalised inimesed mormoonidest? Peaaegu mitte kui midagi! Mõnele meenuvad Conan Doyle’i sünged lood ja teistele mõni kriitiline telesaade, mida nad on näinud. Mormoonide aadressil on visanud nalja paljud ameerika filmid ja koguni multifilmid. Me teame, et mormoonid ei joo alkoholi, ei suitseta ega vannu. Kuid mis on tegelikult nende usu väliste tunnuste taga? Nüüd on käes aeg vaadelda mormoone lähemalt ja saada teada: On nad tõesti ohtlikud? Mis on nende sõnum? Mida võib neist oodata?
Loe lisaks...
Peagi esilinastub eesti keeles ülimenukas film „Kohtumine mormoonidega“
Mida õieti teavad tavalised inimesed mormoonidest? Peaaegu mitte kui midagi! Mõnele meenuvad Conan Doyle’i sünged lood ja teistele mõni kriitiline telesaade, mida nad on näinud. Mormoonide aadressil on visanud nalja paljud ameerika filmid ja koguni multifilmid. Me teame, et mormoonid ei joo alkoholi, ei suitseta ega vannu. Kuid mis on tegelikult nende usu väliste tunnuste taga?
Loe lisaks...
Kontsert „Vabadus uskuda“
16. novembril 2015 kell 19:00 toimub Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis usuvabadust tähistav üritus „Vabadus uskuda“.
Loe lisaks...
Neljapäeval, 15. oktoobril 2015 toimub Tallinna kogudusehoones
1. Juhtide koolitus – kell 16:30–18:00 – oodatud on kõik ringkonna ja koguduste ning organisatsioonide juhid, nõuandjad, asjurid, sekretärid ja õpetajad

2. Küünlavalgusõhtu – kell 18:30–20:00 – oodatud on kõik kiriku liikmed, sõbrad ja tutvujad

KÜLALISED:
  • Õde Rosemary Wixom, Algühingu üldjuhataja koos abikaasa Jack Wixomiga;
  • Vanem Jörg Klebingat, Ida-Euroopa piirkonna juhatusest koos abikaasa Julia Klebingatiga;
  • Balti Misjoni juhataja David Harding ja õde Kaylene Harding.

    Otseülekanne Tartusse, Pärnusse ja Narva.
    Loe lisaks...
Vanem L. Tom Perry
Kadri Jõgi
30. mail 2015 suri oma kodus vanem L. Tom Perry Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Ta oli 92-aastane (sündis 5. aug 1922).
Loe lisaks...
Ringkonna konverents – Kirik Eestis 25
Kadri Jõgi
26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pisut pidulikum ringkonna konverents, kuna tähistati 25 aasta möödumist päevast, mil Eesti pühitseti evangeeliumi kuulutamiseks. Pühitsusteenistus toimus 25. aprillil 1990 Tallinna Lauluväljakul ja selle viis läbi apostel Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 25 aastat hiljem, et tähistada imeliste sündmuste lahtirullumise algust ja edasikestmist.
Loe lisaks...
2015. aasta pereõhtu kalender
Kadri Jõgi
Ida-Euroopa piirkonna juhatuse eestvedamisel on koostatud 2015. aasta pereõhtu kalender, millest võib pereõhtuid pidades lähtuda. Pereõhtu kalender on kättesaadav interneti vahendusel veebilehel fhe.jeesusekristusekirik.ee . Soovi korral võib selle igaüks ise välja printida või kasutada seda arvuti või nutiseadmete kaudu.
Loe lisaks...
Templiväljak särab jõulutuledes
Kadri Jõgi
Salt Lake City templiväljakul on ametlikult alanud jõuluhooaeg. 28. novembril 2014 süüdati Jeesuse Kristuse sünni tähistamiseks kirevavärvilised jõulutuled, et külastajatele kogu maailmast silmarõõmu pakkuda.
Loe lisaks...
Teenimisüritus Tallinna Loomaaias
Kadri Jõgi
25. oktoobril toimus Tallinna loomaaias Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse teenimisüritus. Kaasa lõi üle kolmekümne inimese, kes said loomaaia metsaalusel lehti riisuda. Nende seas oli nii Kiriku liikmeid, kui ka nende sõpru.
Loe lisaks...
Sügisene ringkonna konverents
Karin Kornav
21. septembril 2014 toimus Eesti ringkonna konverentsi üldkoosolek. Konverentsile oli kokku tulnud liikmeid üle terve Eesti, aga ka paljudest teistest maailma riikidest.
Loe lisaks...
Pärnu kogudus tähistab kümnendat aastapäeva
Esmaspäeval 18. augustil 2003 saadeti neli misjonäri Pärnusse, et avada linn evangeeliumi kuulutamisele. Esimene sakramendikoosolek peeti kuus päeva hiljem äärmiselt tagasihoidlikes tingimustes. Kohal olid paar kirikuga tutvujat, liige Tartust ja neli misjonäri.
Loe lisaks...
Suri president Thomas S. Monsoni abikaasa Frances B. Monson
Frances B. Monson, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendi Thomas S. Monsoni abikaasa, suri 17. mail 2013 ühes Salt Lake City haiglas pere juuresolekul. Ta oli olnud haiglas mitu nädalat ja suri rahulikult kõrge ea tõttu. Õde Monson oli 85-aastane.
Loe lisaks...
Misjonäride arvu hüppeline kasv ja uute misjonite loomine
Tuhanded noored potentsiaalsed misjonärid on reageerinud innukalt president Thomas S. Monsoni avaldusele 2012. a oktoobris, kus president teavitas Kiriku liikmeskonda põhimisjonäride vanusepiirangu alanemisest.
Loe lisaks...
Küünlavalgusõhtu patriarh Neuenschwanderiga
Kolmapäeval, 24. oktoobril toimus Tallinna kogudusehoones küünlavalgusõhtu Kiriku emeriitüldjuhi ja patriarhi Dennis Bramwell Neuenschwanderiga. Vanem Neuenschwander kutsuti patriarhiks kaks aastat tagasi ja tema küünlavalgusõhtu teema puudutas vaimuande ehk midagi, millest patriarhaalses õnnistuses ikka räägitakse.
Loe lisaks...
Kirik langetas noorte naiste ja meeste misjonil teenimise vanusepiiri
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Thomas S. Monson teatas, et edaspidi võivad mehed teenida misjonil alates 18. eluaastast ja naised 19. eluaastast.
Loe lisaks...
Peterburis rajati Venemaa teine vai
Vanem Russell M. Nelson rajas 9. septembril 2012 Peterburi vaia. See sündmus leidis aset pisut rohkem kui aasta pärast seda, kui vanem Nelson organiseeris 5. juunil 2011. aastal esimese vaia Moskvas.
Loe lisaks...
Kuluderohke katastroofide aasta
2011. aastal reageeris Kirik 111 looduskatastroofile 50 riigis, andes hädaabi ühtekokku 22 miljoni dollari eest ja saates kannatanutele appi tuhandeid vabatahtlikke.
Loe lisaks...
Ringkonna jõululäkitus
Kätte on jõudmas jõuluaeg. See on aeg, mil ka suur osa nendest, kes tavaliselt kirikus ei käi, mõtlevad Jeesusele Kristusele ja Tema evangeeliumile.
Loe lisaks...
Muudatused Eesti ringkonnas
Pühapäeval, 18. septembril kutsuti ametisse uus Eesti ringkonna juhatus. Balti misjonil rekordiliselt pikka aega - kaheksa aastat teeninud vend Erki Kõiv ja esimene nõuandja ringkonna juhatuses vend Andres Menind lähevad lühikeseks ajaks teenitud puhkusele ja nende asemel on kutsutud vastutavatele ametikohtadele juhataja Tarmo Lepp, esimese nõuandjana Matthew Crandall ja teise nõuandjana Aleksandr Timakov.
Loe lisaks...
Esimene üle-eestiline teenimispäev
Esimene teenimispäev Eesti ringkonnas toimus laupäeval, 17. septembril. Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva koguduste liikmed koos oma sõpradega jagunesid hommikul rühmadesse ja suundusid toredate inimeste juurde, kes mõne ettevõtmise juures veidi abi vajasid.
Loe lisaks...
Misjonitöö edendamiseks
Karin Kornav
Soovides aidata kaasa misjonitöö edendamisele Eesti ringkonnas ja pakkuda liikmetele abi faktiliste teadmiste tugevdamisel, oleme kokku pannud väikese infovoldiku, mille teksti siinkohal ära toome. Jõudu misjonitöö tegemisel!
Loe lisaks...
Kiriku uus veebileht otsib vabatahtlikke
Karin Kornav
Kiriku uus veebileht otsib vabatahtlikke Kiriku uus inglise keelne veebileht „Abiks viinamäel” (vineyard.lds.org) annab vabatahtlikele liikmetele kogu maailmas võimaluse Kiriku projektide juures abiks olla. Osalejad veedavad just nii palju või vähe aega, kui neile meeldib, interneti vahendusel eri tegevustes kaasa lüües.  Tuhandete teenimistegude tulemusena võib Kirik avaldada ja jagada kogu maailmas rohkem materjale.
Loe lisaks...
181. kevadine üldkonverents
Kallid vennad ja õed! Alates käesoleva aasta kevadest on meil võimalik lugeda konverentsikõnesid e-raamatuna. Alljärgnevalt veidi lähemalt, mida e-raamat endast kujutab ja kuidas seda lugeda.

EPUB on levinuim e-raamatute vorming. Selles vormingus raamatuid oskavad lugeda enamus e-raamatute lugemiseks sobivatest seadmetest. E-raamatu saab selle alla laadida kohe juba kasutataval kujul, eraldi selle failiga enam midagi tegema ei pea. Fail, mida alla saab laadida, on laiendiga .epub ning selles sisalduvad kõik raamatuga seonduvad failid, nii pildid kui tekst. Raamatu lugemiseks piisab vaid selle avamisest õige rakendusega.
Loe lisaks...

150 miljones Mormoni Raamat
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kasvades trükitakse üha enam ka Mormoni Raamatut. Kui Mormoni Raamatu esimene eksemplar ilmus trükist 181 aastat tagasi, siis hiljuti nägi trükivalgust 150 miljones Mormoni Raamat.
Loe lisaks...
Teadlased avastasid paastupäeva tervisliku külje
Intermountaini haigla värsketest uuringutulemustest selgub, et üks paastupäev kuus kaitseb südant. Uuringus, kus keskenduti paastumise kasulikkusele,
Loe lisaks...
Küünlavalgusõhtu Dennis Bramwell Neuenschwanderiga
Laupäeval, 9. aprillil toimus Tallinnas küünlavalgusõhtu Seitsmekümnete Kvoorumi emeerituse Dennis Bramwell Neuenschwanderi ja tema abikaasa õde Neuenschwanderiga.
Loe lisaks...
Balti misjon saab uue juhataja
Alates 1. juulist 2011 hakkab Balti misjonit juhatama vanem Jeffrey G. Boswell. Ta vahetab välja praegu selles ametis teeniva vanem Douglas Leon Dance’i. Vanem Boswell ja tema abikaasa Shirley Sue Jensen Boswell on pärit Ameerika Ühendriikidest California osariigist Fresnost.
Loe lisaks...
Kallid vennad ja õed!
Karin Kornav
Peagi on Kirikus taas kevadine üldkonverents. Mullusügisese üldkonverentsi lõppedes teatas meie armas prohvet Thomas S. Monson, et ta „süda on rahul. Oleme saanud vaimutoitu, kuulates kõnelejate nõuandeid ja tunnistusi. … Meile on suureks õnnistuseks, et meil on Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium.
Loe lisaks...
Meenutusi möödunud aastast.
Detsembrikuu jooksul tegid Eesti koguduste Abiühingute õed ja Algühingute lapsed koostööd, valmistades jõulukaarte Eesti sõduritele Afganistanis. Ühise töö tulemusena andsime 16. detsembril Eesti Kaitseväele üle 153 jõulukaarti...
Loe lisaks...
Üleskutse
2011. aastat alustades tunneme vajadust suurendada meie vaimsust ja avada südamed võimsamale Jumala ilmutusele. Probleemid ja proovilepanekud, millega puutume kokku indiviidide, perekondade, koguduste ja Eesti ringkonnana, nõuavad meilt elus rohkem vaimset jõudu. Mormoni Raamatu prohvetid kirjutasid meie jaoks inspireeritud nõuandeid praeguseks ajaks..
Loe lisaks...
Jõulude ajal tähistatakse Templiväljakul Kristuse sündi ja tervitatakse pühade puhul saabuvaid külalisi
26. novembril, tänupühajärgsel reedel, ei meelitanud inimesi ligi mitte üksnes kohalikud kaubanduskeskused: tuhanded inimesed tuli vaatama jõuluaja algust Templiväljakul, kus terve kuu keskendutakse Jeesuse Kristuse sünnile.
Loe lisaks...
Kirik avab uue e-poe
Margit Timakov
SALT LAKE CITY – Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik avas 30. sept 2010 uue e-poe aadressil store.lds.org. Poest saavad viimse aja pühad üle maailma tellida kojutoomisega Kiriku materjale ja erinevaid tooteid. Uus koduleht asendab ldscatalog.org lehte.
Loe lisaks...
Kuulutati välja viie uue templi ehitus
Margit Timakov
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 180. sügisese üldkonverentsi esimesel istungil laupäeval 2. oktoobril 2010 kuulutas Kiriku president Thomas S. Monson välja viie uue templi ehituse.
Loe lisaks...
Üha keskonnasõbralikumad jõulutuled Templiväljakul
Margit Timakov
Salt Lake City Templiväljakul pandi 27. novembril, päev pärast selle aasta tänupüha, põlema sajad tuhanded tuled. Osa nendest on energiasäästlikud LED-lambid (http://et.wikipedia.org/wiki/LED). Kolme kuni viie aasta jooksul on kavas LED-lampidega kaunistada kõik Templiväljaku puud-põõsad.
Loe lisaks...
Apostel L. Tom Perry kõneleb Riias
Margit Timakov
Laupäeval, 29.08.2009 kell 17:00 toimub Riias küünlavalgusõhtu vanem L. Tom Perryga Kaheteistkümne Apostli kvoorumist.
Loe lisaks...
Vaprad Vennad Erna matkal
Tarmo Lepp
Suures osas Kiriku liikmetest koosnev meeskond Vaprad Vennad võitis 6.-8.augustini 2009 toimuval kümnendal Eesti Skautide Ühingu poolt korraldataval Erna matkal esimese koha. Selle ülimalt raske matka korraldusest ning elamustest loe rohkem võitja meeskonna kapteni Tarmo Lepa loost.
Loe lisaks...
Kari Haikkola on kutsutud Helsingi templi presidendiks
Margit Timakov
Kiriku Esimene Presidentkond on kutsunud Helsingi templi praeguse presidendi vend Melvin J. Luthy teenimisaja lõppedes uueks presidendiks 73-aastase Kari Haikkola. Tema abikaasa Auli Anita Haikkola hakkab teenima templi matroonina.
Loe lisaks...
KAHETEISTKÜMNE KVOORUMI UUS LIIGE
Vanem Neil Linden Andersen kutsuti ja toetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi uueks apostliks Kiriku 179. kevadise üldkonverentsi esimesel istungil 4. aprillil....
Loe lisaks...
Suri apostel Joseph B. Wirthlin
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku vanim elav apostel, vanem Joseph B. Wirthlin, suri 1. detsembril oma kodus 91-aastaselt.
Vanem Wirthlin asetati Kiriku apostliks 9. oktoobril 1986. Ta kutsuti Kaheteistkümne apostli kvoorumi abiliseks 4. aprillil 1975 ja seitsmekümnete esimese kvoorumi liikmeks 1976. aasta aprillis.
Loe lisaks...
President Monson teatas Rooma ja veel nelja uue templi ehitamisest
President Thomas S. Monson teatas kiriku 178. sügisese üldkonverentsi esimesel istungil viie uue templi ehitamisest. Uued templid ehitatakse Kansas Citysse, Philadelphiasse Pennsylvania osariigis USA-s, Calgarysse Kanadas, Córdobasse Argentiinas ja Roomasse Itaalias. Täpsemad asukohad antakse teada hiljem...
Loe lisaks...
KAHETEISTKÜMNE KVOORUMI UUS LIIGE
Vanem D. Todd Christofferson kutsuti ja teda toetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi uueks apostliks Kiriku 178. kevadise üldkonverentsi esimesel istungil 5. aprillil....
Loe lisaks...
Balti misjoni juhataja vahetub juulikuu alguses 2008
Douglas Leon Dance (50) Midway 5. kogudusest Midway Utah vaiast Ameerika Ühendriikidest on kutsutud teenima Balti misjoni juhatajana. Ta vahetab selles ametis välja hetkel teeniva vanem Russell N. Wattersoni...
Loe lisaks...
Uus Päästjale pühendatud ingliskeelne kodulehekülg
Kirik on loonud uue Päästjale keskenduva ingliskeelse kodulehekülje JesusChrist.lds.org. Edaspidi on seda kodulehte võimalik lugeda ka teistes keeltes.
Loe lisaks...
Küünlavalgusõhtu Helsingi templi presidendiga
Kadri Jõgi
16. veebruaril toimus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna kogudusehoones küünlavalgusõhtu Helsingi templi presidendi Melvin J. Luthy ja tema abikaasa Anne-Maj Luthyga....
Loe lisaks...
Thomas S. Monson on Kiriku uus president
Kiriku peakontoris Salt Lake Citys peetud pressikonverentsil teatati 4. veebruaril, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku uus president on Thomas S. Monson...
Loe lisaks...
Armastatud Kiriku president, Gordon B. Hinckley, suri 97 aasta vanuselt
President Gordon B. Hinckley, kes juhtis Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut ülemaailmselt kaksteist aastat, suri 27. jaanuaril Salt Lake Citys, 97 aasta vanuselt.

President Hinckley oli Kiriku 177 aastat kestnud ajaloo viieteistkümnes president ja ta teenis Kiriku presidendina 12. märtsist 1995.

Kiriku president suri oma korteris Salt Lake City kesklinnas kell seitse pühapäeva õhtul kõrge ea tõttu. Tema perekond oli koos temaga. Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorum ei vali uut Kiriku presidenti enne, kui on toimunud President Hinckley matus...
Loe lisaks...

Tamperes põles kogudusehoone
Aastal 1967 Tampere kesklinna ehitatud kogudusehoones Soomes oli 5. jaanuari varahommikul 2008 suur tulekahju. Kohal oli 17 tuletõrjeautot 70 tuletõrjujaga; kustutustööd kestsid tunde...
Loe lisaks...
Jõululaulud Raekoja platsil
Ivika Hirs
2007. aastal saabusid jõulud Tartusse küll lumeta, ent Tartu Raekoja platsil kõlasid kaunid jõululaulud nii eesti kui ka inglise keeles...
Loe lisaks...
Loomaaias lehti riisumas
Kennet Jõgi
Eelmisel aastal tuli Tallinna 1. koguduse vanemate kvoorumil (meeste organisatsioon) mõte pakkuda Tallinna Loomaaiale abi lehtede riisumisel. Meie pakkumine võeti soojalt vastu. Saadud kogemus oli nii positiivne, et otsustasime sarnast abi pakkuda ka sel aastal...
Loe lisaks...
Kiriku president nimetas uued juhid
Henry B. Eyring kutsuti teenima teise nõuandjana Kiriku Esimeses Presidentkonnas (kolmeliikmeline Kiriku kõrgeim organ). Esimese nõuandjana jätkab president Thomas S. Monson, kes on teeninud apostlina 44 aastat. Vanem Quentin L. Cook kutsuti teenima Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse. Tühi koht nii Esimeses Presidentkonnas kui Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis tekkis seoses president James E. Fausti surmaga augusti kuus.
Loe lisaks...
Issanda apostel külastas Eestit
Margit Timakov
Seitseteist aastat pärast seda, kui Eestit külastas apostel Russell M. Nelson, kes meie maa ka evangeeliumi kuulutamiseks ehk misjonitööks sisse õnnistas, saabus 19. augusti pärastlõunal Eestisse Issanda Jeesuse Kristuse apostel vanem Dieter F. Uchtdorf.
Loe lisaks...
Suri vanem James E. Faust
SALT LAKE CITY, USA 10. august 2007 Vanem James E. Faust, teine nõuandja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimeses Presidentkonnas, suri täna varahommikul oma kodus perekonna keskel.
Loe lisaks...
Apostel Vanem Dieter F. Uchtdorf
Vanem Dieter F. Uchtdorf on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige alates 2. oktoobrist 2004. 1994. aasta aprillist on ta teeninud üldjuhina ja 2002. aasta augustist kuni praeguse kutse saamiseni teenis ta Seitsmekümnete Kvoorumi juhatuses.
Loe lisaks...
Miljon misjonäri – Kiriku liikmeskond üle 13 miljoni
PROVO, USA 25 juuni 2007 Nad on samavõrd Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku sümbolid kui seda on Salt Lake City tempel või Mormooni Tabernaakli koor – kena soengu ja ülikonnaga noored mehed käimas ukselt uksele jagamas evangeeliumi sõnumit. Mormooni misjonärid on reisinud ümber maailma alates Kiriku algusajast ning on nüüdseks jõudnud tähtsa tähiseni.
Loe lisaks...
Muutused Stockholmi templis:
Bengt Höglund on kutsutud uueks templipresidendiks

Bengt Höglund, 70, Västerhaninge 2. kogudusest on kutsutud Stockholmi templi uueks presidendiks. Ta vahetab välja selles kutses Max M. Kimballi, kelle teenimisaeg on lõppemas. Õde Inger Höglund hakkab teenima templi matroonina.
Loe lisaks...
Melvin J. Luthy on kutsutud esimeseks Helsingi templi presidendiks
Melvin Joseph Luthy (69) on kutsutud 22. oktoobril pühitsetava Helsingi templi esimeseks presidendiks. Tema naine Anne-Maj Luthy hakkab teenima templi matroonina.
Loe lisaks...
Rahvatantsijad alustavad rahvusvahelist ringreisi
Andrea Lund
19. juuni 2006
Sel suvel läheb BYU Rahvusvaheline Rahvatantsuansambel välisriikidesse, kus ansambel veel kunagi käinud ei ole, kuid reisib ka ühte ammusesse lemmikpaika.
Loe lisaks...
Maavärina ohvritele Indoneesias antakse abi
31.05.2006
Täna, 31. mail, peaks saabuma Indoneesiasse Kiriku ja Islami Ülemaailmse Abiorganisatsiooni koostööna transpordilennuk Boeing 747, mis on täis hädaabitagavarasid. Üheskoos reageeriti pakilisele abipalvele, mille edastasid Indoneesia riigiametnikud pärast laupäeval Indoneesiat tabanud 6,3 pallist maavärinat. Maavärinas hukkus rohkem kui 5500 inimest ning kümned tuhanded said haavata ja jäid kodutuks...
Loe lisaks...
Jõulurõõmu turvakodu lastele
09.12.2005
Turvakodu - väljaspoolt vaadates tundub tavalise majana, kuid sisse minnes võib leida midagi hoopis erilisemat. Seal elavad poisid ja tüdrukud, kes püüavad antud olukorrast parimat võtta. Algul tunduvad nad täiesti tavaliste noortena, kuid lähemal tundmaõppimisel paistab välja nende julgus, kokkuhoidvus ja lapselik rõõm...
Loe lisaks...
Ingel Moroni kuju tõsteti Helsingi templi torni
13.10.2005
Helsingi templi ehitustööd Soomes edenevad plaanidekohaselt. Üks märkimisväärne samm tehti neljapäeval 13. oktoobril 2005 kui ingel Moroni kuju tõsteti templi torni.
Loe lisaks...
Avatud on Joseph Smithile pühendatud kodulehekülg
Kirik on avanud uue inglisekeelse Joseph Smithile pühendatud kodulehekülje. Kodulehekülg www.josephsmith.net sisaldab ajaloolist materjali Joseph Smithi elust, lugusid temast, tema tsitaate, pilte ja arhiivimaterjale. Lehekülg on praegu vaid inglisekeelne, kuid edaspidi avatakse see ka teistes keeltes.
Loe lisaks...
Emajõe kallast puhastamas
23.07.2005: TARTU - Kadri Soolepp (kadri.soolepp@jeesusekristusekirik.ee)
Tartu koguduse noored osalesid ühiskondlikul teenimise äeval, mis toimus 23. juulil Tartus Emajõe kaldal. Kaasa lõid nii abivalmid kirikuliikmed kui ka misjonärid - kokku 17 inimest.
Loe lisaks...
Tallinna koguduse koor Järve haiglas
29.06.2005: Märt Baumer (press@jeesusekristusekirik.ee)
Tallinna koguduse koor esines 29. juunil Järve Haigla taastusravi osakonnas. Haigla patsiendid kuulasid huviga koori poolt esitatud kauneid vaimulikke laule.
Loe lisaks...
Teiste jaoks seemnete idanema panemine
Laurie Williams Sowby
Church News, 4. juuni 2005
Lugu sellest, kuidas kunagi külvatud seeme tõi Kirikusse kaks noort inimest, kes lõpetavad 28. juunil oma teenimise Balti misjoni juhatajana (õde ja vanem Barr) (avaldatud ajalehe Church News loal).
Loe lisaks...
Helsingi templi torn asetati hoonele
Varajasel hommikutunnil 12. aprillil 2005 tõsteti Helsingi templi torn kevadiste päikesekiirte soojuses ülesse oma paigale.
Loe lisaks...
Uus Algühingu üldjuhatus
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 175. kevadisel üldkonverentsil, 2. aprillil, vabastati senine Algühingu üldjuhatus, kes olid teeninud üle 5 aasta. Uueks Algühingu üldjuhatajaks kutsuti õde Cheryl Lant.
Loe lisaks...
Balti misjoni uueks juhatajaks saab Russell N. Watterson
22.03.2005: www.lds.org
Rohkem kui iga kolmas kõigist misjonitest Kirikus saab sel aastal uue misjonijuhataja. 122 uut misjonijuhatajat alustavad oma teenistust selle aasta juulikuu algul. Maailmas on kokku 339 misjonit, neist uusim on selle aasta 1. jaanuaril avatud Maputo misjon Mosambiigis. Balti misjoni (kuhu kuulub ka Eesti) uueks misjonijuhatajaks saab Russell N. Watterson.
Loe lisaks...
 

2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.